DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС) : [107]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Підфонди цього фонду

Нові матеріали (усі)

The Spectrum of Transverse Acoustic Phonons in Planar Multilayer Semiconductor Nanostructures

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи технічної творчості і наукові дослідження» Частина 2 (лабораторні роботи №5-7)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи технічної творчості і наукові дослідження» Частина 1 (лабораторні роботи №1-4)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні вимірювальні системи» Частина 2 (лабораторні роботи №5-8)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні вимірювальні системи» Частина 1 (лабораторні роботи №1-4)

Доступ до інформаційних ресурсів WEB-систем. Практичне дослідження продуктивності і функціональності сучасних WEB-браузерів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності 8.000012 “Консолідована інформація”, кафедра КН ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопіль, 2016 р.

Доступ до інформаційних ресурсів WEB-систем. Дослідження сучасних WEB-браузерів. Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів спеціальності 8.000012 “Консолідована інформація”, кафедра КН ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопіль, 2016 р.

Information Technology for Monitoring of Municipal Gas Consumption, Based on Additive Model and Correlated for Weather Factors

Математичне моделювання двокомпонентної десорбції в нанопористому середовищі

Методичні вказівки до лабораторних робіт та курсового проектування

Інструктивно-методичні матеріали для лабораторних занять з дисципліни “Основи програмної інженерії” для напряму підготовки – “Інженерія програмного забезпечення”

Influence of dimensional static and dynamic charges on conduction in the active zone of a quantum cascade laser

Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього рівня “спеціаліст” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Повышение эффективности электроретинографической системы

Методичні вказівки до лабораторних робіт №5 - №8 з курсу "Обробка сигналів та зображень"

Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур

Внесок двофотонних електронних переходів у формування активної динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур із постійним електричним полем

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Інформаційні технології»

Конспект лекцій з курсу: «Інформаційні технології»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни “Обробка сигналів та зображень”

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи освітнього рівня “магістр” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітнього рівня “спеціаліст” студентами усіх форм навчання для напряму підготовки 121 – “Інженерія програмного забезпечення”

Конспект лекцій з дисципліни “Обробка сигналів та зображень”

Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з дисципліни “Обробка сигналів та зображень”

Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багато композитних наноплівках

Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури

Математичне моделювання та ідентифікація параметрів масопереносу в неоднорід-них і нанопористих середовищах (компетитивна дифузія, адсорбція)

Методичні вказівки по проведенню лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритми та методи обчислень"

Моделювання програмного забезпечення : науково-методичний посібник

Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках : Монографія

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Бази даних»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Основи програмування»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Методичні вказівки по проведенню лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка"

Методичні вказівки по проведенню практичних робіт з дисципліни "Комп'ютерна логіка"

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Методичні вказівки до виконаня практичних робіт з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Методичні вказівки до самостійної робіти студентів та модульного контролю знань з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Розподілені системи моніторингу та керування» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 – «Кібербезпека»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та модульного контролю та знань з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека»

Конспект лекцій з дисципліни Комп’ютерна графіка для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Комп’ютерна графіка для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека»

Теоретичні основи моделювання та опрацювання циклічних сигналів в інформаційних системах

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комп'ютерні системи"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Введення в спеціальність”

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем”

Конспект лекцій з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем”

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Адміністрування комп’ютерних мережевих систем”

Методичні вказівки до виконання навчальної практики (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

Методичні вказівки до виконання переддипломної практики (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

Методичні вказівки до проходження навчальної практики для іноземних студентів (6.050102 „Комп’ютерна інженерія”) англійською мовою

Конспект лекцій з дисципліни «Вступ у спеціальність» для іноземних студентів (англійською мовою)

Конспект лекцій з дисципліни “Комп’ютерна логіка” для іноземних студентів. Частина 1

Розробка малогабаритних дистанційно керованих літальних апаратів

Теорія вимірювань

Множинна і рангова кореляції

Статистичні гіпотези і надійна імовірність

Підготовка активного експерименту

Застосування критеріїв згоди

Основи теорії похибок

Дистанційне зондування землі

Комп'ютерний експеримент

Методи прогнозування водоспоживання

Симплекс-метод оптимізації

Історичний огляд методів дослідження електрофізіологічних сигналів в офтальмології

Рекомендації щодо структури та змісту Плану захисту інформації в автоматизованій системі

Оптимізація. Математичне програмування

Розробка сховищ даних та багато вимірний аналіз даних

Прогнозування. Огляд моделей обробки енергетичних сигналів.

Методи виявлення розладки випадкових процесів

Критерії згоди

Огляд видів експертних систем та їх класифікація

IT Security Presentation

Inżynieria opr_Prezentacje_2000-2011

Wykłady z SK_Bezpieczeństwo

Instrukcje do laboratorium z SK_czesc 1

Безпека UNIX

Передавання інформації через захищені мережі

Статистичні методи в SEO та розрахунок релевантності (рейтингу) в пошукових системах

Теорія Хаосу

Нейронні мережі

Симетричні криптоалгоритми

Види атак на інформацію та методи її захисту

Технологія цифрових підписів

Методи боротьби з Dos/DDos атаками

Рототабельне планування

Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз

Історія та роль Р. Фішера та планування експерименту

Методи прогнозування

Методи прогнозування

Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін.

Дрейф неоднорідностей

Прогнозування за допомогою нейронних мереж

Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних.

Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації.

Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби.

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus