DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >

2011 : [56]

Домівка фонду

Logo
 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Прогнозування реалізації продукції машинобудівного підприємства (ТОВ «Шредер») на внутрішньому ринку освітлювального устаткування

Основні фактори впливу на експортний потенціал України

Визначення економічної сутності дефініції «провайдинг ефективності»

Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи

Шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом

Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами

Проблеми автоматизації управління ресурсами підприємства засобами ERP-систем

До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ)

Перспективи розвитку сучасних форм реорганізації та реструктуризації банківських установ України

Управління державним сектором: проблеми та перспективи

Ефективне управління персоналом – запорука успішного функціонування організації

Аналіз динаміки розвитку вітчизняного машинобудування

Стратегічне управління інноваційним розвитком лісопромислового комплексу

Вексель у господарській діяльності підприємств України

Удосконалення управління якістю обслуговування на основі єдиної системи критеріїв та показників

Структуризація аудиторії мас-медіа в системі політичної комунікації

Законодавча база стратегічного планування підприємств машинобудівної галузі

Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду

Модернізація типології промислових кластерів

Розвиток поглядів на роль та цінність топ-менеджерів

Удосконалення логістичної системи підприємства оптової торгівлі в умовах невизначеності

Управління валютними ресурсами – запорука успішного ведення валютної діяльності банку

Використання нечітких та імітаційних моделей і кластерного аналізу при виконанні маркетингових завдань

Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств

Прикладні аспекти наукової діяльності кафедри або як здешевити індивідуальне житлове будівництво

Механізм інтеграційної взаємодії регіональних соціально-економічних систем

Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації

Впровадження системи збору і аналізу витрат на якість продукції переробних підприємств: визначення економічної ефективності

Сутність та види економічної стійкості промислового підприємства

Міжнародний досвід формування другого рівня пенсійного забезпечення в деяких країнах світу

Застосування факторного аналізу в оцінюванні фінансової надійності компаній зі страхування життя

Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення

Інституціональні проблеми розвитку корпоративних процесів в економіці України

Методичний підхід щодо управління інвестиційним забезпеченням проектів інноваційного розвитку

Інноваційно-інвестиційна стратегія модернізації електротермічних установок та агрегатів для різних галузей промисловості

Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів

Класифікація ресурсів підприємства. Сучасні підходи

Інвестиції в основний капітал: стан та напрями активізації

Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств

Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства

Маркетинговий процес як основа розробки конкурентної стратегії

Інструменти впливу на експортну експансію країни: міжнародний досвід та українські перспективи

Стратегічний розвиток економіки на інноваційній основі

Соціально-економічний зміст корпоративної власності

Науково-технічна діяльність малого бізнесу (закордонний досвід)

Економічна модель виникнення організмів-збудників конфліктності на підприємстві

Про досвід національного виробництва в зарубіжних країнах

Ефективне управління інвестиційним потенціалом підприємств України

Особливості методів просування інформаційного продукту в мережі Інтернет

Сталий розвиток економіки та пріоритетні напрями інноваційної діяльності

Порівняльний аналіз розвитку ринку страхування життя у країнах світу

Парадигма і наукова база логістичного управління

Особливості формування методики визначення економічної ефективності логістичної системи в умовах функціонування комплексної системи управління вищим навчальним закладом

Система інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами

Особливості локального регулювання доходу персоналу підприємства

Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus