DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2012 >

ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя : [293]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Нові матеріали (усі)

Пусті сторінки

Зміст

Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студенток

Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)

Історія розвитку плавання і методики навчання

Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школі

Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчання

Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентів

Особливості процесу модернізації суспільних відносин в Україні

Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентів

Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентів

Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)

Формування здорового способу життя у студентів та його складові

УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)

Вчинок в структурі життєвого шляху особистості

Сентименталізм в українському романтизмі

Ефективність зовнішньої політики та її основні риси

Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студенток

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини

Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрози

Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністю

Буденна свідомість та особливості її розвитку

Неологізми у сучасній англійській мові

Адаптаційні процеси в системі зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентів

Структура спортивного відбору у гирьовому спорті

Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст.

Психомоторний розвиток студентів технічного ВНЗ

Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мов

Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспективи

І. Франко та національно-культурне відродження Галичини

Документалістика в сучасному літературному дискурсі

До питання про основні тенденції урбоіндустріального розвитку Західного регіону України в 1960 – 1970-их роках

Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві України

Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людини

Педагогічна і психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школи

Проблеми діяльності психологічної служби в Україні у сучасних умовах

Удосконалення техніки плавання батерфляєм

Імідж організації

Суть та необхідність контролінгу в умовах кризи

Омолодження кадрового складу підприємства

Маркетинг екологічних інновацій на прикладі Шацького національного природного парку

Особливості формування едхократичних організацій

Теорія економічного зростання Нобелівського лауреата Саймона Кузнеця

Ефективність кластерів

Контроль як елемент фінансового менеджменту

Проблеми використання сучасних інформаційних технологій як можливості реалізації інноваційної державної політики

Проблеми реалізації фінансового контролю на підприємстві

Аналіз капіталу підприємства як один з основних етапів оптимізації його структури

Рейдерство в Україні – реалії сьогодення

Виробнича логістика на підприємствах будівельної галузі

Ефективне формування та управління портфельними інвестиціями

Ресурсне забезпечення формування та реалізації кадрової політики

Дослідження операційної стратегії підприємства

Проблеми розвитку енергетичної галузі в умовах кризи

Антикризовий менеджмент на підприємствах спиртової галузі

Фактори, що впливають на якість бізнес-освіти в Україні

Особливості обліку затрат на вугледобувних підприємствах Донбасу

Синергетична складова реалізації наукових підходів до управління підприємством

Теоретичні передумови виникнення маркетингу некомерційних організацій

Конкурентоспроможність товару та основні методи її підвищення

Тенденції розвитку міграційних процесів в Україні

Маркетинг екологічних інновацій на прикладі шацького національного природного парку

Ефективний фінансовий ринок – фінансово-економічна стабільність держави

Логістичний функціональний підхід до стратегічного розвитку збалансованого виробничо-збутового потенціалу підприємства

Фінансові аспекти при інноваційно-інвестиційних процесах

Нейромаркетинг: перспективна інновація чи заборонений прийом?

Інноваційно-логістична модель сталого розвитку економіки країни

Особливості корпоративної культури в системі управління конфліктами на підприємстві

Інноваційний маркетинг на ринку освітніх послуг

Товаровиробництво як основний фактор забезпечення високого рівня економічної безпеки для підприємств машинобудування

Сучасні реалії використання трейд –маркетингових інструментів промисловими підприємствами України

Типологія інноваційних стратегій підприємства

Особливості стратегічного підходу до управління збутом

Розробка організаційно – управлінського механізму маркетингової діяльності промислових підприємств

Сутність та передумови впровадження інтегрованої логістики у фармації

Поняття та значення екологічного маркетингу

Основні складові маркетингу модних товарів

Сучасні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств

Спеціалізація України на міжнародних ринках

Проблеми обліку витрат в системі управління і контролю за процесом виробництва продукції рослинництва

Диверсифікація виробництва як економічна категорія в контексті кризових явищ

Бренд-комунікація в інтернет-бізнесі

Формування і реалізація інноваційної моделі розвитку

Особливості переходу України на принципи сталого економічного розвитку

Становлення та розвиток концепції людського розвитку

Класифікація факторів ризику в діяльності підприємства

Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти на сучасному етапі

Цілі та пріоритети технічного розитку підприємств України

Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області в сучасних умовах

Принципи, які впливають на ефективність системи показників оцінки праці торгових представників

Бар’єри вступу на ринок для підприємницьких структур

Управління мотивацією персоналу в «Надвірнянський держлісгосп»

Сутність маркетингу на ринку інтелектуальної власності

Забезпечення інтелектуалізації машинобудівного підприємства за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсів

Трактування та класифікація витрат в сучасній економіці

Візуальний мерчандайзинг та його особливість

Пріоритетні завдання забезпечення інноваційної активності розвитку економіки

Економічна сутність функціональних стратегій промислових підприємств

Редакційні сторінки

Зміст

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus