DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2015 >

Конференція „Перспективи розвитку екон. систем у серед. глобально орієнтованого трансф. простору“ (2015) : [68]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

6 травня 2015 року кафедра економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя успішно провела Першу Всеукраїнську конференцію за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору»

Привітальним словом розпочав конференцію проректор з наукової роботи ТНТУ ім. І. Пулюя д.т.н., професор Рогатинський Роман Михайлович.

З основною доповіддю на тему: «Глобальна перспектива України: тернистий шлях до сталого розвитку» виступила завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор Олена Панухник, визначивши, що глобальна доля України залежатиме від її спроможності віднайти новий критичний шлях майбутнього поступу, свою особливу модель глобального інтегрування та розвитку національного господарства, що враховує гостроту обставин нашого сьогодення.

Участь у роботі конференції взяв заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Леонід Бицюра. У своєму виступі Леонід Олексійович окреслив основні пріоритетні напрямки розвитку нашого регіону та низку проблем, з якими стикається Тернопільська область в процесі реалізації напрямків адміністративно-територіальної реформи. Він наголосив, що такі конференції — добра ініціатива, яка дає можливість створити майданчик для спілкування науковців, представників бізнесу і влади.

Про досвід грузинських реформ розповів головний координатор клубу молодих реформаторів, радник міського голови Тернополя Іло Глонті. Доповідь грузинського реформатора викликала жваву дискусію серед учасників конференції.

Також з конструктивними доповідями виступили секретар Тернопільської міської ради Ігор Турський; завідувач кафедри економічної теорії ТНЕУ, д.е.н., професор Віктор Козюк; д.е.н., професор кафедри економічної теорії ТНЕУ Олександр Длугопольський; керуючий Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» Максим Павлов.

Учасники конференції працювали у чотирьох секціях: «Економічні системи в теоретичних концепціях економічної науки», «Формування ефективних моделей управління економічними системами мікрорівня», «Регіональний вимір трансформаційних процесів економічних систем», «Інституційне забезпечення розвитку економічних систем у національних та міждержавних вимірах».

На конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії. Поряд з поважними учасниками конференції, активну участь у заході брали студенти та аспіранти факультету.

Наукова конференція набула резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах (зокрема, на сайті Тернопільської ОДА http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/93071.htm), сьогодні її результати жваво обговорюють у соцмережах.

Збірник матеріалів конференції.

Новина про конференцію на сайті університету.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору»

Зміст


1
3
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
7
10
13
16
18
20
СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ В ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
23
26
28
31
34
37
СЕКЦІЯ 2. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ МІКРОРІВНЯ
40
43
46
49
51
53
55
58
61
63
66
69
72
75
77
79
82
85
86
90
91
93
95
98
100
103
104
106
СЕКЦІЯ 3. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
110
111
114
СЕКЦІЯ 4. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖДЕРЖАВНИХ ВИМІРАХ
118
120
122
125
127
129
132
134
137
140
141
144
146
149
152
155
157
159
162
165
167
170

Content


1
3
PLENARNE ZASIDANNIA
7
10
13
16
18
20
SEKTSIIA 1. EKONOMICHNI SYSTEMY V TEORETYCHNYKH KONTSEPTSIIAKH EKONOMICHNOI NAUKY
23
26
28
31
34
37
SEKTSIIA 2. FORMUVANNIA EFEKTYVNYKH MODELEI UPRAVLINNIA EKONOMICHNYMY SYSTEMAMY MIKRORIVNIA
40
43
46
49
51
53
55
58
61
63
66
69
72
75
77
79
82
85
86
90
91
93
95
98
100
103
104
106
SEKTSIIA 3. REHIONALNYI VYMIR TRANSFORMATSIINYKH PROTSESIV EKONOMICHNYKH SYSTEM
110
111
114
SEKTSIIA 4. INSTYTUTSIINE ZABEZPECHENNIA ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM U NATSIONALNYKH TA MIZHDERZHAVNYKH VYMIRAKH
118
120
122
125
127
129
132
134
137
140
141
144
146
149
152
155
157
159
162
165
167
170

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Інтернаціональні команди та їх роль у діяльності міжнародних підприємств

Dolce vita української економіки

Оцінка фондового ринку України в макроекономічному вимірі

Оптимізація видаткової частини державного бюджету

Принципи формування світових цін на нафту

Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

Аналіз розвитку торговельного потенціалу України

Проблематика та перспективи інноваційного розвитку економіки України

Велика депресія – масштаби глобалізації

Особливості правового захисту програмного продукту як об’єкта права інтелектуальної власності у цифровому середовищі

Сучасні проблеми та перспективи розвитку промисловості України

Особливості глобальноцентричних змін у сучасному світовому порядку

Основні аспекти адаптації нормативно-правової бази України до законодавства Європейського союзу

Економіка освіти як галузь економіки та економічна наука

Житлово-орендний напрям інноваційно-інвестиційного розвитку житлово-кооперативного сектору економіки України

Проблеми та перспективи іноземних інвестицій в Україні

Особливості співпраці Україна-НАТО

Основні напрямки реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні

Проблеми і перспективи інвестування в Україні

Освіта як детермінанта соціально-економічних перетворень у суспільстві

Рейдерство, як загроза економічної безпеки держави

Особливості впливу розвитку бізнес-структур муніципальних економічних систем на рівень функціонування інституційного середовища в Україні

Аналіз інноваційної діяльності бюджетоформуючих підприємств тернопільської області

Циклічний і спіральний розвиток машинобудування регіону

Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки

Збутова діяльність підприємства

Резерви підвищення рівня ефективності діяльності підприємства

Теоретико-методологічні підходи управління фінансовим плануванням на підприємстві

Сутність антикризового фінансового управління в сучасних умовах розвитку економіки

Управління ризиками в процесі формування інноваційного розвитку підприємства

Аналіз рекламної діяльності підприємства

Аналіз та організація кредитних операцій комерційних банків

Удосконалення контролю видатків бюджетних установ

Особливості управління фінансовою безпекою підприємства

Маркетингова реструктуризація підприємств

Аналіз методів та вибір критеріїв оцінки рівня соціально-економічної безпеки сучасних підприємств

Особливості менеджменту у сфері виробництва в сучасних умовах

Система управління якістю як дієвий інструмент підвищення конкурентоспроможності продукції українських товаровиробників

Сучасні тенденції розвитку підприємств кондитерської галузі в Україні

Теоретичні концепції управління фінансами підприємств

Економічне оцінювання фінансового ризику суб’єкта господарювання та визначення його допустимого рівня

Методичні підходи до оцінка ефективності використання логістичного потенціалу підприємства залізничного транспорту

Оцінювання структури та ефективності використання майна підприємства

Аналіз формування та використання фінансових результатів підприємства

Концепції контролінгу в системі фінансового менеджменту

Механізм антикризового фінансового управління на підприємстві

Фінансове планування та прогнозування на підприємстві

Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

Проблеми реалізації фінансового механізму бюджетних установ в умовах децентралізації та реформ

Сутність та необхідність застосування фінансово-економічної діагностики діяльності підприємства

Форми і методи фінансового оздоровлення підприємства

Необхідність оцінки фінансово-господарських результатів діяльності підприємства

Інноваційний характер розвитку сучасних економічних систем

Основні засади формування нової теорії торгівлі

Траєкторії розвитку функціональної трансформації

Концепції макроекономічного регулювання економіки

Еволюція економічних систем

Концептуальні засади сталого розвитку України

Економічна етика в контексті парадигми соціальної етики й моралі

Рефінансування банківських установ: необхідність чи зловживання

Система внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ВНЗ (на прикладі Тернопільського національного економічного університету)

Досвід грузинських реформ для України

Глобальна перспектива України: тернистий шлях до сталого розвитку

Позитивний імідж як запорука соціально-економічного розвитку Тернопільської області

Зміст

Редакційні сторінки

Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору: матеріали Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus