DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (МП) : [48]

Домівка фонду

Logo
 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНЕН УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Логістика”

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Логістика”

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів за напрямком підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція» для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція» для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Methodology and organization of scientific researches (guidelines for the study of discipline «Methodology and organization of scientific researches» (for the students of speciality “Management of organization and administration” 8.03060101)

«Управління інноваційними проектами» (опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»)

Методологія та організація наукових досліджень (опорний конспект лекцій для магістрів напрямку «Менеджмент»)

Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для магістрів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»)

Methodology and organization of scientific researches (supporting lecture notes for students of direction "Management" of all forms of education)

Прикладні аспекти ринку інновацій

Маркетинг інновацій. Курс лекцій

Креативний менеджмент. Курс лекцій

Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича

Охорона праці в галузі. Навчальний посібник

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

Економічна та майнова безпека бізнесу

Управління інноваційними проектами (опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання)

Управління проектами в підприємницькій діяльності (опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент підприємницької діяльності» усіх форм навчання)

Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання)

Electronic business and electronic commerce (supporting lecture notes for students of dirеction "Management" of all forms of education)

The course of lectures on discipline “Intellectual property” (for the 5 year students of the specialty 8.03060101 “Management”)

Dreptul Proprietatii Intelectuale

Закон об интеллектуальной собственности. SUCSID Межуниверситетские Start-Up центры для создания и продвижения студенческих инноваций (рос. мова)

Закон про інтелектуальну власність. SUCSID міжуніверситетські Start-Up центри для створення і просування студентських інновацій (укр. мова)

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”)

Методичні вказівки для розв’язування тестових екзаменаційних завдань з фаху освітньо-професійної програми підготовки фахівця ОКР «Магістр» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» (друге доповнене видання)

Історичні передумови та економіко-політична необхідність поглиблення україно-турецького співробітництва

Навчальна програма та методичні рекомендації з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.0401 «Психологія»

Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Інституційне забезпечення інноваційної діяльності” для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Фінансовий менеджмент (опорний конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»)

Економіка та організація виробництва (опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник

The course of lectures on discipline “Logistics” for the 3rd year students of the specialty 6.030601 “Management” (full-time study bachelors)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю фірми» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент підприємницької діяльності» усіх форм навчання

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів» для студентів усіх форм навчання

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Управління конкурентоспроможністю»

Управління інноваціями

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з предмету «Управління проектами в підприємницькій діяльності» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент підприємницької діяльності» усіх форм навчання

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з предмету «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності».

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю»

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція» для іноземних студентів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» 8.03060101

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електронний бізнес та електронна комерція» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку «Менеджмент»

Погляд економістів на дерево генези науки "Ресурсономіка"

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus