DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ) >

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ) : [79]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Алгоритм з самоналаштуванням для розпізнавання на зображенні каркасу сітки пошкоджень поверхні

Проектування мікропроцесорних систем керування : навчальний посібник

Методичні вказівки до лабораторної роботи №13 «Проектування функціональних схем засобів автоматизації »

Методичні вказівки до лабораторної роботи №14 "Вибір технічних засобів автоматизації" з курсу "Проектування систем автоматизації"

Лабораторний практикум та завдання на контрольну роботу з дисципліни “Теорія лінійних електричних кіл”

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 6 «Вивід інформації через паралельний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ».

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення інтегрованого середовища програмування Keil» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи №5 «Вивчення інтегрованого середовища програмування Keil» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 8 «Вивід інформації через послідовний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 7 «Ввід інформації через паралельний порт мікроконвертера ADuC842» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 4 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Реалізація спеціальних функцій МК51» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 3 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Арифметичні і логічні команди МК51» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 2 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Робота з підпрограмами» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичнi вказiвки для виконання лабораторної роботи № 1 «Програмування мікроконтролера І8051 з використанням програмної моделі EdSim51. Команди персилання даних» з курсу «Розробка систем керування на основі ОМЕОМ»

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 16 “Ознайомлення із контролерами сімейства Arduino” з курсу "Проектування систем автоматизації"

Использование нечетких множеств для оценки геометрических параметров повреждений поверхности

Моделювання розрахунків між суб’єктами економічної діяльності

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу ООП

Програмування мовою C# 6.0 (Курс лекцій з дисципліни „Об’єктно-орієнтоване програмування“)

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6. Дослідження мостової вимірювальної схеми на постійному струмі.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5. Експериментальне знаходження динамічного коефіціенту коливальної системи вібраційного живильника.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4. Дослідження диференційного індуктивного давача переміщення. Методичні вказівки для студентів третього курсу ФКТ фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3. Дослідження безконтатних давачів контролю шляху.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2. Дослідження амплітудно-частотної характеристики чотириполюсника.

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1. Дослідження потенціометричного давача. Методичні вказівки для студентів третього курсу ФКТ фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

Розробка мікропроцесорної системи керування на основі мікропроцесорного комплекту КР580 та на основі ОМЕОМ К1816ВЕ51/ Методичні вказівки для виконання курсового роекту з дисципліни "Електроніка і мікропроцесорна техніка" //Медвідь В.Р, Пісьціо В.П., Микулик П.М. Тернопіль: ТНТУ - 2016. 108 с.

Методичні вказівки для лабораторної роботи №29. "Програмування МП і8086 з використанням програмного емулятора emu8086" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка"

Методичні вказівки для лабораторної роботи №28. "Програмна реалізація типових обчислювальних процедур в МП КР580ВМ80" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка".

Методичні вказівки для лабораторної роботи №27. "Реалізація керуючих дій в МП КР580ВМ80А" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка".

Методичні вказівки для лабораторної роботи №26. "Організація циклів, обробка масивів і реалізація логічних функцій в МП КР580ВМ80" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка"

Методичні вказівки для лабораторної роботи №25. "Вивчення програмної моделі мікропроцесора. Програмування мікропроцесора" з курсу "Електроніка і мікропроцесорна техніка"

Методичні вказівки до лабораторної роботи №15 «Проектування схеми з’єднань засобів автоматизації »

Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Розробка алгоритму функціонування гнучкої автоматизованої дільниці (ГАД)»

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 «Розробка принципової пневматичної схеми РТК фрезерування»

Методичні вказівки для розрахункової роботи № 3. „Межі стійкості, показники якості та корекція лінійних систем“ з курсу „Теорія автоматичного управління“ Пісьціо В.П., Рогатинська О.Р., Тернопіль: ТНТУ, 2015. — 45 с.

Методичні вказівки для розрахункової роботи № 2. „З’єднання ланок та стійкість систем“ з курсу «Теорія автоматичного управління“

Методичні вказівки для розрахункової роботи № 1. „Характеристики типових елементарних ланок“ з курсу „Теорія автоматичного управління“

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу „Автоматизація виробничих процесів“

Віртуальне навчальне середовище Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на базі LMS ATutor

Комп'ютерний аналіз морфології впорядкованого рельєфу поверхні сталі 15Х13МФ після імпульсного оброблення лазером

Автоматизоване оцінювання пошкодженості поверхні магістрального газопроводу корозійними пітингами

Автоматизированный анализ рельефа поверхности разрушения псевдостереометрическим методом

Effect of strain localization at the crack tip and material hydrogenation on fracture toughness of heat resistant steel

Automated diagnostics of damage of aluminum alloy under conditions of high-cycle fatigue

Автоматизований аналіз множинного розтріскування нанопокриву за інтегральними параметрами

Віртуальне навчальне середовище у Тернопільському державному технічному університеті

Physical regularities in the cracking of nanocoatings and a method for an automated determination of the crack-network parameters

Діагностування деградації мікроструктури та множинного розтріскування роликів машини безперервного лиття заготовок

Деградація структури і пошкодження сіткою тріщин сталі металургійного обладнання

Автоматизований аналіз поверхневих тріщин у конструкційних елементах

До питання про дослідження геометричних параметрів сітки тріщин термічної втоми

Автоматизована оцінка полів деформацій методом координатних сіток

Прогнозування пошкодженості поверхні ролика МБЛЗ внаслідок розтріскування

Діагностування стану поверхні конструкції за множинного розтріскування

Вимірювання розкриття вершини тріщини цифровим методом

Аналіз розтріскування поверхні і методика оцінки термовтоми матеріалів

Вимірювання неоднорідних полів переміщень поверхні матеріалу та розкриття вершини тріщини за аналізом цифрових зображень

Измерение деформации материалов путем анализа цифровых изображений поверхности

Кінетика втомного руйнування сталі 25Х1М1Ф на макро-, мезо- та мікрорівні

Оцінка рівня деформацій матеріалу на основі обробки цифрових зображень

Використання технічного зору для контролю за процесом відстоювання

Wpływ parametrów fizyko-chemicznych na szybkość osadzania drobin substancji rozpuszczonej

Алгоритм для визначення положення об’єктів колової форми на зображенні

Investigation into the geometrical parameters of a thermal fatigue сraсk pattern

Multiple Cracks On Continuous Caster Rolls' Surface: A Three-Dimensional View

Computer Analysis of Digital Images with Quasiperiodical Structure

Анализ погрешностей алгоритма идентификации элементов сетки трещин термоусталости

Вплив параметрів алгоритму визначення положення тріщин на точність їх локалізації

Diagnostics of thermal fatigue cracks on continuous caster rolls surface

Structural degradation and damage caused by a system of cracks to the steel of metallurgical equipment

Automated evaluation of strain fields by the coordinate-grid method

Influence of deformation process in material at multiple cracking and fragmentation of nanocoating

Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi

Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Теорія автоматичного управління: Лабораторний практикум

Конспект лекцій з курсу „Проектування мікропроцесорних систем керування технологічними процесами“

Конспект лекцій з курсу „Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації“

Автоматизація неперервних технологічних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Захоплювальні пристрої промислових роботів

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus