DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра менеджменту у виробничій сфері (МВ) : [49]

Домівка фонду

Logo
 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами спеціальності 073  «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 074 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентами спеціальності 073  «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентами 3 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентами 2 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ» студентами 1 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПРАКТИКИ студентами 4 курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування » за спеціальностями 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування» для денної форми навчання

Реалії практики державної підтримки у сфері забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Інноваційна діяльність в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку

Фактори успішного розвитку малого та середнього бізнесу в країнах ЄС та в Україні

Organizational development interventions

Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з курсу «Менеджмент ринкових інфраструктур» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент»/Г.Б. Машлій. – Тернопіль, ТНТУ. – 19 с.

Сучасний стан формування власного капіталу на підприємствах України

Проблеми побудови ефективної системи фінансового менеджменту вітчизняних підприємств на сучасному етапі

Сучасний стан формування власного капіталу на підприємствах України

Управління змінами в умовах ризику та невизначеності

Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві

A comprehensive estimation method for enterprise capability

Enterprise capability and its competitiveness

The applied aspects of enterprise capability assessment

Innovation Management / Tutorial. - Ternopil: FOP Palyanytsya V.A., 2015. - 87 p.

Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 255 с.

Історія менеджменту

Самоменеджмент

The course of lectures on discipline LAW

Business Communication

The course of lectures on discipline Human Resource Management

Handbook for practical classes and self-training on discipline “Human Resource Management”

Business Law

Еnvironmental management

Brand Management

Проблеми визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання

Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання

Lecture and workshop on discipline «Project analysis» for students of all learning

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання

Методичні вказівки для самостійних занять з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів усіх форм навчання

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації» для студентів усіх форм навчання

Інноваційні підходи в управлінні підприємствами : Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері

Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements

Investigation of the radius of bending for flexible screw sectional conveyer

Активізація розвитку Тернопільського реґіону

Розвиток логістичної інфраструктури – чинник підвищення конкурентоспроможності українських регіонів

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності реґіонів України – двигун розвитку країни

Энергетическая логистика – путь к эффективному управленнию единственной энергосистемой стран СНГ

Макрологістичний підхід до аналізу міжреґіональних товарообмінних потоків країни

Моделювання логістичних потокових процесів в системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах

Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus