DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2015 : [119]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

 • Вісник ТНТУ, 2015, № 1 (77) [38]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015 рік, № 1 (77)

 • Вісник ТНТУ, 2015, № 2 (78) [28]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015 рік, № 2 (78)

 • Вісник ТНТУ, 2015, № 3 (79) [29]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015 рік, № 3 (79)

 • Вісник ТНТУ, 2015, № 4 (80) [24]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2015 рік, № 4 (80)

Нові матеріали (усі)

Кінець

Видавнича сторінка

Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача)

Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон

Синтез способів навивання гвинтових заготовок

Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти

Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів

Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл

Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах

Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин

Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі

Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі

Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні

Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі

Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями

Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки

Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин

Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи

Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів

Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації

Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення

Згин пластини рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів

Зміст

Титульна

Список авторів та вимоги

XIV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування

IV міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування»

Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд

Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів

Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні

Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів

Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером

Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами

Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України

Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання

Визначення вібродіагностичних параметрів наявності «дихаючої» тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу

Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини

Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля

Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні

Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях

Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів

Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску

Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах

Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів

Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем

Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями

Оцінювання негативних побічних ефектів, спричинених антикорозійними профілактичними речовинами

Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість

Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів

Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд

Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Видавництво

Гевко Богдан Матвійович

Дідух Леонід Дмитрович

Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур'є – лежандра – ейлера на сегменті [R0, R3] полярної осі

Визначення температурного поля в системі тіл циліндр–шар

Математична модель неізотермічного адсорбційного масопереносу в нанопористих каталізаторах

Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі

Синтез керування для сім'ї псевдолінійних диференціальних систем

Аналітичний метод визначення теплових стаціонарних полів у шаруватих конструкціях

Математичне моделювання процесів витіснення нафти в неоднорідних пластах із урахуванням впливу капілярних сил

Метод дослідження багатосолітонних розв’язків рівнянь типу кортевега де-вріза на основі Т-представлень

Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень

Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій

Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів

Формування характеристичної кривої натрієвої лампи високого тиску електронним пускорегулювальним апаратом

Комп’ютерне моделювання характеристик дроселя планарної системи люмінесцентної лампи

Основні принципи конструювання «умовних механізмів»

Методика статистичної обробки результатів неруйнівного контролю

Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин

Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки

Неруйнівний контроль і діагностування підшипників кочення

Планування експерименту руйнування кристалічних структур потоками індуктивної плазми

Якість точіння багаторізцевими головками з пружними напрямними й електромагнітним приводами

Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю

Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити

Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя

Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання

Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів

Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання

Напружений стан ортотропної оболонки з двома колінеарними тріщинами різної довжини за дії згинального навантаження на розрізах

Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини

Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалів

Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору

Експериментальна методика дослідження особливостей розповсюдження та зупинки тріщини в дискових зразках при термошоці

Термомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану

Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Список авторів та вимоги

До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія

Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS)

Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі

Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS

Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків

Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла

Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності

Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus