DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) : [298]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технічні засоби і організація дорожнього руху”

Проектування машинобудівних виробництв. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів всіх форм навчання спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Науково-педагогічна практика. Методичні вказівки для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка».

"Технологія молока і молочних продуктів" методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, Частина 1

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ОСНОВИ МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ Навчально-методичний комплекс

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій»

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво

Методичні вказівки та протоколи лабораторних робіт з курсу «Світлотехнічні та конструкційні матеріали», розділ «Конструкційні матеріали» для студентів бакалаврату «Електротехніка»

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для виконання дипломної роботи магістра за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво»

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів денної форми навчання

Методичні вказівки до оформлення курсових та дипломних проектів із залізобетонних конструкцій

ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ з дисципліни «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва» для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Розділ «Технології молока і молочних продуктів» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Розділ «Технології м’яса і м’ясних продуктів»: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Розділ «Технології молока і молочних продуктів» : методичні вказівки до лабораторних робіт

Загальні технології харчової промисловості "Розділ «Технології м’яса і м’ясних продуктів», методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами)

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами)

Экспериментальное исследование динамики электроприводных механизмов с асинхронными электродвигателями

Вступ до спеціальності: технологія машинобудування.

Фізико-хімічні і біологічні основи технології галузі

Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування

Застосування асоціативних методів технічної творчості при проектуванні технічних систем

Виробнича практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

Стажування з фаху Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Переддипломна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання

ОПІР МАТЕРІАЛІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до курсової роботи для студентів напрямів підготовки: «Інженерна механіка», «Машинобудування», «Зварювання», «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання

Наскрізна програма практики студентів Методичні вказівки для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини сільськогосподарського виробництва»

Конструкторсько- технологічна практика Методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» зі спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва»

Вступ до спеціальності Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» з професійною орієнтацією на спеціальність 7.05050312 (8.05050312) «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» денної та заочної форм навчання

Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Частина 2

Машини та обладнання для тваринництва КУРС ЛЕКЦІЙ Частина 1

Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності Курс лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво»

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 8.090202

Основи технічної творчості і наукових досліджень

Програма ознайомчої практики

Аналіз взаємозв’язку між механічними і електромагнітними перехідними процесами в привідних механізмах з асинхронними двигунами

Експериментальне дослідження динаміки привідного механізму з асинхронним двигуном

Огляд проблематики ущільнення ґрунту рушіями енергозасобів

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, курс лекцій

Навчально-методичний посібник з курсу „Матеріалознавство і обробка металів“ для студентів напряму „6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“

Study guide on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 3

Study guide and laboratory reports on “Technology of Structural materials and Material Science” Part 1

Навчально-методичний посібник з курсу «Будівельне матеріалознавство, розділ “Матеріалознавство” для студентів галузі знань 19 Архітектура і будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Ветеринарно-санітарна оцінка сиру кисломолочного та сметани, які надходять у вільний продаж на ринки за мікробіологічними критеріями

Результати експериментальних досліджень процесів виготовлення поличок на гвинтових заготовках

Дослідження силових параметрів формоутворення гвинтових очисних елементів

Main Microbiological and Biological Properties of Microbial Associations of “Lactomyces tibeticus”.

Конспект лекцій з дисципліни «Автотоварознавча експертиза»

Конспект лекцій з дисципліни «Відновлення деталей»

Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів»

Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Основи технічної діагностики автомобілів" для студентів напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт денної і заочної форми навчання

Використання високої напруги в хімічному захисті рослин

Оцінка міцності рам двигунів сільськогосподарських машин

Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного спареного z-подібного профілю

Розвиток крайової тріщини при згині тонкостінного z-подібного профілю

Проектування машин для збирання с/г культур

Проектування машин для вирощування с/г продукції

Конспект лекцій з курсу «Безпека дорожнього руху»

Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля» частина ІІ

Конспект лекцій з курсу «Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля»

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт № 1, 2, 3 з курсу «Комп’ютерна діагностика»

Міцність пресових з’єднань втулка-отвір внутрішньої пластини приводних роликових і втулкових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малої вибірки

Інструмент для чистового фінішного оброблення циліндричних поверхонь

Статистичне оцінювання відхилень від круглості поперечних перерізів внутрішніх циліндричних поверхонь згортних втулок приводних роликових ланцюгів

Ймовірнісний метод оцінювання впливу подачі на шорсткість поверхні, отриманої в процесі різання пластичних сплавів

Статистическое оценивание отклонений от округлости свертных втулок приводных роликовых цепей

Прогресивна технологія формування регулярних мікрорельєфів на довгомірних циліндричних поверхнях

Обґрунтування конструктивних параметрів інструмента для формування регулярних мікрорельєфів на внутрішніх циліндричних поверхнях

Instrument for inner cylinder surfaces vibrating rolling and its structural parameters determination technique

Дослідження мікрогеометрії попереч них циліндричних перерізів циліндричних поверхонь на прикладі шкворневих втулок

Імовірнісно-статистичний метод визначення впливу подачі і радіуса при вершині різця на шорсткість поверхні сформованої точінням

Вплив кривини циліндричної поверхні сформованої точінням або розточуванням на її шорсткість

Валик для дослідження шорсткості оброблюваної поверхні

Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів

Спосіб визначення впливу кривини обробленої поверхні на її шорсткість

Дворізцева розточувальна головка з торсіонним гасником коливань

Спосіб визначення впливу подачі на шорсткість оброблюваної поверхні різанням

Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів

Спосіб формування регулярного мікрорельєфу віброобкочуванням на перервних циліндричних поверхнях

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи №1 з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» на тему: «Вивчення призначення, будови і принципу роботи зварювального перетворювача типу ПСГ-500-1У3»

Курс лекцій з дисципліни «Організація автомобільних перевезень».

Курс лекцій з дисципліни «Логістика»

Методичні вказівки до лабораторних занять 1-11 з дисципліни: «Основи конструкції автотранспортних засобів».

Курс лекцій частина І з дисципліни «Основи конструкції автотранспортних засобів».

Навчання студентів проведенню технічних розрахунків під час виготовлдення деталей і виробів

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на шліфувальних верстатах»

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на фрезерних верстатах»

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на токарних верстатах»

Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни «Відновлення деталей» на тему «Оброблення деталей на свердлильних верстатах»

Методичні вказівки до виконання практичних занять №10, 11, 12, 13, 14 з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Методичні вказівки до виконання практичних занять №8, 9 з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Методичні вказівки до виконання практичних занять №3, 4, 5, 6, 7 з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

Методичні вказівки до виконання практичних занять №1, 2 з дисципліни «Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для студентів за напрямком підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт»

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus