DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5040

Назва: Соціальні функції поведінкових моделей підприємств сільськогосподарського машинобудування
Інші назви: Социальные функции поведенческих моделей предприятий сельскохозяйственного машиностроения
The social functions of behaviours models of enterprises of agricultural engineer
Автори: Гребеньок, Інесса Володимирівна
Гребенек, И. В.
Hrebenok, I.V.
Бібліографічний опис: Гребеньок І. В. Соціальні функції поведінкових моделей підприємств сільськогосподарського машинобудування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. В.Гребеньок — Тернопіль, 2014. — 24 с.
Дата публікації: 2014
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Михайлович
Члени комітету: Куценко, Віра Іванівна
Подольчак, Назар Юрійович
УДК: 658.5
338.242
621
Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування
підприємство
соціальні функції
модель поведінки
управління соціальними функціями
сельскохозяйственное машиностроение
предприятие
социальные функции
модель поведения
управление социальными функциями
agricultural engineer
enterprise
social functions
model of conduct
management social functions
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено теоретичні та методико-прикладні засади оцінювання, реалізації та управління соціальними функціями поведінкових моделей підприємств сільськогосподарського машинобудування. Встановлено нові закономірності забезпечення ефективності діяльності підприємств з врахуванням змісту, результативності та ефективності реалізації соціальних функцій в рамках окремих типів економічної поведінки на прикладі підприємств сільськогосподарського машинобудування. Обгрунтовано систему заходів з підвищення ефективності діяльності підприємств на основі використання потенціалу соціального менеджменту. Отримані результати та розроблені рекомендації є комплексом прикладних розробок для формування ефективної соціально-економічної моделі розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування, у т.ч. методичні рекомендації з оцінювання та математичної інтерпретації моделей реалізації соціальних функцій підприємств, а також пропозиції щодо стимулювання соціально орієнтованої поведінки машинобудівних підприємств на засадах синтезу прикладних положень теорії контрактів і державного регулювання.
В диссертации обоснованы и разработаны теоретические и методико-прикладные оценивания, реализации и управления социальными функциями поведенческих предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Установлены закономерности обеспечения эффективной деятельности предприятий с учетом содержания, результативности и эффективности реализации социальных функций в рамках отдельных типов экономического поведения. Доказана целесообразность оценивания системы управления развитием предприятия, основу которой составляет баланс между экономическими и социальными показателями, а также эффективностью затрат на их динамику. При анализе состояния сельскохозяйственных машиностроительных предприятий с точки зрения соотношения категорий «экономическая эффективность – реализация социальных функций» за период рыночного реформирования с начала 90-х гг. ХХ ст. описан эффект «минимизации социальный функций» и его последствия. Установлено, что особенное состояние постсоветского рынка было продиктовано прежде всего дисфункциональными последствиями реально возникшего типа несовершенной конкуренции, при котором осуществлялось игнорирование социального фактора и сопутствующих затрат при этом в первую очередь, массовый переход предприятий на рентоориентированный тип поведения в условиях отсутствия сколь либо научно обоснованной регулятивной политики. Доказано, что эффект конкуренции за счёт деградации социальных функций стал наиболее негативным и при этом наиболее действенным детерминантным фактором развития сельскохозяйственного машиностроения в процессе рыночных реформ в Украине. Основным научным результатом исследований стало обоснование системы мероприятий, позволяющих повысить эффективность работы предприятий на основе использования потенциала социального менеджмента. Разработаны аналитические и экономико-математические основы прикладного использования категории «социальные функции предприятия», а также матрица детерминирования отдельных факторов указанных функций, которые при их комплексном анализе характеризируют деятельность репрезентативного предприятия. Предложена модель организационного управления на основе координации действий, которые позволяют обеспечить социально ориентированное развитие предприятия, а также высокие, рыночно адаптированные экономические показатели. На этой основе сформулировано концепцию построения универсальной стратегии развития предприятия на основе управления его социальными функциями с обоснованием эффективности в социально-экономическом и управленческом аспектах. Предложен методический подход к типологизации поведенческих моделей развития промышленных предприятий с учетом критерия реализации социальных функций, что позволяет выявить освные факторы и социально-экономические проблемы функционирования предприятий, а также осуществлять прогнозирование состояния предприятия в соответствии с моделью поведения и типом развития. Разработанная модель влияния социальных функций включает уравнение зависимости экономических результатов функционирования предприятия от таких показателей социальный функций как количество качественных рабочих мест, размер заработной платы и её мотивирующей составляющей, затраты на обучение персонала, объемы производства, размеры налоговых отчислений, затраты на благочинность и спонсорство. Показан механизм объективной взаимной зависимости модернизации менеджмента развития на предприятиях машиностроения и характера реализации социальных функций. Установлена кореляционная зависимость между основными социально-экономическими показателями, представлена соответствующая эконометрическая модель эффекта синергии при этом. Обоснованы сценарии развития предприятий в соответствии с моделями их поведения относительно критерия реализации социальных функций. Указанные теоретические разработки и экономические эффекты при реализации социальных функций подтверждены на примере отдельных предприятий. Экономически доказано, что развитие сельскохозяйственных машиностроительных предприятий может и должно осуществляться на принципах научно обоснованной реализации социальных функций. Такое сбалансированное развитие предприятия предусматривает изменения формальных и неформальных институциональных норм. Доказано, что такие изменения должны происходить на фоне динамики системы мотивов и стимулов, которые представляют новый тип социального механизма организационного развития. Предложена модель трансформации поведения предприятия, основу которого составляет модернизацию кадровой стратегии, системы управления персоналом, реализация и развитие трудового потенциалу, инвестирование в соответствующие направления развития. Также предложено систему стимулирования социально ориентированного поведения машиностроительных предприятий на принципах синтеза прикладных положений теории контрактов и государственного регулирования.
In dissertation work grounded methodical position and practical recommendations are developed in relation to providing of effective model of realization of social functions of enterprises of agricultural engineer within the limits of the proper type of organizational conduct New conformities to law are set in relation to efficiency of activity of enterprises, taking into account maintenance, effectiveness and efficiency of realization of social functions within the framework of separate types of organizational conduct on the example of enterprises of agricultural engineer. Grounded system of measures which allow to promote efficiency of activity of enterprises on the basis of the use of potential of social management. The got results and developed recommendations are the complex of the applied developments for forming of effective socio-economic model of development of enterprises of agricultural engineer, in thereby methodical recommendations in relation to an evaluation and mathematical interpretation of models of realization of social functions of enterprises, and also suggestion in relation to stimulation of the socially oriented conduct of machine-building enterprises on principles of synthesis of the applied positions of theory of contracts and government control.
Опис: Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся в 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 (корпус № 10, зал засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5040
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-Hrebenok_I_V-The_social_functions_of_behaviours_models_of_2014__COVER.png46 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-Hrebenok_I_V-The_social_functions_of_behaviours_models_of__2014.pdf520,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-Hrebenok_I_V-The_social_functions_of_behaviours_models_of__2014.djvu289,8 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus