DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра економічної кібернетики (БЕ) : [59]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Удосконалення організаційного забезпечення роботи з персоналом на державному підпрємстві

Удосконалення мотиваційного механізму реалізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Сучасна концепція управління маркетингом підприємства

Місце стратегічного аналізу в системі стретегічного управління підприємством

Методичний підхід до оцінки стратегічної компетенції підприємства

Економічна сутність технологічного менеджменту як інструменту стратегічного управління технологічним розвитком підприємства

До питання оцінки ефективності управління підприємствами медичного приладобудування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології»

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні банківські технології"

Концептуальні підходи до побудови маркетингових інформаційних систем промислового підприємства

Трансформація ролі управління людськими ресурсами підприємства в муніципальній економічній системі

Удосконалення управління підприємством на основі застосування статистично-динамічного підходу

Формування портфеля інновацій в контексті модернізації управління приладобудівним підприємством

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» напрям підготовки __6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальність 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» напрям підготовки __6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальність 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Комп’ютерна графіка і дизайн" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика”

Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіці.

Використання програмного забезпечення ARIS для моделювання бізнес-процесів

Застосування сучасних експертних систем у моделюванні економічних процесів

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Управління проектами інформатизації" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки (спеціальності) 8.050102 “Економічна кібернетика”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційні системи і технології в управлінні" підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.030502 “Економічна кібернетика”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційний менеджмент"

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Корпоративні інформаційні системи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Технології створення програмних та інтелектуальних систем”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Прикладні задачі моделювання економічних процесів”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Комп’ютерні технології в обліку”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Інформаційні системи і технології в обліку”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Інформаційні системи в економіці”

Концепція інтердіяльнісного навчання

Історичний аспект методики зведення виробничих витрат на бавовняних комбінатах

Організація оперативного аналізу виробничої собівартості продукції

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень. Методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять із студентами інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання

Економіка підприємства. (Частина 1) Опорний конспект лекцій

Удосконалення використання технологій ситуаційного управління приладобудівним підприємством у муніципальній економічній системі

Основні принципи і переваги нормативного обліку

Доцільність формування центрів відповідальності в рамках системи управління підприємством

Програма практики "Вступ до фаху" та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 05.051 «Економіка»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електронна комерція” для студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050201 “Економічна кібернетика”

Особливості економічних відносин в галузі дорожнього господарства України

Формування інноваційного потенціалу підприємства.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваційними проектами в молочній промисловості»

«Економіка і фінанси підприємства» навчально-методичний матеріал для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (модуль 2)

Економіка підприємства: навчально-методичні матеріали (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Методичні вказівки з виробничої практики для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

«Економіка і фінанси підприємства»: методичні рекомендації по виконанню курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Тестові завдання (частина 1) самоконтролю знань з курсу «Економіка та організація підприємства» для студентів напряму підготовки 6.0907 «Радіотехніка»

Тестово-розрахункові завдання самоконтролю знань з курсу «Економіка і фінанси підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Моделювання прибутковості сучасних підприємств

Застосування концепції центрів відповідальності для управління витратами підприємства

Методичні вказівки до виконання курсових робіт (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання)

Застосування концепції центрів відповідальності для управління витратами підприємства

Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Економіка і фінанси підприємства» - напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні рекомендації по виконанню розділу техніко-економічного обґрунтування дипломних робіт студентами технічних спеціальностей напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Стратегічний підхід до управління приладобудівним підприємством у муніципальній економічній системі

Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах

Концептуальні засади технологічного управління розвитком промислових підприємств в умовах недетермінованого економічного середовища

Управление предприятием в муниципальной экономической системе на основе стратегического планирования

Збутова діяльність як основний інструмент успішної комерціалізації нововведень на підприємстві

Соціально відповідальна діяльність як інструмент модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus