DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2014 >

Ⅳ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2014) : [61]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

15 - 16 травня 2014 року на базі факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії пройшла Ⅳ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Математичне моделювання
  Головуючі: д.ф-м.н., проф. Шаблій О.М., д.ф-м.н., проф. Кривень В.А.
  Секретар: асистент кафедри інформатики та математичного моделювання Головатий Б.З.
 2. Інформаційні системи
  Головуючий: д.т.н., проф. Приймак М.В.
  Секретар: асистент кафедри комп’ютерних наук Прошин С.Ю.
 3. Комп’ютерні системи та мережі
  Головуючий: д.т.н., проф. Лупенко С.А.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж Стадник Н.Б.
 4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Недашковський М.О., д.ф.-м.н., доц. Петрик М.Р.
  Секретар: асистент кафедри програмної інженерії Рогатинська Л.Р.
 5. Безпека інфокомунікацій
  Головуючий: д.т.н., проф. Карпінський М.П.
  Секретар: аспірант кафедри комп’ютерних наук Пйонтко Н.В.
 6. Новітні фізико-технічні та освітні технології
  Головуючі: д.ф.-м.н., проф. Дідух Л.Д., к.ф.-м.н., доц. Скоренький Ю.Л.
  Секретар: асистент кафедри фізики, к.т.н. Сіткар О.А.
Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, секція: ?, 15-16 травня 2014 року : Тези допов. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – С. 71.

Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
18
19
20
21
22
23
24
25
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
35
36
37
38
39
40
41
42
БЕЗПЕКА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ
43
44
45
46
47
48
49
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
67

Content


1
MATEMATICHNE MODELIUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
INFORMATSIINI SYSTEMY
18
19
20
21
22
23
24
25
KOMPIUTERNI SYSTEMY TA MEREZHI
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PROHRAMNA INZHENERIIA TA MODELIUVANNIA SKLADNYKH ROZPODILENYKH SYSTEM
35
36
37
38
39
40
41
42
BEZPEKA INFOKOMUNIKATSII
43
44
45
46
47
48
49
NOVITNI FIZYKO-TEKHNICHNI TA OSVITNI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
67

Нові матеріали (усі)

Contents

Зміст

Алфавітний покажчик

Дослідження сили струму в індукторі індукційного нагрівального приладу

Дослідження температурного поля в області деталі у випадку, коли температура не перевищує температуру Кюрі

Інтелектуальна навчальна система, як засіб формування фахових знань

Вдосконалення засобів дистанційного навчання у контексті нових відкритих онлайн-курсів

Вплив форми густини станів на орбітальне впорядкування в моделі двократно виродженої енергетичної зони

Зіновій Храпливий

Модель оцінки ролі орієнтування нанотрубок при їх лазерному впровадженні в металеву підкладку

Формування фундаментальних фізичних понять “електромагнітна взаємодія” та “електромагнітне поле” у процесі вивчення спеціальної теорії відносності у студентів

Використання чисельних методів для розв’язування задач фізики сильноскорельованих електронних систем

Інформаційні технологій навчання у підготовці інженерів-педагогів

Електрони провідності в металах: зонна теорія і реальні властивості

Вплив атак на відмову в обслуговуванні на комп’ютерні мережі

Інформаційна безпека: виробничі ризики та освітні завдання

Огляд та порівняльний аналіз методів біометричної аутентифікації особи за клавіатурним почерком

Безпека безпровідного периметра комп’ютерної мережі

Підвищення безпеки бездротових інформаційних систем методом аналізу сигналів інформаційних вузлів

Розроблення засобів захисту інфокомунікацій на основі ПЛІС

Аналіз методів аутентифікації особи за біометричними показниками

Використання криптографічних засобів для програмної нейтралізації агресивного трафіку

Про структуру компетентності майбутніх ІТ-фахівців у колективній розробці програмних продуктів

Верифікація моделей та методів оцінювання опінії

Формування системно-логічного мислення у процесі навчання основ алгоритмізації та програмування з допомогою систем комп’ютерної математики

Вибір архітектурного рішення програмного забезпечення на основі вимог якості

Розширення функціональних можливостей РНР для перевірки отриманих від користувача даних

Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino у вивченні основ програмування вбудованих систем для студентів напряму підготовки “Програмна інженерія”

Хмарні сервіси як ефективний інструмент тестування кросбраузерності сайту

Дослідження технологій передачі даних у телемедичних системах

Розробка експертної системи для оцінювання роботоздатності та ризику руйнування тривало експлуатованого нафтопроводу

Дослідження навантаження трафіку в комп’ютерних мережах

Комп’ютерна система для алгебраїчного криптоаналізу алгоритму AES

Аналіз алгоритмів процесів маршрутизації в комп’ютерних мережах

Порівняння кодеків G729 і G711 кодування звуку

Аналіз методів компресії даних

Підходи до розв'язання задач виконуваності булевих функцій у ПРКС

Комп’ютеризована гоніофотометрична установка

Аналіз лічильників водоспоживання та можливість їх використання в інформаційних вимірювальних системах

Властивість марковості енергетичних систем

Особливості розгортання корпоративної хмари ВНЗ

Інформаційна система керування водопостачанням

Автоматизована система управління навчальним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі

Інформаційно-аналітичні системи в профілактиці ракових структур людини методом цифрової кольпоскопії, як сучасне рішення дослідження і прийняття заходів опрацювання зображень на різних стадіях онкозахворювань

Мобільний апаратно-програмний пристрій моніторингу характеристик якості електроенергії

Функціональна схема автоматизованої системи контролю й обліку телеметричних показників витрат води

Моделювання процесу дорнування отворів в пластинах із алюмінієвого сплаву методом скінчених елементів

Дослідження напружено-деформованого стану циліндра заданої довжини, що знаходиться під дією власної ваги

Порівняння моделей та методів аналізу циклічних економічних процесів, що знаходяться у взаємозв’язку

Врахування двоканальності усталеного зорового викликаного потенціалу при побудові математичної моделі інформаційної системи офтальмодіагностики

Моделювання процесів масоперенесення в мультикомпозитних плівках

Пониження залишкових технологічних напружень

Моделювання температурних полів в тонких пластинках

Модель із подвійною стохастичністю у задачах математичного моделювання та аналізу циклічних процесів та сигналів

Стабілізація колісного робота

Особливості застосування регресійного аналізу в задачах прогнозу газоспоживання

Побудова моделі корисного сейсмічного сигналу

Балансування валів шнекових робочих органів розкидачів органічних добрив

Математичне моделювання температурного поля циліндричного підземного сховища

Редакційні сторінки

Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 15-16 травня 2014)

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus