DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2396

Назва: Формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва
Інші назви: Формирование конкурентоспособных предприниматель¬ских структур в условиях мебельного производства
Formation of competitive entrepreneurial structures in furniture manufacturing
Автори: Грод, Андрій Михайлович
Грод, Андрей Михайлович
Grod, A.
Бібліографічний опис: Грод А.М. Формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. М.ГРОД — Тернопіль, 2013. — 22 с.
Дата публікації: 2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Члени комітету: Лицур, Ігор Миколайович
Кіндрат, Ростислав Ярославович
УДК: 339.137.2
684.4
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства
формування підприємницьких структур
структурно-інституційний аналіз
конкурентне середовище
організаційно-економічний механізм
конкурентоспособность предприятия
формирования предпринимательских структур
структурно-институциональный анализ
конкурентная среда
организационно-экономический механизм
competitiveness of enterprise
the formation of business structures
structural and institutional analysis
competitive environment
organizational and economic mechanism
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо формування конкурентоспроможних підприємницьких структур в умовах меблевого виробництва. На підставі дослідження й узагальнення літературних джерел висвітлено теоретичні основи конкурентних відносин у підприємницькому економічному середовищі. Узагальнено теоретичні засади, визначено основні напрями формування конкурентоспроможних підприємницьких структур та доцільність втручання держави у конкурентні відносини суб’єктів господарювання. Обґрунтовано необхідність використання структурно-інституціонального аналізу з метою визначення ступеня розвиненості конкурентних відносин підприємств на ринку продукції меблевого виробництва, запропоновано застосовувати інтегрований інструментарій щодо оцінювання стану конкурентного середовища з точки зору рівня розвитку конкуренції на ринку, удосконалено методику комплексного дослідження ринку меблевої продукції на основі проведення структурно-інституціонального аналізу, дістали подальшого розвитку теоретичні засади та основні напрями формування конкурентоспроможних підприємницьких структур, сформовано теоретико-концептуальну основу організаційного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства меблевого виробництва
Диссертация направлена на решение проблем развития теоретических положений и разработке практических рекомендаций по формированию конкурентоспособных предпринимательских структур в условиях мебельного производства. Актуальность теми обусловлена тем, что для каждого субъекта хозяйствования важно его конкурентные преимущества, по различным параметрам обеспечивают ему рыночное преимущество над конкурентами. Эти преимущества можно рассматривать как с точки зрения эффективности производства, технической эффективности использования ресурсов, объективного распределения доходов, так и с позиций широкого перечня технико-технологических, политических и социальных факторов. Целью диссертационной работы является обобщение и развитие научно-теоретических основ, разработка и обоснование практических рекомендаций по формированию конкурентоспособных предпринимательских структур в условиях мебельного производства. Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: усовершенствована методика комплексного исследования рынка мебельной продукции на основе проведения структурно-институционального анализа; предложено применять интегрированный инструментарий для оценки состояния конкурентной среды с точки зрения уровня развития конкуренции на нем; раскрыто исследование целесообразности вмешательства государства в конкурентные отношения субъектов хозяйствования; уточнено трактовку сущности конкурентных отношений в предпринимательской экономической среде; сформирована теоретико-концептуальная основа организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия мебельного производства; развиты теоретические основы и основные направления формирования конкурентоспособных предпринимательских структур. Объектом исследования являются организационно-экономические процессы, которые формируют уровень конкурентоспособности субъектов хозяйствования мебельной отрасли на внутреннем и внешнем рынках. Предметом исследования – теоретические и прикладные аспекты формирования конкурентоспособных предпринимательских структур в условиях мебельного производства. В первом разделе «Теоретико-прикладные особенности развития конкуренции в условиях предприятий мебельного производства» раскрыты теоретические основы конкурентных отношений в предпринимательской экономической среде как отношения между хозяйствующими субъектами, в основе которых лежат экономическое соперничество и борьба за доминирование на рынке за счет реализации выгодных условий производства и сбыта товаров, оказания услуг и обеспечения прибыльности предприятий, определена характеристика теоретических основ формирования конкурентоспособных предпринимательских структур в мебельном производстве, а также освещена роль государства в организации конкурентных отношений. Во втором разделе «Анализ методического инструментария формирования предпринимательских структур в конкурентной среде» проанализировано состояние конкурентной среды предприятий мебельного производства, обосновано использование структурно-институционального анализа при исследовании конкурентной среды предприятия, что позволит оценить степень монополизации и развития конкуренции на рынке мебельных товаров, а также обобщены методы оценки конкурентной среды предприятия на рынке товаров мебельного производства. В третьем разделе «Пути повышения конкурентоспособности предпринимательских структур в контексте мебельного производства» раскрыто векторные направления развития предприятий мебельного производства в контексте повышения их конкурентоспособности, предложены концептуальные основы формирования организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью предприятия мебельного производства, что позволит научно обоснованно влиять на этот процесс. Полученные результаты работы послужат научной основой в разработке концептуально-теоретических и методических основ формирования конкурентоспособных предпринимательских структур в условиях мебельного производства.
PhD thesisis concerned with an investigation of theoretical foundations and development practical recommendations for the formation of competitive entrepreneurial structures in furniture manufacturing. Based on the study and synthesis of the literature deals the theoretical foundations of competitive relations in entrepreneurial business environment was covered. The theoretical framework, the main directions of the development of competitive businesses and appropriateness of state intervention in the competitive relationship entities was generalized and defined in the thesis. The necessity of structural and institutional analysis the degree of development of competitive relations firms to market products furniture production was determined; the integrated tool for assessing the competitive environment in terms of the level of market competition was proposed; the consistency procedure integrated market research furniture products on the basis of structural and institutional analysis was improved; the theoretically foundations and main directions of the development of competitive businesses, the theoretical and conceptual framework of organizational control mechanism ensuring competitiveness furniture production was formed.
Опис: Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся у 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: м. Тернопіль, вул. Білогірська, 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2396
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-A_Grod-Formation_of_competitive_entrepreneurial_structures_in_2013__COVER.png42,94 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-A_Grod-Formation_of_competitive_entrepreneurial_structures_in __2013.pdf361,37 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-A_Grod-Formation_of_competitive_entrepreneurial_structures_in __2013.djvu281,1 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus