DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Дисертації та автореферати >
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2319

Назва: Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств
Інші назви: Особенности диверсификации машиностроительных предприятий
Features diversify engineering enterprises
Автори: Мазуренок, Оксана Романівна
Мазуренок, Оксана Романовна
Mazurenok, O.R.
Бібліографічний опис: Мазуренок О.Р. Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О.Р.Мазуренок — Тернопіль, 2013. — 28 с.
Дата публікації: 28-тра-2013
Видавець: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
кандидатська дисертація
Науковий керівник: Синькевич, Надія Іванівна
Члени комітету: Мороз, Олег Васильович
Кінаш, Ірина Анатоліївна
УДК: 658.5
338.33
338.24
Ключові слова: диверсифікація
підприємство
оптимізація
оцінювання
метод
виробничий процес
коефіцієнт
інтегральний показник
машинобудівна галузь
впровадження
диверсификация
предприятие
оптимизация
оценка
метод
производственный процесс
коэффициент
интегральный показатель
машиностроительная отрасль
внедрение
diversification
enterprise
optimization
evaluation
technique
manufacturing process
factor
integral index
machine-building industry
implementation
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена питанню виявлення та застосування особливостей диверсифікації машинобудівних підприємств. Проведено огляд теоретичних передумов диверсифікації, що базуються на основі врахування структурних коефіцієнтів прийняття диверсифікаційних рішень. Розроблено методику оцінювання та оптимізації проектних рішень на основі ранжування факторів впливу на успішність проведення диверсифікації машинобудівних підприємств, яка володіє алгоритмічною оптимізаційною складовою, що дозволяє вибирати найкращий варіант диверсифікаційних змін із декількох запропонованих. Обґрунтовано застосування інтегрального показника вибору оптимального рішення диверсифікаційної політики, направленої на вдосконалення виробництва на машинобудівних підприємствах, який враховує диверсифікацію прибутковості, рентабельності виробничого процесу, фондовіддачі, матеріалоємності, ліквідності активів та рентабельність капітальних інвестицій.
Диссертация посвящена вопросу выявления и применения особенностей диверсификации машиностроительных предприятий. На основе исследований сутти понятия «диверсификация» и выделения основных этапов его формирования получил дальнейшее развитие обобщенный процесс диверсификации, что позволило глубже понять суть объекта исследования и четко определить средства его внедрения на отечественных машиностроительных предприятиях. Анализ теоретических основ современных исследований в области диверсификации предприятий, предпосылок, мотивов и целей диверсификации позволило сформировать собственную классификацию видов диверсификации, в зависимости от рисков, привлечения ресурсов входа, направления развития компании, в зависимости от размера фирмы и ее капитала. По результатам исследований сформировано пошаговую модель диверсификации, в которую входят четыре основных шага: активы предприятия, сектор диверсификации, география деятельности фирмы, внутренняя среда, учет которых позволит четко сформулировать и управлять успеваемостью диверсификации. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности исследуемых предприятий машиностроительной отрасли позволил выявить проблемные стороны функционирования машиностроительных предприятий в современных рыночных условиях. Это позволило провести систематизацию основных факторов влияния и выявить основные индикаторы успешности внедрения диверсификационных проектов, на основе которых разработана концепция обеспечения эффективной диверсификации производственного процесса, которая включает причины и последствия появления кризисной ситуации на предприятии, пути выхода из данной ситуации, условия (ограничения ) выполнения определенных мероприятий, критерии оценки эффективности данных мероприятий. Обосновано приоритетные критерии эффективности диверсификации производственных процессов машиностроительных предприятий. Для комплексной оценки изменений в структуре производственного процесса сформированы структурные коэффициенты диверсификации: доходности, рентабельности диверсификации производственного процесса, фондоотдачи, основных средств, материалоемкости, персонала, ликвидности активов, – которые служат соответствующими критериями оценки и оптимизации проектов диверсификации. Сформирован алгоритм оптимизации выбора проектных решений диверсификации машиностроительных предприятий по основным критериям эффективности, основанный на нахождении оптимального решения сложного процесса диверсификации методом исключения лишних элементов, что позволяет осуществлять выбор проектных решений с максимальными показателями эффективности. Аргументированно применение интегрального показателя эффективности диверсификации производственного процесса машиностроительного предприятия, который является функцией от исследованных предложенных критериев с соответствующими весовыми коэффициентами влияния, что позволяет получать оптимальные решения в плане успешности реализации диверсификации. Проведено ранжирование факторов влияния на формирование и развитие диверсификационных процессов и предложены шкалы оценивания соответствующих коэффициентов диверсификации. Впервые разработана методика оценки и оптимизации проектных решений на основе ранжирования факторов влияния на успешность проведения диверсификации машиностроительных предприятий, которая обладает алгоритмической оптимизационной составляющей, позволяет выбирать наиболее оптимальный вариант диверсификационным изменений с нескольких предложенных.
The dissertation is dedicated to the disclosure and utilization of diversification peculiarities of machine-building enterprises. The theoretical preconditions for diversification based on consideration of the structural factor of diversification decision making have been conducted. The evaluation and optimization technique of the project decisions based on the ranking of influence factors over successfulness of diversification of the machine-building enterprises has been developed; it possesses the algorithmic optimization which allows selecting the best option of diversification alternations among a few offered. The utilization of the integral selection index of the optimal resolution of the diversification policy directed at the production improvement at the machine-building enterprises has been justified; it conciders the profitableness diversification of the production process, capital productivity, material capacity, asset liquidity and profitableness of the capital investment.
Опис: Робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбувся 28 травня 2013 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська 2, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2319
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Thesis-Mazurenok_O_R-Features_diversify_engineering_enterprises_2013__COVER.png41,55 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Thesis-Mazurenok_O_R-Features_diversify_engineering enterprises__2013.pdf718,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Thesis-Mazurenok_O_R-Features_diversify_engineering enterprises__2013.djvu78,43 kBDjVuПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus