DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2014 >

Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2014) : [254]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ⅲ Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій»

19 - 20 листопада 2014 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

В роботі конференції прийняли участь понад 500 наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів з більш ніж 30 навчальних закладів України та закордону.

Відкривав конференцію ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., проф. Ясній П.В. Петро Володимирович наголосив на важливості та необхідності проведення таких заходів. Також привітав учасників конференції начальник науково-дослідної частини к.т.н., доц. Дзюра В.О.

З пленарними доповідями виступили:

 • Кошик О.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недоліки»
 • Яворський О.Є. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження процесу упарення розчинів сульфатної кислоти у вертикальній порожнистій розпилюючій колоні»
 • Сухацький Ю.В. (Національний університет «Львівська політехніка») — «Дослідження впливу конструктивних параметрів гідродинамічного струменевого кавітатора на ефективність генерування парогазових бульбашок»
 • Кедровский С.М. (Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины) — «Новые функциональные сплавы zr86nb14 и (zr86nb14)99,99y0,01»
 • Сліпченко К.В.(Національний технічний университет України «Київський політехнічний інститут») — «Вплив Au на структуру і магнітні властивості шаруватих плівкових композицій [Fe50Pt50(15нм)/Au/Fe50Pt50(15 нм)]n/ SiO2(100 нм)/Si(001), де n=1, 2»

Робота конференції проходила у секціях:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Додатки:

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ, ТРАНСПОРТІ, МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ, БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
380
418
423
424

Content


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
8
10
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
30
32
33
34
35
36
37
39
41
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
43
45
47
49
50
52
54
55
57
58
59
61
63
64
66
67
68
69
SUCHASNI TEKHNOLOHII V BUDIVNYTSTVI, TRANSPORTI, MASHYNO- TA PRYLADOBUDUVANNI
70
72
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
88
90
91
94
96
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
110
111
112
113
115
117
118
119
121
122
124
125
127
128
129
131
133
134
136
137
139
141
143
145
147
149
151
152
154
156
157
159
160
161
163
165
166
168
170
172
174
176
177
178
179
180
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
194
196
197
198
199
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
214
215
217
219
221
222
224
225
226
227
229
230
231
233
235
237
239
241
242
244
246
248
250
252
254
255
257
259
260
262
263
265
267
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH, BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
269
271
272
273
274
276
278
279
280
282
283
285
287
288
290
291
292
294
295
297
298
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
299
300
302
304
305
307
309
310
311
313
315
316
318
320
321
323
325
326
328
329
330
331
332
333
334
335
337
339
341
343
344
346
348
349
350
351
353
354
355
356
358
360
362
364
365
367
369
370
372
374
376
378
 
248. Zmist
380
418
423
424

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Сторінка для нотаток

Алфавітний покажчик

Зміст

Моделювання перспектив розвитку підприємств машинобудівної галузі Тернопільської області сучасним інструментарієм

Історичні аспекти становлення та розвитку освітньої галузі

Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах

Обгрунтування принципів бенчмаркінгу для системи управління машинобудівними підприємствами України

Статистичний контроль якості як один з інструментів реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності меблевого підприємства

Етапи проведення аналізу інноваційного потенціалу

Венчурний капітал як засіб фінансування інновацій в умовах волатильності інвестиційного клімату України

Нові технології у сфері інтеграції великих та малих підприємств

Проблеми соціального захисту працівників промислових підприємств

Оцінювання рівня конкуренції підприємства

Формування процесу ціноутворення в Україні

Стартапи – інноваційні технології ведення бізнесу

Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємства

Корпоративні інформаційні системи в Україні

Джерела фінансування інноваційних проектів

Процес розробки та реалізації корпоративної стратегії підприємства

Ступінь впливу факторів на ціноутворення

Державне регулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання соціальної сфери та сфери послуг у Європейському контексті

Роль озеленення у формуванні іміджу фірми

Нейромаркетинг як інноваційний механізм маркетингу

Розрахунок економічної ефективності просування інформаційного продукту в системі інтернет-маркетингу

Економічна сутність інновацій та інноваційної діяльності

Ощадливість і економічний ріст

Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємстві

Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємстві

Інформаційна підтримка у системі соціально-економічної безпеки національних машинобудівних підприємств

Вплив якості на конкурентоспроможність продукції

Маркетинг модних товарів і його основні складові

Вилучення іонів цинку та мангану з відпрацьованих джерел електричного струму

Екологічна політика підприємства як декларація про його природоохоронну діяльність

Сутність та необхідність екологізації сучасної техніки та технознань як важлива умова досягнення сталого розвитку підприємства

Сучасні проблеми управління державним боргом

Процеси міжнародної економічної взаємодії на мікрорівні

Indicators of economic and social human well-being

Проблеми розвитку підприємств кондитерської галузі в Україні

Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів випромінювання деяких рослинних біоцидів

Організація збуту продукції на підприємстві

Promotion of cross-border trade in republic of Tajikistan

Розрахунок вартості сонячної електростанції для приватного будинку

Функціонування інтернет-магазинів: переваги та недоліки

Порівняльна характеристика моделей дпп для автодорожніх проектів

Інноваційні підходи до стратегічного управління ресурсозбереженням в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості

Проблеми інноваційного розвитку будівельної галузі України

Вплив податкової системи на функціонування суб’єктів підприємництва

Методичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Рівень розвитку зовнішньої матеріальної мотивації

Раціональне використання інноваційних ресурсів та роль держави у розвитку економіки

CRM-система, як інструмент інформаційної складової інноваційного потенціалу підприємства

Задоволення реальних ринкових потреб як основа успішної інноваційної стратегії

Маркетингове дослідження цільових аудиторій (на прикладі НКО з протидії торгівлі людьми)

Фактори, що визначають інноваційну стратегію машинобудівного підприємства

Вплив організації виробництва на зниження собівартості продукції

Використання консервантів в харчовій промисловості

Соковмісний напій на основі молочної сироватки та екстракту гібіскуса

Современные технологические аспекты производства шампанских виноматериалов

Біологічна цінність білка біомаси макроміцета Trametes zonatus

Дослідження процесу екстракції пектинових речовин фітоадаптогенної суміші

Органічні кислоти в харчовій промисловості

Технологія вилучення ланоліну і його застосування в харчовій промисловості

Друковані нанофотонні елементи на основі наночастинок карбону для розумних паковань та їхні функціональні характеристики

Дослідження впливу процесу замочування волоського горіха на екстрактивну здатність білка

Перспективи використання нанотехнологій у виробництві харчових продуктів

Оцінка якості йогурту залежно від тривалості зберігання

Використання пряноароматичної та каротиновмісної сировини в технологіяї емульсійних продуктів

Очищення – одна з головних операцій післязбиральної обробки зерна проса

Виробництво італійського печива Біскотті зі збалансованим рецептурним складом

Перспективи використання нвч-хвиль для розморожування харчових продуктів

Нанотехнології в пакуванні харчових продуктів

Особливості протікання ферментації козиного молока

Збагачення зернових продуктів вітамінно-мінеральним преміксом

Обґрунтування доцільності використання сировини для виробництва смузі

Переробка шкірок кавуна

Біоупаковка як сучасна альтернатива пластику

Перспективи застосування п’єзоелементів в альтернативній енергетиці

Режимы работы защит от однофазных замыканий на землю при существовании феррорезонансных процессов

Математичні моделі надійності ремонтопридатного електрообладнання бурової установки

Ефективність заміни силових трансформаторів старих серій випуску

Дослідження енергетичної ефективності електроприводного відцентрового насоса на основі визначення термодинамічних параметрів його роботи

Можливості і перспективи використання датчиків активного типу

Зменшення електроспоживання за рахунок зниження втрат шляхом регулювання напруги живлення

Оцінка ефективності матеріалів на основі n-In4Se3 Та p-PbTe для створення термоелектричних генераторних модулів на рівень робочих температур 30-500ºС

Оцінювання складності алгоритмів пошуку та сортування

Дослідження ефективності перетворення енергії в електроприводних турбомашинах

Особливості освітлення автомобільних доріг і пішохідних переходів

Застосування інкрементального енкодера в якості давача швидкості

Особливості спорудження мікрогідроелектростанції в місті Бережани

Аналіз електромагнітних процесів в неоднорідній ізоляції високовольтних кабелів

Вплив відхилення напруги на надійність двигуна електробура

Велодоріжки як проект енергозаощадження на місцевому рівні

Високоефективні припливні камери систем вентиляції громадських та промислових будівель

Високоефективні системи опалення будівель

Введення в асутп лиття під тиском системи регулювання на основі нечіткої логіки

Підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів з сонячними електростанціями

Вітчизняні енергоефективні технологиї – запорука енергетичної безпеки держави

Аудит безпеки web-ресурсів

Особливості створення електронних дитячих видань

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus