DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6293

Назва: Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостями
Інші назви: Economic effect of the production of alcoholic beverages with lower toxic properties
Экономическая эффективность производства алкогольных напитков со сниженными токсическими свойствами
Автори: Головко, Микола Павлович
Пенкіна, Наталія Михайлівна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Holovko, Mykola
Penkina, Natalia
Kolesnyk, Victoria
Головко, Николай Павлович
Пенкина, Наталья Михайловна
Колесник, Виктория Валентиновна
Приналежність: Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, д.т.н., проф., завідувач кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru
Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, к.т.н., доц., кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru
Харківський державний університет харчування та торгівлі, вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна, старший викладач кафедри товарознавства в митній справі, e-mail: vkol84@mail.ru
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, Dr., Prof., Head of Merchandise in Customs Department, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, PhD., Assoc. Prof., Department of Merchandise in Customs, e-mail: kaf_tamognya@mail.ru
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, 333, Klochkivska str., 61051, Kharkiv, Ukraine, Senior lecturer, Department of Merchandise in Customs, e-mail: vkol84@mail.ru
Бібліографічний опис: Головко М. Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостями [Електронний ресурс] / Микола Головко, Наталія Пенкіна, Вікторія Колесник // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 185-191. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15hmpztv.pdf.
Bibliographic description: Holovko, M., Penkina, N. and Kolesnyk, V. (2015). Economic effect of the production of alcoholic beverages with lower toxic properties [Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva mitsnykh alkoholnykh napoiv zi znyzhenymy toksychnymy vlastyvostiamy]. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 185-191. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15hmpztv.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 663.54.003.13
JEL: O33
Ключові слова: настойки
алкоголь
якість
токсичність
економічний ефект
ціна
вартість
tincture
alcohol
quality
toxicity
economic effect
price
cost
настойки
алкоголь
качество
токсичность
экономический эффект
цена
стоимость
Діапазон сторінок: 185-191
Короткий огляд (реферат): У статті наведено розрахунок економічної ефективності від виробництва нових алкогольних напоїв. У сучасних умовах при розробленні лікеро-горілчаних виробів детальна увага спрямована на удосконалення технології та використанні сировинних матеріалів, які знижують токсичну дію спирту. Перегляд рецептур алкогольних напоїв дає змогу виготовляти «безпечний» алкоголь, порівняно з традиційними, розширювати асортимент продукції, представленої на ринку, та підвищувати її конкурентну здатність. Розроблено три види настоянок «Red Light», «Orange Light», «Green Light» на основі доступної рослинної та тваринної сировини, зі зниженим токсичним ефектом, під час вживання яких зменшується негативний вплив на організм та зменшується похмільний синдром. Розраховано собівартість напоїв, визначено ціновий сегмент, до якого відноситься розробка, досліджено зміни обсягу реалізації міцних алкогольних напоїв та ефект від впровадження у виробництва розроблених настоянок на основі рослинно-тваринної сировини.
In this article we have an assessment of the economic effect of the production of new alcoholic beverages. In the modern setting during the manufacturing of the alcoholic products, extra attention is aimed at the improvement of technology and the use of raw materials which will lower the toxic levels of alcohol. Analyzation of the recipes for the production of alcohol will allow to manufacture "safe" alcohol compared to the traditional alcohol, increase the assortment of the product available on the market, and increase its competitive value. At this moment there are three products available "Red Light", "Orange light", "Green Light" based on the availability of vegetative and animal raw materials with lower toxic effects, and during the consumption of it there are lower negative effects on the organism, and the chances of a hangover are lower as well. The cost of beverages has been calculated, its value has been estimated, which includes its production and the changes to the volume have been analyzed towards strong alcoholic beverages and the effect of introducing to the production newly developed alcoholic beverages based on vegetative and animal raw materials.
В статье приведен расчет экономической эффективности от производства новых алкогольных напитков. В современных условиях при разработке ликероводочных изделий особое внимание направлено на совершенствование технологии и использовании сырьевых материалов, которые снижают токсическое действие спирта. Пересмотр рецептур алкогольных напитков позволяет производить «безопасный» алкоголь, по сравнению с традиционным, расширять ассортимент продукции, представленной на рынке, и повышать ее конкурентную способность. Разработаны три вида настоек «Red Light», «Orange Light», «Green Light» на основе доступного растительного и животного сырья, со сниженным токсическим эффектом, при употреблении которых снижается негативное влияние на организм и уменьшается похмельный синдром. Рассчитана себестоимость напитков, определен ценовой сегмент, к которому относится разработка, исследованы изменения объема реализации крепких алкогольных напитков и эффект от внедрения в производства разработанных настоек на основе растительно-животного сырья.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6293
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
Перелік літератури: 1. Holovko N. The histological features of rat liver during refueling animals ethanol solution with additives / N. Holovko, G. Gubin-Vakulik, N. Penkina, V. Kolesnyk // Ukrainian Food Journal. - 2014. – Vol. 3, Iss. 4. – P. 534-539.
2. Головко Н. Оценка токсического действия спиртовых настоек в эксперименте / Н. Головко, Т. Горбач, Н. Пенкина, В. Колесник // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2014. – 2(5). – С. 29-31.
3. Головко М. П. Способи зниження токсичного ефекту алкоголю на організм / М. П. Головко, Н. М. Пенкіна, В. В. Колесник // Прогресивна техніка та технологія харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі. – 2012. – № 1 (15). – С. 164-170.
4. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика / В.Я. Кардаш, І.А Павленко, О.К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2001 – 182 с.
5. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт-Издат, 2004 – 335 с.
References: 1. Holovko N., Gubin-Vakulik G., Penkina N., Kolesnyk V. The histological features of rat liver during refueling animals ethanol solution with additives. Ukrainian Food Journal, 2014, Vol. 3, Iss. 4, pp. 534-539.
2. Golovko N., Gorbach T., Penkina N., Kolesnik V. Evaluation of the toxic action of alcohol tinctures experiment [Ocenka toksicheskogo dejstvija spirtovyh nastoek v jeksperimente]. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2014, Vol. 2(5), pp. 29-31.
3. Holovko M. P., Penkina N. M., Kolesnyk V. V. Ways to reduce the toxic effects of alcohol on the body [Sposoby znyzhennia toksychnoho efektu alkoholiu na orhanizm]. Prohresyvna tekhnika ta tekhnolohiia kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva ta torhivli = Progressive technique and technology of food production and trade of restaurants, 2012, No. 1 (15), pp. 164-170.
4. Kardash V.Ya., Pavlenko I.A, Shafaliuk O.K. Commodity innovative policy [Tovarna innovatsiina polityka]. Kyiv, KNEU, 2001, p. 182.
5. Lific I.M. Formation and an estimation of competitiveness of goods and services [Formirovanie i ocenka konkurentosposobnosti tovarov i uslug]. Moscow, Jurajt-Izdat, 2004, p. 335.
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15hmpztv__COVER.png403,83 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15hmpztv.djvu244,46 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15hmpztv.pdf822,16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus