DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2014 >

Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014) : [88]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

З нагоди 6-річчя Факультету економіки і підприємницької діяльності 21 травня 2014 року в ТНТУ відбулося відкриття ІV науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки», участь в якій прийняли представники органів державної влади, представники банківських установ, науковці, викладачі, аспіранти, студенти.

Відкривав конференцію та мовив вступне слово т.в.о. ректора, перший проректор Митник Микола Мирославович. Багато теплих слів і щирих побажань почули студенти і викладачі факультету економіки і підприємницької діяльності від декана факультету Ціх Галини Володимирівни та заступника декана Винник Тетяни Михайлівни.

Зі словами привітань до учасників конференції звернувся заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Бицюра Леонід Олексійович. У своєму виступі він заторкнув важливі економічні аспекти розвитку нашої області.

Тернопільщина здатна і може реалізувати свій основний потенціал — це географічне розміщення. Мова йде про створення мережі логістичних центрів, які мають бути сконцентровані саме в центрі Західної України, а центром Західної України є місто Тернопіль і Тернопільська область. Основне завдання зараз — це відновлення вантажопотоків через Тернопільську область та відновлення діяльності тернопільського аеропорту, як вантажного авіатерміналу, — сказав Леонід Олексійович.

Також говорив Леонід Олексійович і про такий важливий ключовий ресурс як обмін інформацією.

— Володіймо інформацією, ми не повинні замикатися в межах свого університету і міста, ми повинні активно цікавитися, що відбувається за межами міста і області, тоді ми зможемо вийти на якісь об'єктивні моделі планування нашої економіки й реалізувати конкретні проекти, — зазначив заступник голови облдержадміністрації.

З пленарними доповідями на конференції виступили:

 • Монастирський Михайло Олександрович, начальник інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області — «Формування податкової культури в процесі модернізації податкової системи України».
 • Павлов Максим Сергійович, керуючий Тернопільською філією ПАТ КБ «ПриватБанк» — «Банківська платіжна картка: коли час та гроші працюють на тебе».
 • Хомин Петро Якимович, д.е.н., професор — «Амортизація на тлі дуалізму дефініцій».
 • Мариненко Наталія Юріївна, к.е.н., доцент — «Сталий розвиток як необхідна умова розвитку суспільства».
 • Борисова Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент — «Сучасні ринкові виклики некомерційних організацій сфери культури та дозвілля».
 • Кудлак Віталій Ярославович, к.е.н., доцент — «Інтернет як середовище ведення бізнесу».
 • Гарматій Наталія Михайлівна, к.е.н., ст. викладач — «Моделювання стратегій сучасних економічних об'єктів на базі теорії ігор».
 • Шпилик Світлана Василівна, к.е.н., доцент — «Інноваційні засоби маркетингових комунікацій».
 • Лужняк Христина Ігорівна, аспірант — «Економічна функція в системі вищої освіти».

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Актуальні проблеми теорії і практики фінансів, обліку і контролю.
 2. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економічних процесів та їх моделювання.
 3. Інноваційні маркетингові технології підприємств: сучасні тенденції та перспективи розвитку.
 4. Соціально-економічні проблеми теорії і практики розвитку економічних систем.

Під час конференції можна було не лише почути точки зору компетентних в економічній галузі фахівців, але й висловити власні думки з того чи іншого питання. Під час дискусій, а останні на конференції були не рідкістю, учасники досягли спільної мови з багатьох проблемних питань.

Після наполегливої та плідної праці на усіх учасників конференції чекав святковий концерт, який підготували студенти факультету та іноземні студенти ТНТУ.

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 21-22 травня 2014 р.) / Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 165 с.

Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
8
9
11
13
15
17
19
21
22
23
25
27
29
32
34
35
37
40
41
43
44
46
49
50
51
53
55
57
59
62
СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
63
65
67
69
71
72
74
76
79
81
82
85
86
88
90
СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
93
95
98
99
101
103
104
106
107
108
110
112
113
116
117
118
120
121
123
125
128
130
СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
133
135
137
138
140
142
144
147
149
151
154
156
158
160
162
163
166
167

Content


1
3
SEKTSIIA 1. AKTUALNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY FINANSIV, OBLIKU TA KONTROLIU
8
9
11
13
15
17
19
21
22
23
25
27
29
32
34
35
37
40
41
43
44
46
49
50
51
53
55
57
59
62
SEKTSIIA 2. TEORETYCHNI TA PRYKLADNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH PROTSESIV TA YIKH MODELIUVANNIA
63
65
67
69
71
72
74
76
79
81
82
85
86
88
90
SEKTSIIA 3. INNOVATSIINI MARKETYNHOVI TEKHNOLOHII PIDPRYIEMSTV: SUCHASNI TENDENTSII TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU
93
95
98
99
101
103
104
106
107
108
110
112
113
116
117
118
120
121
123
125
128
130
SEKTSIIA 4. SOTSIALNO-EKONOMICHNI PROBLEMY TEORII I PRAKTYKY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
133
135
137
138
140
142
144
147
149
151
154
156
158
160
162
163
166
167

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Авторський покажчик

Моделювання управління запасами у копрорації «Рошен»

Особливості ринкової трансформації України

Ринкові трансформації в країнах Центрально–східної Європи

Інфляція як індикатор нестабільності в країні

Активізація розвитку Тернопільського реґіону

Проблеми розвитку торговельного потенціалу України

Проблеми розвитку етики підприємництва в ринковій економіці

Аналіз інноваційної активності промислових підприємств: сучасний стан і проблеми розвитку

Розвиток муніципального підприємництва як елемент модернізації муніципального сектору економіки

Обучение в вузе в контексте его стандартизации

The concept of sustainable development

Економічна функція в системі функцій вищої освіти

Перспективи та шляхи піднесення української економіки

Бізнес в мережі Інтернет

Теоретичні аспекти розробки положень застосування стандартів у міжнародній торгівлі

Ринок праці: проблеми та перспективи його розвитку

Особливості логістичних рішень в процесі обробки поверненої продукції

Інноваційні засоби маркетингових комунікацій

Завдання маркетингу на різних етапах інноваційного процесу

Проблеми адаптації процесу формування ланцюгів поставок до структурних особливостей галузей промисловості

Маркетизація освіти: сучасні тенденції розвитку

Дизайн маркетингового дослідження

Особливості оцінки вищих навчальних закладів з врахуванням їх інтелектуального потенціалу

Критерії ідентифікації бренду та його цінність для споживача

Проблеми та напрями вдосконалення процесу стратегічного планування

Поняття та значення екомаркування в системі екологічного маркетингу

Аналіз поведінки споживачів на споживчому ринку

Маркетингові дослідження ємності товарного ринку

Динаміка виробництва українського пива за 2013 рік

Маркетингова система як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств

Аналіз та оцінка ринкових позицій суб’єктів господарювання

Маркетинговий аналіз товарної інноваційної політики

Маркетингові ризики в діяльності підприємства

Формування рекламної стратегії туристичного підприємства

Сучасні тенденції розвитку інтернет-маркетингу промислових підприємств

Особливості інтернет-маркетингу на ринку промислових товарів

Особливість семплінгу як інструменту мерчандайзингу

Сучасні ринкові виклики некомерційних організацій сфери культури та дозвілля

Особливості розробки моделі антикризової кадрової політики підприємства

Прогнозування обсягів продукції підприємств за допомогою економіко-математичного моделювання

Етапи прогнозування тенденцій розвитку підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням інноваційного ризику

Моделювання показників ефективності використання основних фондів

Моделювання стратегій сучасних економічних об’єктів на базі теорії ігор

Вплив соціально-відповідальної поведінки бізнесу на фінансові показники компаній на прикладі “Метинвест”

Суб'єкти навчального процесу та їх взаємодія у дистанційному навчанні

Аналіз фінансового стану господарської діяльності АТ "Ощадбанк" за методами динамічного моделювання

Прогнозування за допомогою методу експоненційного згладжування

Прогнозування динаміки чистого доходу на прикладі ТОВ «Тервікнопласт»

Моделювання інвестиційних проектів засобами project expert

Діагностика економічних та фінансових ризиків в діяльності підприємств

Раціоналізаторська діяльність як складова науково-технічної творчості: характеристика та ефективність

Оцінка ефективності формування витрат

Система нормування витрат як основа застосування контролінгу на підприємствах текстильної промисловості

Амортизація на тлі дуалізму дефініцій

Економічна безпека держави

Методика аудиту дебіторської та кредиторської заборгованостей

Удосконалення механізму управління витратами підприємств меблевої промисловості

Соціально-економічний механізм попередження та мінімізації негативних наслідків конфліктів на підприємстві

Дебіторська заборгованість як складова фінансового стану підприємства

Поняття ресурсного потенціалу та його особливості

Принцип спрощеної системи оподаткування: зарубіжний досвід та вітчизняна практика

Методичні підходи оцінювання інноваційних витрат

Сутність поняття «дебіторська заборгованість»

Глобалізація як нова парадигма світового розвитку

Контроль реалізації делегованих повноважень у місцевому самоврядуванні: фінансовий аспект

Особливості феміністичної течії в теорії міжнародних відносин

Активізація інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств в контексті євроінтеграційних процесів

Особливості політики держави щодо використання лісових ресурсів

Основні тенденції іноземного інвестування в Україні

Сутність витрат в контексті сучасних економічних досліджень

Концептуальні підходи до класифікації ризиків

Шляхи і резерви підвищення прибутковості підприємства

Удосконалення управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів

Економічна сутність виробничих запасів

Вплив зростання державного боргу на економіку країни

Міжнародний досвід формування облікової політики підприємства

Злиття та поглинання в банківському секторі України: тенденції та перспективи

До питання реформування системи вищої освіти

Основи комплексного фінансового аналізу

Основні прийоми та методи оцінки фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання

Вплив трансфертних цін на визначення об’єкта оподаткування

Шляхи удосконалення фінансової звітності в бухгалтерському обліку

Поняття та аналітичне забезпечення майнового стану підприємства

Зміст

Редакційні сторінки

Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 21-22 травня 2014 р.)

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus