DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ : [441]

Домівка фонду

Logo
 
 
або переглянути 
Постановою № 2-05/1 президії ВАК України від 26 січня 2011 року журнал внесено до Переліку електронних наукових фахових видань. ISSN 2223-3822. Сторінка журналу в Інтернеті: http://sepd.tntu.edu.ua/

Підфонди цього фонду

 • 2008 [12]

  Видання 2008 року

 • 2009 [31]

  Видання 2009 року

 • 2010 [24]

  Видання 2010 року

 • 2011 [56]

  Видання 2011 року

 • 2012 [69]

  Випуски 2012 року

 • 2013 [75]

  Випуски 2013 року

 • 2014 [58]

  Випуски 2014 року

 • 2015 [77]

  Випуски 2015 року

 • 2016 [39]

  Випуски 2016 року

Нові матеріали (усі)

Проблеми функціонування механізму трансферу наукових технологій освітньої діяльності в логістиці

Аналіз соціально-економічних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні

Модернізаційний концепт розвитку промисловості

Проблема охорони приватності в Інтернеті: роль конфіденційності, урядового регулювання і технологічних рішень

Інституційні передумови реформ в сфері медіації в Україні

Теорія контрактів: вибрані питання бухгалтерського обліку та аналізу

Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств

Поняття та аналіз кадрового забезпечення в системі управління закладами охорони здоров’я Тернопільської області

Regional industrial innovation system for effective management of development of the regional industrial complexes strategic potential

Інвестування в людський капітал як фактор інноваційного розвитку економіки України

Культурно-релігійні орієнтири та «корупційні пастки» розвитку соціально-економічних систем

Basic operating principles of electronic marketplaces and their adaptation to industrial business

Risk in the accounting system: factors, nature and criteria of recognition

Evaluation of economic development differentiation of regions of Ukraine

Методичні аспекти оцінювання синергетичного ефекту інтегрування підприємств (на прикладі підприємств світлотехнічної галузі України)

План дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, проблиск у кінці тунелю і свідчення того, що Уряд справді хоче діяти, чи профанація?

Коучинг як новий метод управління персоналом

Enterprise capability and its competitiveness

Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу України процесного типу

Туристична реформа як інструмент соціально-економічного розвитку України

Оцінка наукових підходів до трактування сутності стратегії підприємства та її змістовні характеристики

The causes of appearance and ways of staff`s demotivation solving in organizations

The transformation of vocational qualification structure of workers in the new economy

Protection of soil in Poland within implementation of rural development programs (PROW)

The development of the construction company's pricing policy

Analysis of macroeconomic development of Ukraine

Problems of development of Ukrainian stock market

Migration in the context of economy state regulation in Ukraine

Istanbul Anti-corruption Action Plan as a basis for anti-corruption reforms in Ukraine

Management strategies of the UK

Safety of visually impaired and partially sighted people on rail platforms in Poland – existing state and mistakes committed

A socio-economic problem regarding poplar plantation and a problem solving model by AHP

The diversity of the economic situation of households selected EU countries

Corporate governance, HRM practices and organizational performance

Clusters as stimulators of businesses and regional development

Effects of fiscal policy and exchange rates on aggregate output in Bulgaria

Selected regional competitiveness assessment models

Content

Title pages

Рецензія на монографію к.е.н., доц. Сороківської О.А. «Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи»

Аналіз законодавства України з питань державної антикорупційної політики на сучасному етапі реформування

Основи аудиту маркетингової діяльності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг

The development of the high level of English proficiency in the academic process of future economists

Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства

Держава добробуту та якість життя: досвід скандинавських країн та реалії України

Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризику

Funding of Ukrainian universities: Current situation and possible ways of its solution

Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України

Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління

Інвестиційний клімат в Україні: реалії та перспективи

Аналіз впливу елементів фінансової системи України на об’єкти інноваційної діяльності

Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку

Механізм управління діловою репутацією підприємства

Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону

Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств

Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні

Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування

Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостями

Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення

Адміністрування великих платників податків в Україні: сучасна практика та напрями вдосконалення

Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів

Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки

Перспективи нарощування виробництва біогазу в Україні та Польщі

Проблеми розвитку промисловості Рівненської області

Динаміка соціально-економічного розвитку України

Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку

Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства

Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва

Sorghum market development in Ukraine under the impact of global trends

A comprehensive estimation method for enterprise capability

Фондовий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Розвиток українського сектору органічної продукції у міжнародному контексті

Cultural dimensions and innovation

The risk level of Viet Nam human resource and medical equipment industry under financial leverage during and after the global crisis 2009-2011

Population ageing and labour market in Slovenia and European Union

Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy

Readapting macroeconomic management to a globalized economy: How to handle the accountability on the current account balance

Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies

The question of changing the concept, role and functions of State

Зміст

Титульна, редакційна сторінка

Аналіз стану транспортної системи України та перспективи її розвитку

Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування

Confidence interval for economic forecasting

Специфіка формування технопарків на півдні України

Національні інтереси України в соціальній сфері та загрози на шляху до їх задоволення

002_Contents_2015_1_12

002_Зміст_2015_1_12

001_Title page_2015_1_12_eng

001_Титульна сторінка_2015_1_12

Some aspects of the organizing of administrative management in organizations

Методичні особливості вибору та реалізації стратегії підприємства в умовах кризи

E-mail-маркетинг – новий інструмент комунікаційної політики закладів вищої освіти

Innovations in time of crisis: realities and perspectives

Обґрунтування економічної ефективності практичного інтернет-просування інформаційного продукту на підприємствах машинобудування

Economic assessment of losses caused by contamination of soil resources within effective their use

The evolution of capital structure theories and their classification

The question of changing the concept, role and functions of state

International financial reporting standards and american generally accepted accounting principles: the convergence lessons

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus