DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
05.09.07 – світлотехніка та джерела світла >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2582

Назва: Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами
Інші назви: Регулирование мощности разрядных источников света высокочастотными электронными пускорегулирующими аппаратами
Power control of discharge light sources by high-frequency electronic ballasts
Автори: Сисак, Іван Михайлович
Сысак, Иван Михайлович
Sysak, I.
Бібліографічний опис: Сисак І.М. Регулювання потужності розрядних джерел світла високочастотними електронними пускорегулювальними апаратами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / І.М.Сисак— Тернопіль, 2013. — 23 с.
Дата публікації: 25-гру-2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К58.052.04
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Лупенко, Анатолій Миколайович
Члени комітету: Кожушко, Григорій Мефодійович
Поліщук, Валентина Миколаївна
УДК: 621.3.032
Ключові слова: вихідний каскад
електронний пускорегулювальний апарат
розрядне джерело світла
коливальний режим
аперіодичний режим
регулювання потужності
выходной каскад
электронный пускорегулирующий аппарат
разрядный источник света
колебательный режим
апериодический режим
регулирование мощности
output stage
electronic ballast
discharge light source
underdamped mode
overdamped mode
power control
Короткий огляд (реферат): Дисертаційна робота присвячена розробленню математичних моделей вихідних каскадів високочастотних електронних пускорегулювальних апаратів та дослідженню на їх основі регулювальних властивостей комплекту “електронний пускорегулювальний апарат – розрядне джерело світла” в широкому діапазоні зміни його робочих потужностей. Розроблено математичні моделі вихідного каскаду електронного пускорегулювального апарата у вигляді аналітичних виразів для миттєвих значень його напруг і струмів. Створено узагальнену математичну модель вихідного каскаду, яка забезпечує проведення його аналізу при довільних значеннях параметрів. Отримано математичну модель вихідного каскаду з урахуванням втрат у його компонентах. Отримано аналітичний опис регулювальних характеристик електронного пускорегулювального апарата для широтно-імпульсного, амплітудного та частотного методів регулювання потужності розрядних джерел світла на основі врахування нелінійності їх вольт-ватної характеристики у широкому діапазоні потужностей. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено залежності коефіцієнта амплітуди струму та коефіцієнта гармонік струму розрядного джерела світла від його робочої потужності. Розроблено енергоефективний та ресурсоощадний електронний пускорегулювальний апарат, який забезпечує високу якість споживання електроенергії та регулювання потужності розрядних джерел світла на базі об’єднання понижувального коректора коефіцієнта потужності та напівмостового інвертора, що працюють синхронно.
Диссертационная работа посвящена разработке математических моделей выходных каскадов высокочастотных электронных пускорегулирующих аппаратов и исследованию на их основании регулировочных свойств комплекта "электронный пускорегулирующий аппарат – разрядный источник света" в широком диапазоне изменения его рабочих мощностей. Разработаны математические модели выходного каскада электронного пускорегулирующего аппарата, представленные в виде аналитических выражений для мгновенных значений напряжений и токов в цепях резонансного инвертора, что дало возможность повысить точность анализа электрических режимов электронных пускорегулирующих аппаратов и исследовать методы регулирования мощности комплектом «Электронный пускорегулирующий аппарат – разрядный источник света». Путем объединения аналитических выражений для колебательного и апериодического режимов работы электронного пускорегулирующего аппарата разработано математическую модель, которая дает возможность проводить анализ в условиях произвольных значений параметров выходного каскада аппарата. Разработано математическую модель выходного каскада электронного пускорегулирующего аппарата с учетом потерь в его компонентах, которая позволяет прогнозировать коэффициент полезного действия выходного каскада на стадии проектирования электронных пускорегулирующих аппаратов. Получено аналитическое выражение регулировочной характеристики для широтно-импульсного метода регулирования мощности разрядных источников света в широком диапазоне изменения мощности на основе учета нелинейности их вольт-ваттных характеристик. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено зависимости коэффициента амплитуды тока разрядной лампы и коэффициента гармоник от рабочей мощности в процессе регулирования высокочастотным электронным пускорегулирующим аппаратом. Путем сравнения моделей выходного каскада электронного пускорегулирующего аппарата в частотной и временной областях показаны преимущества модели во временной области при исследовании широтно-импульсного метода регулирования мощности. Установлено, что для анализа регулирования мощности натриевой лампы высокого давления целесообразно использовать модель выходного каскада во временной области. В то же время компактная модель в частотной области упрощает такой анализ для люминесцентной лампы в связи со спецификой зависимости сопротивления лампы от мощности. Предложено энергоэффективный и ресурсосберегающий высокочастотный электронный пускорегулирующий аппарат, в котором синхронно работающие понижающий корректор коэффициента мощности и полумостовой резонансный инвертор используют общий силовой транзисторный ключ, что дало возможность сэкономить высоковольтный ключ, его драйвер и повысить коэффициент полезного действия.
The dissertation is devoted to the development of mathematical models of output stages of high-frequency electronic ballasts and investigation of "electronic ballasts - discharge light sources" control properties in a wide range of changes of its operation power. Mathematical models of the electronic ballasts output stage in the analytical form for the instantaneous voltages and currents have been developed. Generalized mathematical model that provides analysis of the output stage for arbitrary values of its parameters has been created. A mathematical model of the output stage taking into account the losses in its component has been obtained. The analytical description of the electronic ballasts control performance for pulse-width, voltage and frequency methods for discharge light sources power control taking into consideration their power-voltage characteristics nonlinearity in a wide range of power has been obtained. Dependences the current amplitude crest factor and total harmonic distortion of discharge light source on its operation power have been theoretically interpreted and experimentally testified, which provides high quality power consumption and discharge light source power control, basing on the combining of step-down power factor corrector and half-bridge inverter, which work synchronously has been developed.
Опис: Роботу виконано на кафедрі електротехніки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “25” грудня 2013 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К58.052.04 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 2, ауд. 79. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2582
Розташовується у зібраннях:05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-I_Sysak-Power_control_of_discharge_light_sources_by_2013__COVER.png41,38 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-I_Sysak-Power_control_of_discharge_light_sources_by__2013.pdf485,17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-I_Sysak-Power_control_of_discharge_light_sources_by__2013.djvu657,39 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus