DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

1995 : [240]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Редакційні сторінки

Зміст

Роль студентського наукового товариства (СНТ) в активізації науково-дослідної роботи студентів (НДРС)

Аналіз і оцінка стану безробіття та шляхи його подолання в період переходу до ринкових відносин

Зовнішня торгівля України

Оптимізація схеми вантажопотоків промислового підприємства

Аналіз впливу конкуруючого товару на ціну деякого товару

Використання пакету Turbo Pascal 7.0 і бібліотеки Turbo Vision 2.0 при розрахунку собівартості продукції

Акціонерні товариства в країнах із сформованою ринковою економікою

Економічна ефективність функціонування спільних підприємств

Етичні та організаційні проблеми акціонерних товариств в Україні

Структурна перебудова та формування ринку праці

Екологічний банк: структура та функції

Можливості розбудови України як складової європейської економіки

Сервіс як інструмент маркетингової стратегії

Санація як фактор реструктуризації господарських суб’єктів

Деякі аспекти формування системи прийому іноземних капіталів

Маркетингові дослідження ринку за допомогою ЕОМ

Європейське співтовариство та Україна: необхідність вступу, реальність, перспектива

Платоспроможність комерційного банку

Показники ліквідності банку

Екометричні моделі в порівняльному економічному аналізі

Зарубіжний та вітчизняний досвід поєднання централізованого і регіонального управління в умовах формування і функціонування ринкової економіки

Використання економіко-математичних методів для розв’язку задач розподілу продукції

Проектування автоматизованого банку даних для центру післявузівської підготовки

Нормування і контроль за затратами на виробництво в сільському господарстві

Досвід реформування економіки Японії для України

Вивчення кон’юнктури торгівлі - основа для прогнозування споживчого ринку

Безробіття серед молоді - зарубіжний досвід вирішення складної проблеми

Сільська торгівля: проблеми організації товаропостачання

Планування в умовах ринкової економіки

Мале підприємство як фактор формування ринкового середовища

Виробничі потужності: проблеми теорії і практики

Пошук економічно-ефективної моделі верстатобудівної промисловості в Україні

Стратегічне планування на підприємствах ринкового типу

Чинник мотивації в конкурентних умовах діяльності підприємства

Організаційна структура управління підприємства, що орієнтоване на ринок

Практикум по вивченню електронних таблиць

Використання нововведень на промислових підприємствах в умовах кризових ситуацій: реальність та перспективи

Маркетинг та проблеми збуту продукції

Інтегральна детермінована економічна модель механічної обробки різанням

Деякі аспекти розвитку ідеї держави та права в Україні XVI - першій половині XVII ст.

Мета покарання: проблемні питання

Питання покарання за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах

Митрополит Андрій Шептицький і українська молодь

Проблема деструкції особистості у ранніх драмах В.Винниченка

Психологія уяви М. де Сервантеса І Г. Сковороди як підстава до порівняння їх творчості

Амбівалентність образу міста у прозовій творчості В. Винниченка та М. Хвильового

Національна політика москви і західна Україна у міжвоєнний період

Українські паперові гроші 1917-1920 років

Видавнича і редакторська діяльність Василя Сімовича

Діяльність Наукового товариства ім. Т.Шевченка в 1873-1940 роках

Ілюстрація в дитячій книзі як засіб розвитку особистості дитини

„Внутрішня“ реклама видання: формування попиту, виховання читача

Імпресіоністичні тенденції в творчості М. М. Коцюбинського

Гоніння православних громад у Борщівському районі Тернопільської області (1946-1986 рр.)

Вивчення іноземної мови в дошкільному віці як елемент в системі формування пізнавальної активності малюка

Досвід видання довідкової літератури товариством „Просвіта“

Проблеми підготовки студентів педагогічних вузів України до виховної роботи в школі

Взаємодія ілюстрацій і тексту в підручниках та формування світогляду учнів

В.І.Вернадський - книгознавець і організатор науки

Історико-книгознавчий аналіз видань Острозького культурно-освітнього осередку

Проблеми конфліктів у студентському середовищі

Штрихи до портрета професора О.П.Оглоблина

Естетичний аспект виховання студентів технічного ВУЗУ

Державні кордони України - XX століття

Українська культура в XX столітті: тернистий шлях і проблема відродження

Аграрна реформа П.А. Столипіна

Життя та діяльність Богдана Хмельницького

Динаміка людності та національного складу населення міських поселень Галичини (1939-1994 рр.)

Рідкісні рослини Голицького ботаніко-етномологічного заказника та стан їх популяцій

Деякі харчові дикорослі трав’янисті рослини околиць Тернополя

Деякі еколого-морфологічні особливості полівки сірої на західному поділлі

Дія свинцю (П) в сублетальній концентрації на вміст білкових і кислоторозчинних тіолів та білку в печінці полівки сірої

Актуальні проблеми культивування In Vitro цінних лікарських рослин роду Arnika L

Екологічна характеристика стічних вод ВО „Текстерно“

Синтез продуктів аніонарилювання вінілбутилового ефіру та визначення їх антимікробних властивостей

Механізм порушення моторно-евакуаторної функції шлунку і дванадцятипалої кишки при введенні поживних речовин в проксимальний відділ тонкої кишки

Вплив навчального навантаження на здоров’я учнів спеціалізованих шкіл

Вплив препарату Фраксипарин на клінічний перебіг, показники згортальної системи крові та фібринолізу у хворих на гостру пневмонію

Роль вегетативної нервової системи в патогенезі функціональних змін органів травлення при бронхообструктивній хворобі легень

Вікові особливості стресорного пошкодження печінки

Зміни кровоносних судин шлунка при його денервації

Особливості функціонально-структурних змін серцевого м’яза при дії на організм хімічних речовин

Клініко-патогенетичне обгрунтування позасудинного опромінення крові магніто-лазером в профілактиці гнійно-запальних захворювань у породіль з факторами ризику

Вторинний синдром мальабсорбції у дітей з гострим гломерулонефритом

Ентеральне засвоєння крохмалюу хворих на тиреотоксичний зоб

Специфічні особливості перебігу виразкової хвороби, поєднаної з порушеннями доуденальної прохідності

Вплив місцевої гіпотермії на тканинний кровотік в лапаротомній рані

Інтенсивність теплового потоку при застосуванні гнл в комплексному лікуванні пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок

Постгерпетична невралгія

Преморбідні стани при бронхіальній астмі у дітей

Оптимізація трансфузійної терапії при геморагічному шоці

Вплив лазерної терапії на клінічний перебіг та імунологічну реактивність хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи

Вплив супутніх захворювань на характер імунологічних змін у хворих на хронічний холецистит

Рефлексотерапія в комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу

Застосування ентеросорбенту „Фібросорб“ для лікування гострого токсичного ураження печінки

Можливість виконання одномоментного відновлення прохідності товстого кишківника при гострій кишковій непрохідності

Застосування КВЧ-терапії в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет з діабетичними ангіонейропатіями

Ефективність фосфатидилхоліну при експериментальному ураженні печінки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus