DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >
2015 >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6280

Назва: Фондовий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку
Інші назви: Stock market of Ukraine: Current situation and perspectives of development
Фондовый рынок Украины: современное состояние и перспективы развития
Автори: Довгаль, Олена Валеріївна
Dovhal, Olena
Довгаль, Елена Валерьевна
Приналежність: ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", м. Херсон
University of International Business and Law, Management Department, Kherson, Ukraine, Ph.D., Assoc. Prof.
Бібліографічний опис: Dovhal O. Stock market of Ukraine: Current situation and perspectives of development [Електронний ресурс] / Olena Dovhal // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 76-81. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15doapod.pdf.
Bibliographic description: Dovhal, O. (2015). Stock market of Ukraine: Current situation and perspectives of development. Socio-Economic Problems and the State [online]. 13 (2), p. 76-81. [Accessed November 30, 2015]. Available from: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15doapod.pdf>
Є частиною видання: Соціально-економічні проблеми і держава
Socio-Economic Problems and the State
Дата публікації: 24-лис-2015
Дата подання: 
Видавець: АСУ, ТНТУ
ASU, TNTU
Район розташування: Тернопіль
Ternopil
УДК: 336.761
JEL: O24
Ключові слова: залучення інвестицій
обсяг торгів
цінні папери
акції
облігації
investment mobilization
trading volume
securities
shares
bonds
привлечение инвестиций
объем торгов
ценные бумаги
акции
облигации
Діапазон сторінок: 76-81
Короткий огляд (реферат): Фондовий ринок є одним із механізмів перерозподілу інвестиційних ресурсів та визначення рівня успішності країни на світових ринках капіталу. Тому надзвичайно важливо у нинішніх кризових умовах запропонувати конкретні стратегічні та тактичні заходи щодо подальшого розвитку українського фондового ринку. У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного фондового ринку, його роль у національній економіці. Визначено взаємозв'язок між фінансовим ринком та інвестиційним процесом. Проаналізовано динаміку та структуру основних фінансових інструментів фондового ринку України, проведено оцінку впливу обсягів торгів на показники економічного розвитку країни. Виявлено проблеми, які супроводжують процес функціонування фондового ринку, окреслено напрями його розвитку з метою підвищення фінансового потенціалу та добробуту країни.
The stock market is a redistribution mechanism of investment resources and determination of the success level of the country in global capital markets. Therefore it is extremely important to suggest the specific strategic and tactical measures for further development of Ukrainian stock market in the current crisis situation. In the article the current situation and development perspectives of the domestic stock market and its role in the national economy are investigated. The relationship between financial markets and investment process is estimated. The dynamics and structure of the main financial instruments of Ukrainian stock market are analyzed; the impact of trading volumes on indicators of economic development on the country is evaluated. The problems that accompany the process of the stock market functioning are revealed, the directions of its development in order to increase the financial capacity and well-being of the country are outlined.
Фондовый рынок является одним из механизмов перераспределения инвестиционных ресурсов и определение уровня успешности страны на мировых рынках капитала. Поэтому чрезвычайно важно в нынешних кризисных условиях предложить конкретные стратегические и тактические меры по дальнейшему развитию украинского фондового рынка. В статье исследовано современное состояние и перспективы развития отечественного фондового рынка, его роль в национальной экономике. Определена взаимосвязь между финансовым рынком и инвестиционным процессом. Проанализирована динамика и структура основных финансовых инструментов фондового рынка Украины, проведена оценка влияния объемов торгов на показатели экономического развития страны. Выявлены проблемы, которые сопровождают процесс функционирования фондового рынка, определены направления его развития с целью повышения финансового потенциала и благосостояния страны.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6280
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: © Соціально-економічні проблеми і держава, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.nssmc.gov.ua
http://www.ux.ua/
http://www.bank.gov.ua
http://www.nssmc.gov.ua
http://www.ux.ua/
Перелік літератури: 1. Баула О. В. Перспективи інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів у світовий фондовий ринок / О. В. Баула, Т. Л. Никитюк // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 255-261.
2. Безвух С. В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи щодо їх вирішення / С. В. Безвух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 69-74.
3. Добриніна Л. Фондовий ринок України: сучасні тенденції / Л. Добриніна // Науковий вісник Одеського національного економічного університету], 2014. - № 6. - С. 49-59.
4. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.bank.gov.ua.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua.
6. Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку / І. Нескородєва // Вісник НБУ, № 12, 2013.- С.36-38.
7. Українська Біржа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua/.
8. Полякова С. Е. Інтеграція фондового ринку України у світовий ринок / С. Е. Полякова // Управління розвитком, 2014. - № 5. - С. 132-134.
9. Прохорова Ю. С. Фондовий ринок України та шляхи його розвитку / Ю. С. Прохорова // Управління розвитком, 2013. - № 14. - С. 76-78.
10. Claudio Albanese and Giuseppe Campolieti (2006), Advanced Derivatives Pricing and Risk Management: Theory, Tools and Hands-On Programming Application. - A volume in Academic Press Advanced Finance. - р. 397.
References: 1. Baula O.V., Nykytyuk T.L. Integration prospects of the domestic securities market into the world stock market [Perspektivi integratsiyi vitchiznyanogo rinku tsinnih paperiv u svitoviy fondoviy rinok]. Economic Forum, 2015, No. 2, pp. 255-261. (in Ukr.)
2. Bezvuh S.V. Stock exchange market of Ukraine: status, trends, issues and resolution measures [Fondoviy birzhoviy rynok Ukrayini: stan, tendentsiyi, problemi i zahody schodo yih vyrishennya]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, 2014, No. 5 (1), pp. 69-74. (in Ukr.)
3. Dobrynina L. Stock Market of Ukraine: modern trends [Fondovyy rynok Ukrayiny: suchasni tendentsiyi]. Scientific Bulletin, 2014, No. 6, pp. 49-59. (in Ukr.)
4. National Bank of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua.
5. The National Commission of Securities and Stock Market, available at: http://www.nssmc.gov.ua.
6. Neskorodyeva I. Features of the stock market functioning [Osoblivosti funktsionuvannya fondovogo rinku] // Bulletin of NBU, 2013, No. 12, pp. 36-38. (in Ukr.)
7. Ukrainian Exchange, available at: http://www.ux.ua/
8. Polyakova S.E. Ukrainian stock market integration into the world market [Integratsiya fondovogo rinku Ukrayini u svitoviy rinok]. Development management, 2014, No. 5, pp. 132-134. (in Ukr.)
9. Prokhorova Y.S. Stock Market of Ukraine and the ways of development [Fondoviy rinok Ukrayini ta shlyahi yogo rozvitku]. Development management,2013, No. 14, pp. 76-78. (in Ukr.)
10. Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti. Advanced Derivatives Pricing and Risk Management: Theory, Tools and Hands-On Programming Application. - A volume in Academic Press Advanced Finance, 2006, р.397 (in Eng.)
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 2(13)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
15doapod__COVER.png400,74 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
15doapod.djvu230,81 kBDjVuПереглянути/Відкрити
15doapod.pdf705,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus