DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : [60]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

Нові матеріали (усі)

Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки

Маркетинг малого виробничого підприємства

Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки: автореферат дисертації

Маркетинг малого виробничого підприємства: автореферат дисертації

Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С.

Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи: дисертація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Відгук офіційного опонента на автореферат Мариненко Н.Ю.

Відгук офіційного опонента на автореферат Мариненко Н.Ю.

Відгук офіційного опонента на кандидатську дисертацію Кухній Л.С.

Формування синергетичного механізму функціонування підприємства як складової частини соціально-економічної системи

Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур

Відгук офіційного опонента на докторську дисертаційну роботу Кузьмака О.І.

Формування напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств

Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій

Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького середовища: автореферат дисертації

Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування

Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: автореферат дисертації

Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування

Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі

Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства

Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві

Управління розвитком людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики

Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу

Удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності промислового підприємства

Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу

Інноваційні підходи до формування системи управління персоналом машинобудівних підприємств

Стратегічне управління інноваційним розвитком сільськогосподарських машинобудівних підприємств

Соціальні функції поведінкових моделей підприємств сільськогосподарського машинобудування

Формування інтегрованої системи вартісно-орієнтованого управління машинобудівними підприємствами

Формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва

Формування системи економічної безпеки підприємств машинобудування

Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств

Активізація інноваційної діяльності у контексті стратегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування

Удосконалення організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві

Маркетингова діяльність машинобудівних підприємств на глобальних ринках.

Особливості формування стратегії Інтернет-маркетингу машинобудівних підприємств

Управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування.

Інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами підприємств машинобудування

Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання внутрішніх інвестицій (на прикладі підприємств будівельної галузі)

Управління стратегічним потенціалом машинобудівних підприємств

Удосконалення соціально-економічного механізму попередження та мінімізації негативних наслідків конфліктів

Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу підприємства

Інноваційний розвиток промислових підприємств в умовах нестабільної економіки

Управління корпоративною власністю машинобудівних підприємств в умовах трансформаційної економіки

Становлення та розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств автомобілебудівної галузі

Капіталізація машинобудівного підприємства

Оптимізація амортизаційної політики підприємств машинобудівної галузі

Активізація діяльності підприємств торгово-побутового сервісу в умовах сільської місцевості

Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малих підприємств

Організаційно-економічні засади трансформації під- приємств сільськогосподарського машинобудування

Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки.

Антикризова стратегія підприємств машинобудівної галузі

Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємствами з ремонту й експлуатації автошляхів.

Управління диверсифікацією як засобом забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств.

Економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва)

Обґрунтування вибору стратегій та механізмів попередження негативних наслідків ризиків у господарській діяльності (на прикладі машинобудівних підприємств)

Діагностування реструктуризаційних процесів у будівельній галузі

Стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus