DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Вісник ТНТУ : [1057]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 
Науковий журнал приймає до друку наукові праці за напрямами:

  1. Механіка та матеріалознавство.
  2. Машинобудування та автоматизація виробництва.
  3. Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи.
  4. Математичне моделювання. Математика. Фізика.

ВІСНИК визнаний ВАК України як наукове фахове видання з технічних наук. Виходить щоквартально у журнальному та електронному (через мережу ІNТЕRNЕТ) варіантах.

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою visnyk.tntu.edu.ua.

Сторінка Вісника ТНТУ на сайті бібліотеки.

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

Напрямки вдосконалення транспортно-сепаруючих органів коренезбиральних машин

Силовий розрахунок самозавантажувального патрубка сипких матеріалів

Обгрунтування параметрів скребкового транспортера-очисника

Результати експериментальних досліджень транспортно-сепаруючих вузлів трирядкової бункерної коренезбиральної машини

Тенденції розвитку бурякозбиральної техніки бункерного типу

Дослідження розподілу контактних напружень на робочих поверхнях дискових копачів бурякозбиральних машин

Нотатки та видавничі сторінки

Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії

Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України

Неруйнівний елементарний аналіз сталі 30 після борування, сучасним обладнанням для контролю якості матеріалу

Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів

Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин

Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів

Рентгенографічний фазовий аналіз металополімерів на основі ароматичного поліаміду

Інтерпретація залежності енергії когезії та температури плавлення перехідних 3d-металів від атомного номера

Вплив бору на формування ефективної структури бунтового прокату і підвищення його технологічної пластичності при волочінні

Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації

Методи оцінювання несучої здатності металевих гофрованих конструкцій

Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах

Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами

Передача навантаження від нескінченного стрингера до двох затиснених по одному краю однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями

Розв’язок оберненої задачі коливань неоднорідного стержня

Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток

Дослідження контактної взаємодії попередньо напружених штампа, шару та основи без урахування сили тертя

Чисельна реалізація ймовірнісної моделі композиційного матеріалу з урахуванням еволюції пошкодження при високих швидкостях удару

Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонок

Зміст

Редакційні сторінки

Notes and publish pages

Robust stability of linear control system with matrix uncertainty

The comparative analysis of mathematical models of cyclic signals structure and processes

The proposal of the optimisation time reduction algorithm

Research of technological process of screw tools manufacturing and calibrating

Longitudinal - angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system

Instrument for inner cylinder surfaces vibrating rolling and its structural parameters determination technique

Research of metal of the dies for punching and cutting deposited by tungstenfree high speed steel type (fcadw-ss 100h4m5f2 (zr)

Experimental research of deformation zone of adaptive clamping elements for lathe jaws chucks

Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molibdenum disilicide based materials

Computer modeling of the stresses in welded truss

Influence of thermal heterogeneity on deformation of thin circular cylindrical shell

Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis

Usage of special finite elements for solution of fracture mechanics problems

Probabilistic modeling of physical damage processes of fiber-reinforced composite plates under dynamic loading

Content

Editorial pages

Видавнича сторінка

Аналіз керованого охолодження структурно-неоднорідних технічних систем ливарного виробництва

Імітаційна модель електрокардіосигналу на основі періодично корельованого випадкового процесу

Статистична оцінка прогнозованого залишкового ресурсу зварних конструкцій

Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті [R0, R2] полярної вісі

Про оцінку накопиченої фітомаси рослин за енергією сонячної радіації

Вплив параметрів попереднього підігрівання електродів на експлуатаційні характеристики люмінесцентних ламп

Особливості комп’ютеризації процесу навчання електротехнічних дисциплін

Дросельні синтезатори газових сумішей заданого складу

Дослідження експериментальних характеристик комплекта п’єзотрансформатор-люмінесцентна лампа

Аналіз факторів, які впливають на точність настроювання баластних дроселів для розрядних ламп

Удосконалення системи експлуатації електротермічного обладнання біогазових установок

Діагностування технічного стану аеродромних світлосигнальних вогнів

Основи методики розробки інтелектуальних систем управління та прийняття рішень на основі нечіткої логіки в середовищі MаtLab

Розвиток стратегії dpc у керуванні активними випрямлячами

Ідентифікація морфологічних параметрів комп’ютерної моделі електрокардіосигналу

Розрахунок кінематики навісної 3-х рядної коренезбиральної машини

Обґрунтування параметрів гвинтових роторних робочих органів розкидачів сапропелів

Обгрунтування параметрів моментоміра для дослідження циклічних навантажень приводу обертових мас сільськогосподарських машин

Технологічність конструкції роторного розкидача органічних добрив і сапропелів

Технологічні передумови неперервного формоутворення соленоїдів з круглим поперечним січенням

Моделювання силових залежностей при торцевому фрезеруванні

Методи оцінки структури модифікованих епоксидних композитів

Дослідження схильності сталі марки 10Г2НМФА до утворення надривів (тріщин) під зоною перекриття наплавлених валиків при наступному термічному обробленні

Інтенсифікація виникнення зародків газових пухирців і дегазації армованого розплаву зубка шарошки бурового долота за допомогою вібрації

Вплив низькомолекулярних епоксидних мономерів на життєздатність поліепоксидних ін’єкційних композицій

Фрактографічні дослідження арматурних сталей за умов попереднього електронагрівання та деформування розтягом

Критерії розвитку форми втомних поверхневих тріщин у зварних вузлах металоконструкцій

Badania zmęczeniowe stopu 2024-T3

Кінетика втомного руйнування сталі 25Х1М1Ф на макро-, мезо- та мікрорівні

Передача сил і пар сил до циліндричних тіл через систему несиметричних тонкостінних елементів змінної жорсткості

Методика виявлення змін структурного стану пластичних матеріалів у процесі раптових змін в режимі навантаження

Зміст

Титульні сторінки

Вісник Тернопільського національного технічного університету, № 1 (81), 2016

Кінець

Видавнича сторінка

Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія

In commemoration of dr. Oleh M. Shabliy

Ways to improve Fourier series convergence and its application for Laplace numerical inversion

Finite element method in spatial filtration consolidation problem with thin semi-permeable inclusions under the influence of the heat and salt transfer

Error of methodical study at measurement of average energy consumption of microcontrollers

Optimization of bernoulli gripping device’s orientation under the process of manipulations along direct trajectory

Features of statistical data processing at insulation testing of enameled electric wires

Issues about limit plastic deformations of deforming broaching of cast iron parts

Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material

Energy and integrated method in evaluation of working life of supporting systems for mobile agricultural machines

Analysis of dynamics of adaptive three edge heads with elastic guides and electromagnetic drives

Fluid-structure interaction in free vibration analysis of pipelines

Resonance radial oscillations of a piezoceramic cylinders and spheres taking into account electromechanical losses

Evaluation of fire resistance of structural elements considering nonlinearity of deformation processes during fire

Destruction zone near the tip of interfacial crack at a prevailing tensile loading

Stress distribution in an infinite orthotropic plate with partly reinforced elliptical contour

Wave propagation in the pre-deformed compressible elastic layer interacting with a layer of viscous compressible liquid

Content

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus