DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Патенти : [1289]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Використання рейтингової оцінки в системі матеріального стимулювання

Показники мезорівня мотиваційної факторної групи працівників підприємства

Деякі мотиваційні аспекти у реформуванні відносин власності

Матеріальна мотивація трудових ресурсів в моделюванні ділової активності підприємства

Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні

Мотиваційний потенціал як складова потенціалу підприємства

Економіко-статистичне вивчення причин інфляції

Моделювання оцінки мотиваційного потенціалу

Управління процесами інновацій мотиваційного механізму

Деякі аспекти оцінки кон'юнктури ринку

Оцінка розвитку інноваційного типу поведінки працівників на підприємстві

Мотиваційна спрямованість та типи поведінки працююих

Показники оцінки активності підприємств у розвитку раціоналізаторської роботи

Пірамідальна розкладна теплиця

Установка для дослідження параметрів шнека з еластичною гвинтовою поверхнею

Теплиця на сонячних панелях

Аксиальное молотильно-сепарирующее устройство

Підставка для рослин

Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею

Сонячна панель віконного блока

Енергоощадна теплиця

Пристрій для виготовлення внутрішніх багатогранників

Комп’ютерна програма «Конвертер файлів для експериментальних даних РГСП-v 1.0»

Гибкий винтовой конвейер

Патент на корисну модель UA 102637 U, (51) МПК G06F 3/033 (2013.01). Спосіб введення графічної інформації в комп’ютер

Поширення практики самооподаткування мешканців територіальних громад в Україні

Податкова конкуренція на місцевому рівні

Перспективи запровадження в Україні податку на нерухоме майно (нерухомість)

Обґрунтування соціальної підфункції податків

Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні

Місцеві податки та збори як джерело формування власних фінансових ресурсів місцевого самоврядування

Концептуалізація податкового адміністрування

Клієнтоорієнтована модель взаємодії податкових органів і платників податків

Актуальні проблеми формування фінансової бази місцевого самоврядування

Податкові органи держави в системі управління оподаткуванням

Податкова культура в умовах демократизації суспільства

Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів

Місцеві податки та збори в проекті Податкового кодексу України

Місцеві податки і збори у формуванні доходів бюджетів Тернопільської області

Локальні податки і збори як економічна основа наповнення місцевих бюджетів

Прагматизм оподаткування доходів фізичних осіб

Перспективи оподаткування надмірного багатства

Пріоритети місцевої бюджетної політики у фінансуванні соціально-культурного розвитку демократичної держави

Зміна акцентів податкової політики в Україні на сучасному етапі державотворення

Обґрунтування стимулюючої функції податків у державі з демократичними традиціями врядування

Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування нерухомості у вітчизняну практику

Реформування податкової системи України на сучасному етапі державотворення

Стратегічні орієнтири реформи місцевого оподаткування в Україні

Суспільні пріоритети бюджетної політики в Україні

Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень

Проблематика бюджетних видатків на економічну діяльність

Податковий аспект зміцнення власної дохідної бази місцевих бюджетів України

Місцеві бюджети у фінансуванні соціально-культурного розвитку регіонів

Стимулюючий характер оподаткування у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду

Перспективи впровадження в Україні прогресивної форми оподаткування доходів фізичних осіб

Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання

Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування

Концептуальні підходи до визначення сутності податку

Самооподаткування: історичний досвід та сучасні проблеми

Зарубіжний досвід надання інвестиційних субсидій суб’єктам економічних відносин: уроки для України

Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні

Двоєдинство проблеми сплати податків: громадянський обов’язок чи суспільна необхідність?

Забезпечення прозорості, відкритості та доступності бюджету: досвід Румунії

Тенденції витрачання бюджетних коштів на економічну діяльність

Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід

Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні

Проблеми фінансування науки в Україні та світі в умовах формування системи економіки знань

Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України

Екологізація збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Проблеми фінансування житлово-комунального господарства в Україні

Коммерциализация научных исследований и разработок в условиях инновационного развития экономики Украины

Досвід Ірландії в оподаткуванні депозитів та можливості його адаптації до вітчизняної практики

Правові аспекти фінансування бюджетних установ і закладів у формі благодійних внесків

Наукоємність ВВП як індикатор розвитку системи економіки знань

Проблеми розвитку місцевої фінансової політики в Україні

Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності

Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи

Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період

«Дармоїдство» чи надмірне багатство: знаходження консенсусу в оподаткуванні

Підвищення ефективності місцевого оподаткування

Оподаткування надмірного багатства у контексті зниження величини соціальної нерівності в суспільстві

Виконання оборонного бюджету України в умовах оптимізації фінансових ресурсів

Фінансова політика України в галузі науки у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку

Розвиток інституту державних запозичень в умовах побудови в Україні інноваційної моделі економічного розвитку

Оптимізація бюджетних видатків на соціальний захист пенсіонерів в умовах побудови соціально орієнтованої ринкової економіки

Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України

Податок на «дармоїдів»: перспективи впровадження на сучасному цивілізаційному етапі

Податок на красу – останній тренд в оподаткуванні громадян

Практичні аспекти функціонування інституту державних запозичень в Україні

Оподаткування пластичних і не пластичних косметичних операцій: зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи

Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн

Перспективи повернення збору з власників собак до підсистеми місцевого оподаткування України

Особливості викладання спеціалізованих курсів з інформаційної безпеки

Транспортирующее устройст­во

Выгрузная камера аксиально-роторного молотильно-сепарирующего устройства

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus