DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2014 : [112]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Список авторів та вимоги

Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні…

Маркетингові технології промислових підприємств, їх особливості

Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду

Поняття синдикативного кредиту в сучасній науковій думці

Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості

Сучасні підходи до залучення інвестицій

Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм

Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства

Використання ключових показників ефективності у стратегічному управлінні

Практичні рекомендації щодо вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

Концептуальні засади трансформації організаційної структури вертикально-інтегрованої компанії

Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами

Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту

Сучасні аспекти й завдання страхового менеджменту

Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів

Оцінювання стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Моніторинг економічних показників структури економіки регіону та шляхи їх покращення

Особливості експорту сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції

Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України

Трансформація технологічної структури промисловості Львова в контексті метрополізації

Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави

Формування механізму оцінювання системи управління якістю при забезпеченні конкурентних переваг пат «ЗАЗ»

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Список авторів та вимоги

Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення

Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості

Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит

Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України

Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості

Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку

Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект

Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України

Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства

Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління

Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств

Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств

Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки

Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави

Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму

Джерела економічних даних для інформаційно-аналітичних систем підприємства

Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг

Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні

Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки

Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект

Трансформація підприємств агропромислового комплексу України

Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі

Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України

Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Список авторів та вимоги

Маркетингові стратегії розвитку міжнародних корпорацій

Методи продажу товарів, їх класифікація

Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України

Види кредитного каналу української моделі монетарного трансмісійного механізму

Формування джерел доходу сучасного пенсіонера

Державне регулювання трансфертного ціноутворення: необхідність запровадження та проблеми імплементації у вітчизняну практику

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства

Концептульні засади побудови управлінського обліку

Формування комплексної системи показників забезпечення економічної стійкості підприємства

Облік нарахування амортизації основних засобів

Проблемні питання щодо контролю за сплатою судового збору

Методи переоцінювання заставного майна за іпотечними кредитами банку

Концептуальні підходи до оцінювання ефективності розвитку підприємства

Функція «накопичення досвіду – пам’ять» і довготривалі моделі управління соціально-економічними системами

Методичний підхід до економічного визначення показника рівня конфліктності

Системні характеристики тіньової економіки та її компонентів

Концептуальне бачення гіперглобалістами тенденцій світового економічного розвитку

Формування механізму мотивації інноваційної активності працівників підприємства

Системна декомпозиція інституційного базису соціальної політики та концепція таргетування прожиткового мінімуму

Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова трансформації вищої школи україни у європейський освітній простір

Дослідження стану мотивації праці в морському торговельному порту

Системний підхід до формування та впровадження програмних заходів: територіально-ієрархічний зріз

Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств тернопільської області

Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком у фармації

Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України

Економічне обґрунтування вибору транспортерів для перевантаження сипких вантажів по криволінійних траєкторіях

Методичні положення еколого- економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування на ландшафтній основі

Зміст

Титулка та редакційна сторінка

Список авторів та вимоги

Застосування комп’ютерних технологій в процесі проведення маркетингових досліджень

Використання інструментів інтерактивного маркетингу в діяльності вищого навчального закладу

Удосконалення концептуальної моделі керування просуванням інформаційного продукту машинобудівного підприємства в мережі інтернет

Управління закупівлями у ланцюгу поставок продукції на машинобудівному підприємстві

Підходи до визначення сутності бюджетної системи в умовах сучасних трансформацій

Аналіз показників ліквідності і платоспроможності на прикладі ПАТ «ХЗКПУ «Пригма-Прес»

Застосування аналітичних процедур в аудиті фінансового стану підприємств ресторанного господарства

Стратегічне управління витратами хлібопекарських підприємств

До питання аналізу динаміки фінансової лібералізації в деяких європейських країнах

Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ

Необхідність та шляхи реогранізаційних перетворень у банківській системі України за умов інтернаціоналізації банківського бізнесу

Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки

Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств (природоохоронні аспекти)

Сучасний стан та шляхи активізації розвитку підприємств малого бізнесу тернопільської області

Особливості договірних взаємовідносин між туроператором, турагентом і туристом

До питання комплексного оцінювання ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus