DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >

2014 : [58]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Confidence interval for economic forecasting

Analysis and argumentation of the present-day factors of Ukrainian agriculture

Інтернет-маркетинг в діяльності страхових компаній

Чинники, що визначають інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами машинобудівних підприємств

001_Title page_2014_2_11_eng

001_Титульна сторінка_2014_2_11

002_Contents_2014_2_11

002_Зміст_2014_2_11

Структуризація інтелектуального капіталу вищого навчального закладу

Діагностика проблем фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Управлінський облік формування та використання запасів на підприємстві

Методологія дослідження сутності корпоративних прав

Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні

Теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на молочному ринку України

Рецензія на монографію «Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності» к.е.н., доц. Скрипко Т.О.

Природа соціальних інтересів з позицій дослідження соціально-економічної безпеки

Моделювання процесу регіонального інноваційного менеджменту в межах економічного простору держави

Основні типи технічних засобів, що використовуються в аграрному секторі польщі для отримання енергії з відновлюваних джерел різної природи

Сучасний стан операцій комерційних банків україни з цінними паперами

Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє

Якість продукції як ключовий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Інноваційні підходи в організації інвестиційно-фінансового співробітництва суб’єктів підприємницького та банківського бізнесу

Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами

Communication challenges with taking an organization global: a case study featuring meeting professionals international (MPI)

Теоретичні засади організації внутрігосподарського партнерства та управління соціогуманітарною сферою в умовах промислового підприємства

Трудоресурсна безпека України в регіональному вимірі

Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах

001_Зміст_2014_1_10

001_Перша сторінка_2014_1_10

Особливості організації роботи обслуговуючих підприємств в умовах передєвропейської адаптації українського суспільства (гуманітарно-екологічні аспекти)

Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва

Проблеми розвитку торговельного потенціалу України

Державна політика в сфері підтримки розвитку підприємств

Краудсорсинг – сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства

Еколого-економічні засади раціонального використання сільськогосподарських земель на ландшафтній основі

Шляхи зміцнення позицій вітчизняних банків на ринку банківських послуг України

Освітня складова трудового потенціалу та її прояв в професійних стандартах

Інформаційне забезпечення логістичної системи управління фінансовими потоками підприємств

Демографічні детермінанти формування та використання людського капіталу в Україні: диференційний аналіз та прогноз

Exponential smoothing for financial time series data forecasting

Причини виникнення та наслідки циклічних коливань або криз для національних економік

Інформаційно-аналітичне та ресурсне забезпечення діагностики основних індикаторів результативності управління природокористуванням

Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України

Соціальна свобода як передумова соціальної відповідальності економічних суб’єктів в Україні

Методы построения правил принятия инвестиционных решений на фондовом рынке

До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості

Гносеологічний аналіз суспільних та приватних благ в теорії публічних фінансів

Трансформаційні процеси в банківській системі в умовах глобалізації

Critical analysis of the influence of transnational capitalism on institutions and organizations

Вплив інформаційних технологій на принципи і функції бухгалтерського обліку

Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах

Cognitive governance. Cognitive mapping and cognitive conflicts. Structural analysis with the MICMAC method

Інституціональне середовище роздрібної торгівлі в Україні: сучасний стан і проблеми

Customs and trade security policy

Вплив офшорингу процесів знань на розвиток інтелектуального капіталу підприємства: польський досвід

Trade defence in European Union

Стратегічні альянси як інструмент міжнародного співробітництва у сфері високих технологій

Теоретичні та прикладні аспекти реалізації та управління соціальними функціями підприємств

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus