DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >
2014 >

Вісник ТНТУ, 2014, № 1 (73) : [35]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Зміст


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
18
29
38
44
52
57
67
77
85
93
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
102
109
118
127
139
145
153
165
171
179
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
187
194
201
209
218
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
224
238
252
259
269
275
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
281

Content


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
18
29
38
44
52
57
67
77
85
93
ENGINEERING, FACTORY AUTOMATION AND PROCESSES OF MECHANICAL TREATMENT
102
109
118
127
139
145
153
165
171
179
INSTRUMENT ENGINEERING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
187
194
201
209
218
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
224
238
252
259
269
275
CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL AND FOOD TECHNOLOGY
281

Нові матеріали (усі)

Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів

Комплексне оцінювання молока тварин

Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса

Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами

Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежиму

Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу

Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті

Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки

Гідравлічний робочий еталон об’єму газу

Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах

Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла

Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників

Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі

Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища

Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій

Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом

Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів

Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка

Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання

Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування

Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні

Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів

Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату

Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах

Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину

Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок

Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні

Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска

Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій

Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом

Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми

Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами

Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві

Зміст

Титул

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus