DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >

Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ) : [66]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

Экспериментальное исследование динамики электроприводных механизмов с асинхронными электродвигателями

Виробнича практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Переддипломна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання

ОПІР МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання

Наскрізна програма практики студентів Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

Конструкторсько- технологічна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Вступ до спеціальності Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050312 (8.05050312) «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання

Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Частина 2

Машини та обладнання для тваринництва КУРС ЛЕКЦІЙ Частина 1

Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності Курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво»

Аналіз взаємозв’язку між механічними і електромагнітними перехідними процесами в привідних механізмах з асинхронними двигунами

Експериментальне дослідження динаміки привідного механізму з асинхронним двигуном

Огляд проблематики ущільнення ґрунту рушіями енергозасобів

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, курс лекцій

Використання високої напруги в хімічному захисті рослин

Оцінка міцності рам двигунів сільськогосподарських машин

Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного спареного z-подібного профілю

Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного z-подібного профілю

Проектування машин для збирання с/г культур

Проектування машин для вирощування с/г продукції

Експлуатація та обслуговування машин: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №5 „Конструкція, типи і геометрія інструментів для утворення різьб“ студентами факультету машинобудування та харчових технологій напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальність: 7.05050312 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва“

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: курс лекцій

Деталі машин: курс лекцій для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки «Інженерна механіка» і «Машинобудування»

Прикладна механіка і основи конструювання: навчально-методичний посібник до розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Основи агрономії: курс лекцій

Опір матеріалів: навчально-методичний посібник до курсової роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання (за скороченим терміном навчання)

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт

Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Опір матеріалів

ОСНОВИ АГРОНОМІІ

Прикладна механіка і основи конструювання

Прикладна механіка і основи конструювання

Прикладна механіка і основи конструювання Навчально-методичний посібник

Дослідження напружено-деформованого стану активного робочого органу дообрізувача залишків гички

Дослідження впливу стисненого кручення на міцність зварного з’єднання елементів рами розкидача твердих органічних добрив

Математическая модель механизма синхронного вращения с электрическим рабочим валом с учетом переходных процессов в асинхронных электродвигателях, трансформаторе и механической подсистеме

Математическая модель механизма синхронного вращения подъёма стрелы роторного экскаватора

Аналіз впливу корозійно-експлуатаційних факторів на залишковий ресурс елементів металоконетрукцій сільськогосподарських машин

Напрямки досліджень корозійно - втомної довговічності металоконструкцій машин для внесення добрив

Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків

Remaining resource of bearings frames of machine-building constructions

Experimental kinetic investigation of the fatigue cracks development of steelwork in ammonia water

Корозійна і електрохімічна поведінка сталей 20 та Ст. 3 у середовищах сульфату амонію і нітрофоски

Вплив робочих середовищ на циклічну тріщиностійкість сталей для елементів сільськогосподарських машин

Особливості корозійної та корозійно-втомної поведінки сталі 20 у водних середовищах мінеральних та органічних добрив

Вплив органічних добрив на корозійно-електрохімічні характеристики маловуглецевих сталей

Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталей для елементів сільськогосподарських машин

Основні питання Опору матеріалів. Конспект лекцій та практичних занять для студентів заочної форми навчання

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт

Варіанти задач і приклади їх розв’язку для виконання розрахунково-графічних робіт з курсу „Опір матеріалів“

Лабораторна робота № 9 „Дослідження болтового з’єднання, що працює на зсув“

Лабораторна робота № 8 „Визначення коефіцієнта тертя в різьбі і на торці гайки“

Лабораторна робота № 6 „Випробування запобіжних муфт“

Лабораторна робота №3 „Конструкція і маркування підшипників тертя кочення“

Лабораторна робота №1 „Вивчення конструкції зубчастих і черв'ячних редукторів і їх деталей“

Опір матеріалів: Навчально-методичний посібник

Опір матеріалів. Варіанти задач розрахунково-графічних робіт. Частина 2 (спрощений варіант)

Опір матеріалів. Варіанти задач розрахунково-графічних робіт. Частина 1 (спрощений варіант)

Опір матеріалів. Конспект лекцій

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus