DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2009 >

Вісник ТДТУ, 2009, Том 14, № 4 : [31]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Нові матеріали (усі)

Оцінювання механізмів руйнування скловолоконних композитів за параметрами сигналів акустичної емісії

Дослідження раціональних форм складених перерізів для стальних стиснутих елементів з урахуванням умов їх закріплення

Особливості зношування твердих сплавів (Ti,V,Nb,W)C-Ni-Cr у процесі різання

Урахування корозійного чинника при розрахунку довговічності деталей машин

Мішана контактна задача для системи двох штампів з кутовими точками і пластинки з частково підсиленим криволінійним отвором

Імовірнісний аналіз сумісної поведінки зварних з’єднань в навантажених конструкціях

Самоорганізація структури листового алюмінієвого сплаву при динамічних незрівноважених процесах

Про причини ушкодження зварних з'єднань № 111 парогенераторів ПГВ-1000

Вплив експлуатаційної розсіяної пошкодженості на закономірності деградації властивостей конструкційних сталей

Використання повної діаграми деформування для оцінки граничної пошкодженості матеріалу при складних умовах навантаження

Застосування методу фотопружності для визначення напруженого стану в мікрозонах скловиробів

Дослідження міцнісних властивостей покриттів з кобальт-хромового сплаву

Застосування прямих варіаційних методів до розв’язання динамічних задач віброущільнення в'язкопружних тіл

Періодичні розв'язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку

Управління навантаженням і ресурсами центрів оброблення даних при віртуальному хостингу

Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами

Математичне моделювання адсорбційного нелінійного масопереносу в каталітичних пористих середовищах

Розв’язання крайових задач термопружних областей з негладкою границею

Pозв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі леонтьєва

Oсесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів

Багатосекторна динамічна модель ринкової економіки

Mатематичне моделювання нестаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок

Pесурсозберігаюча технологія термітного зварювання сталевих деталей

Інженерна методика проектування технологічного оснащення для дорнування зовнішніх напівкруглих шліцьових канавок

Про енергетичні втрати в навантажувачі “борекс 2271”

Проектування пневмо-механічного транспортера сипких матеріалів

Динамічні характеристики підсистем верстатного оснащення адаптивного типу

Дослідження процесу переміщення матеріалу сушаркою

Pозробка експериментального стенда для визначення реактивного моменту гідростатичного трансформатора з інтегрованою програмою «powergraph»

Tехнологія оцінювання якості web-застосувань

Розв’язок задачі локації в області з прямолінійною частиною межі

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus