DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2014 >

Вісник ТНТУ, 2014, № 2 (74) : [31]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Зміст


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
15
25
38
48
55
65
77
83
90
100
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
106
113
123
129
137
144
151
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
159
169
182
189
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
199
209
223
232
244
260
267

Content


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
15
25
38
48
55
65
77
83
90
100
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
106
113
123
129
137
144
151
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
159
169
182
189
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
199
209
223
232
244
260
267

Нові матеріали (усі)

Редакційні сторінки

Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку

Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена

Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу

Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла

Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні

Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках

Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія”

Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга

Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору

Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах

Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів

Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей

Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях

Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом

Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека

Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками

Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин

Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку

Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями

Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів

Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях

Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту

Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів

Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій

Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику

Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра

Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів

Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів

Зміст

Титул

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus