DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2013) : [216]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів
„АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ“

11 - 12 грудня 2013 року на базі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відбулася Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“.

Відкривав конференцію ректор ТНТУ проф. Петро Ясній. Він привітав учасників конференції та розповів про мету і порядок роботи, а також представив доповідача та гостя цієї конференції Данка Олександра Миколайовича — координатора академічних програм IBM Ukraine.

Петро Володимирович розповів, що в ході двосторонньої зустрічі з представником компанії IBM окреслено основні напрямки співпраці та планується відкриття Центру IBM у нашому університеті. В свою чергу Олександр Миколайович зазначив, що області співпраці компанії є доволі широкими, це можуть бути як нанотехнології, так і сільське господарство. Також з метою якісного розвитку академічної програми Олександр Данко зустрівся зі студентами і викладачами ТНТУ.

Під час пленарного засідання були заслухані наступні доповіді:

 • Олександр Данко «Вимоги ринку до компетенцій ІТ-спеціалістів та шляхи їх набуття»;
 • Віталій Мочарський «Використання наносекундних лазерів в технології обробки матеріалів»;
 • Надія Луцик «Концепція порівняння та удосконалення інформаційних систем підтримки прийняття медичних рішень в кардіології»;
 • Олександр Панчишин «Моделювання однофазного замикання на землю в електричних мережах».

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Загалом, на адресу конференції надійшло 210 тез наукових доповідей, з них 121 — з нашого ВНЗ і 89 — з інших вишів України та з-закордону. Найбільше доповідей надіслали з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Донецького національного університету, Приазовського державного технічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії та ін.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська, польська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
До початку роботи видано збірник тез конференції.
Повностекстові статті за матеріалами доповідей можуть бути опубліковані у фахових виданнях:
Науковий журнал „Вісник Тернопільського національного технічного університету“;
Науковий журнал „Галицький економічний вісник“.

Додатки:

Нові матеріали (усі)

Особливості укладання договорів про трансфер технологій

Особливості формування антикризової програми підприємства

Методи прогнозування фінансового стану підприємства

Форсайт у забезпеченні економічної безпеки підприємств машинобудування в посткризовий період

Зарубіжний досвід формування кадрової політики на підприємств

Роль інформаційних технологій в управлінській діяльності підприємств у сучасних умовах

Сучасний підхід до видової класифікації фінансового аналізу діяльності підприємств

Сучасний підхід до видової класифікації фінансового аналізу діяльності підприємств

Використання термінів «композиційне вирішення» та «стилістичне вирішення» при описі промислового зразка

Оцінка трудової активності як основа системи мотивації персоналу

Аінформаційне забезпечення як можливість отримання конкурентних позицій підприємств

Зарубіжні моделі соціального захисту у контексті вітчизняного обслуговування населення

Ділова кар’єра та її організація

Специфіка оцінки інновацій на ринку об’єктів інтелектуальної власності

Стратегічний підхід щодо забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Вплив інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємств у сучасних умовах господарювання

Роль е - инфраструктуры в современных экономических технологиях

Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств машинобудування

Інформаційне забезпечення у контексті управління інтелектуальною власністю: стан та проблеми розвитку

Інформаційне забезпечення як необхідна умова підвищення ефективності роботи сучасного підприємства

Сучасні методи оцінки персоналу

Використання маркетингу при виборі тари для пива

Формування векторів інноваційного розвитку в умовах євроінтеграції

Стратегічне управління інноваціним розвитком підприємства

Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства

Оцінка вартості майнових прав на промисловий зразок

Архітектура CRM рішень

Віртуальність як характеристика людини ХХІ століття

Порівняльна характеристика програмних пакетів Aris та IBM Rational для моделювання бізнес-процесів

Сучасні технології управління персоналом в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства

Дослідження механізму оптимізації управління прибутку підприємства

Управління процесом адаптації в сучасних умовах господарювання

Аналіз динаміки патентування копіювальних голівок для фрезерування

Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу

Оцінка інвестиційного клімату України

Фінансова підтримка інноваційного розвитку підприємств в Україні

Ринок споживчого кредитування в Україні

Аналіз інвестиційної привабливості Тернопільської області в контексті прямих іноземних інвестицій

Проблеми та можливості використання інформаційних технологій в управлінській діяльності сучасних підприємств

Методологічні засади формування кадрової політики

Основи управління потенціалом підприємства

Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості

Особливості формування механізму інноваційних трансформацій в соціальній сфері та сфері послуг у контексті підвищення рівня якості життя

Загальна схема фракціонування казеїну з метою виділення біологічно активних пептидів

Збагачення кисломолочних продуктів біологічно активними добавками

Експериментальні дослідження технологічної системи тістоутворення

Проблемы интеграции украины на мировой рынок молочных продуктов

Вміст токоферолів у рослинних оліях

Морозиво з технологічно-функціональною рослинною сировиною

Морозиво як харчова піна

Актуальні проблеми харчових технологій

Функціональні властивості інуліну

Гепатопротекторні властивості сироваткових білків

Виробництво полісолодів з використанням плазмохімічно активованої води

Долідження процесу сушіння насіння сої для отримання олії

Вплив числа обертів ротора на витрати потужності у роторно-вихровому емульсорі при механічній обробці сиркових мас

Структура сапропелевих сорбентів

Натуральні компоненти у складі морозива

Інтенсифікація масообміну в газорідинних середовищах

Визначення показника якості функціонування локальної електричної системи відновлювальних джерел електроенергії

Пути решения проблемы феррорезонанса в электрических сетях с изолированной нейтралью

Проектування каскадних термоелектричних модулів, як рекуператорів скидного тепла

До розрахунку критерію енергоефективності трубчастого теплообмінника в умовах утворення накипу

Особливості основних характеристик напівпровідникових джерел світла

Світлотехнічні аспекти заміни ламп розжарювання на енергоефективні лампи

Геометричне проектування витратомірів з розширеним діапазоном вимірювання

Підвищення експлуатаційної надійності функціонування малих ГЕС в об’єднаній енергетичній системі України

Моделювання однофазного замикання на землю в електричних мережах 6 – 35 КВ

Щодо плати споживачів електроенергії за власне реактивне навантаження

Напрямки ресурсо- та енергозбереження при виробництві продукції рослинництва

CMS системи як сучасний засіб розробки веб-сайтів

Автоматизоване опрацювання текстів українською мовою

Технология мобильного сервиса автомобилей

Інформаційні технології

Сегментація частково спотворених зображень

Обґрунтування математичної моделі фонокардіосиґналу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу

Модуль керування пристроєм гарантованого електроживлення постійного струму

Дослідження особливостей і характеристик мультиплексування та частотного розділення сигналів в оптоволоконному кабелі

Мережева система контролю технологічних параметрів віддаленого об’єкту

Дослідження інформаційних систем обліку робочого часу за комп’ютером

Програмне забезпечення для тестування та оцінки з голосовим інтерфейсом

Інформаційна система ідентифікації параметрів нанофізичних екпериментів

Розробка системи прийняття рішень для прогнозування тривалості перебування безробітного на обліку в центрі зайнятості

Розробка системи прийняття рішень для прогнозування вироку суду присяжних

Система оптимальної роботи програмних рішень в управлінні веб-контентом

Мобильная система мониторинга артериального давления методом измерения скорости пульсовой волны

Інформаційна технологія моніторингу зв’язку динаміки збурень магнітного поля Землі зі статистикою захворювань людей

Концепція порівняння та удосконалення інформаційних систем підтримки прийняття медичних рішень в кардіології

Удосконалення комп’ютерної системи спеціалізованого дистанційного навчання

Аналіз методів фільтрації спаму

Огляд сучасних апаратно-програмних gpgpu засобів для розробки криптоаналітичних систем

Безшовний роумінг безпровідної мережі Wі-Fі

IBM Worklight — засіб розробки кросплатформового мобільного ПЗ

Засоби візуального моделювання складних динамічних систем

Особливості застосування ортогональних перетворень для розробки метода компресії цифрових зображень об’єктів

Дослідження веб-трафіку національного сегменту мережі Інтернет

Розгортання середовища розробки Eclipse CDT

Мобільний додаток для автоматизації робіт працівників кароплескладу

Інформаційна підтримка планування ремонту та технічного обслуговування на підприємствах макаронної промисловості

Удосконалення управління договірною діяльністю з використанням нейронних мереж

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus