DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2320

Назва: Формування системи економічної безпеки підприємств машинобудування
Інші назви: Формирование системы экономической безопасности предприятий машиностроения
Generating system of economic security for engineering enterprises
Автори: Руда, Ольга Василівна
Руда, Ольга Васильевна
Ruda, O.V.
Бібліографічний опис: Руда О.В. Формування системи економічної безпеки підприємств машинобудування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.В.Руда — Тернопіль, 2013. — 22 с.
Дата публікації: 7-чер-2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Андрушків, Богдан Миколайович
Члени комітету: Метеленко, Наталія Георгіївна
Яременко, Оксана Федорівна
УДК: 330.658
621
Ключові слова: економічна безпека
машинобудування
виробництво
система економічної безпеки
экономическая безопасность
машиностроение
товаропроизводство
система экономической безопасности
economic security
engineering
production
system of economic security
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено розробленню та науковому обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо формування системи економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі. Уточнено зміст та змістовно понятійне трактування поняття «економічна безпека підприємства». Проведено класифікацію основних складових економічної безпеки, обґрунтовано для визначення її рівня використовувати: фінансово-економічну, інтелектуально-кадрову та техніко-технологічну. Проведено оцінку рівня економічної безпеки для досліджуваних підприємств. Здійснено аналіз та доведено наявність взаємозв’язку рівня економічної безпеки та ефективності виробництва. Розрахунок рівня економічної безпеки запропоновано систематизувати у вигляді алгоритму дослідження доцільності змін на підприємстві машинобудівної галузі. За результатами аналізу згідно алгоритму запропоновано здійснювати розподіл підприємств машинобудування за зонами безпеки. Розроблено організаційно-економічний механізм, спрямований на реалізацію комплексу заходів, налаштованих на протидію загрозам і на підвищення рівня економічної безпеки підприємств машинобудування.
Диссертация посвящена разработке и научному обоснованию практических рекомендаций по формированию эффективной системы экономической безопасности на предприятиях машиностроительной отрасли. Уточнено содержание понятия «экономическая безопасность предприятий». Осуществлена классификация угроз экономической безопасности предприятия. Аргументировано, что экономическая безопасность предприятия - это экономическое положение в котором предприятие противодействует внутренним и внешним угрозам и эффективно реализует свой потенциал, проявляющийся в стабильном функционировании. Проведена классификация основных составляющих экономической безопасности, обоснованно для определения ее уровня использовать: финансово-экономический, интеллектуально-кадровую и технико-технологическую, являющихся основными для обеспечения эффективного функционирования предприятия. Проанализированы современные тенденции функционирования и развития предприятий машиностроительной отрасли в разрезе основных составляющих экономической безопасности. Проведена оценка уровня экономической безопасности для исследуемых предприятий. Осуществлен анализ и доказано наличие взаимосвязи эффективности товаропроизводства и уровня экономической безопасности. Расчет уровня экономической безопасности предложено систематизировать в виде алгоритма исследования целесообразности изменений на предприятии машиностроительной отрасли, который позволяет выявить проблемы машиностроительного предприятия и усовершенствовать процессы управления, благодаря охвату многих аспектов формирования целей и задач. По результатам анализа согласно алгоритму предложено осуществлять распределение предприятий машиностроения по зонам безопасности. Систематизированы исследования относительно существующих угроз для предприятия, определено, что опасность занимает высшую ступень в общей пирамиде дестабилизации. На основании проведенных исследований и полученных результатов анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятий машиностроения разработан организационно-экономический механизм, направленный на реализацию комплекса мероприятий, настроенных на противодействие угрозам и повышение уровня экономической безопасности предприятий машиностроения. Согласно предложенного механизма анализ экономической безопасности на предприятии осуществляется в два этапа. На первом проводится сбор и анализ информации, второй предусматривает применение мер по стабилизации и обеспечения эффективного развития предприятия.
The thesis describes development and scientific substantiation of practical recommendations for generating system of economic security for enterprises within engineering industry. In this thesis the content and conceptual interpretation of the concept "economic security" has been specified. It also suggests classification of the main components of economic security, namely: economic and financial, intellectual and human resources, as well as technical and technological. The evaluation of the economic security level for studied companies has been performed. The analysis has been carried out alongside with proving relationship between economic security and efficiency of an enterprise. The calculation of economic security level has been offered in the form of an algorithm for studying practicability of changes within engineering enterprise. Upon the algorithm results it has been suggested to allocate engineering companies according safety areas. The organizational-economic mechanism for achieving implementation of measures for countering threats as well and improving economic security of engineering enterprises has been developed.
Опис: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся “7” червня 2013 р. об 12.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2320
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-Ruda_O_V-Generating_system_of_economic_security_for_2013__COVER.png41,07 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-Ruda_O_V-Generating_system_of_economic_security_for__2013.pdf601,53 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Microsoft Word - Thesis-Ruda_O_V-Generating_system_of_economic_security_for__2013.djvu769,79 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus