DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2013 >

ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2013) : [460]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

25 - 26 квітня 2013 року на базі ТНТУ пройшла ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 1, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 304 с.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 2, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 196 с.

Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
133
134
135
136
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
285
303

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
133
134
135
136
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
SEKTSIIA: FIZYKA
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
276. Zmist
285
303
Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
193

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
180. Zmist
183
193

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Автоматизовані методи дослідження структурних характеристик матеріалів

Оцінювання тримкої здатності зварної підкрокв’яної ферми

Алгоритм оптимізації конструкції зварної підкрокв’яної ферми з використанням ПК ЛІРА

Вплив природи та вмісту дисперсних наповнювачів на властивості та електропровідність полімеркомпозитних покриттів

Дослідження величини подачі при зміні ексцентриситету помпи

Синтез конфігурації тонкостінних холодногнутих металопрофілів для виготовлення будівельних ферм

Вплив вологості на теплопровідність стінової керамічної цегли

Оптимізація температури спікання і хімічного складу твердих сплавів на полікарбідній основі

Самоущільнюючі бетони

Кінетика водопоглинання поліаміду-6 та його вплив на величину модуля пружності

Якість та безпечність продуктів дитячого харчування

Удосконалення технології виробництва повидла

Чорноплідна горобина - джерело біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання у виробництві продуктів харчування

Особливості зберігання харчових продуктів у замороженому вигляді

Актуальні аспекти удосконаленя технології виробництва варення з ягід полуниці

Нові види тари та упаковки для консервованих плодів і овочів

Вплив токоферолів на стійкість олій до окиснення

Вплив технологічних факторів на формування структури фруктових консервів

Кабачки з аджикою – новий вид овочевих консервів

Обліпиха – джерело біологічно-активних речовин і сировина для виготовлення консервів

Динаміка денітрифікуючого і мікробіологічного процесів в технології квашення капусти та соління огірків і помідорів

Карамелізована цибуля

Жирнокислотний профіль купажованих олій на основі кукурудзяної

Використання стабілізаторів у виробництві овочевих та фруктових консервів

Йододефіцит населення України

Впровадження безвідходних технологій при виробництві консервів

Заморожені овочі незамінні компоненти харчування людини

Жирнокислотний склад олій після автоклавування

Фруктові консерви з цитрусових і гарбуза

Дослідження контактної різниці потенціалів між металами та діелектриками на основі системи фундаментальних фізичних понять

Вплив анізотропії розсіяння носіїв заряду в кристалах n−Si на тензочутливість

Використання комп’ютерної графіки при вивченні курсу фізики

Особливості спектрів випромінювання компактних люмінесцентних ламп

Вплив елементів віконних конструкцій на теплопередачу через світлопрзорі огородження

Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”

Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понять

Спінтроніка – електроніка наступного покоління

ЕНМК «Механіка» для студентів спеціальності «Фізика» як приклад реалізації дистанційної форми навчання в педагогічних вузах

Про захист теплообмінних поверхонь

Квантові комп’ютери

Вічні двигуни. Вигадка чи реальність?

Оптоволоконні лазери та їх застосування

Сучасні дослідження Марсу: наукова лабораторія "Curiosity"

Розрахунок напружень в матеріалах під дією лазерних імпульсів

Особливі умови процесу конденсації

Методи отримання газочутливих гетероструктур

Керування зварювальною ванною при дводуговому зварюванні послідовно включеними дугами

Дослідження деградації структури металу газопроводу після довготривалої експлуатації

Розробка алгоритму аналізу та математичного моделювання трибосистеми на базі активного експерименту дослідження адаптації матеріалів в умовах абразивного зношування

Область використання наплавлення в сучасних економічних умовах

Технологія зварювання підставки тракторної

Аналіз проблем інженерних розрахунків зварних рамних конструкцій на стадіях зародження і розвитку втомних тріщин

Підвищення працездатності шарів при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полів

Підвищення міцності зварних з'єднань в умовах втомного навантаження

Просторова стійкість зварювальної дуги

Дослідження кристалізації металу при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полів

Вплив теплового і електромагнітного екранів на температурне поле в зоні наплавлення

Дугове зварювання в захисному середовищі

Температура та будова частинок при плазмовому напилені струмоведучим дротом

Способи керування зварювальною дугою

Вплив шорсткості поверхні на поверхневі явища на границі розділу тверде тіло–рідина

Мемристор. Перший крок до самопрограмованої електроніки

Застосування генетичного алгоритму для синтезу вузьконапрямленої ректениі

Використання сонячних панелей в якості джерел живлення

Використання іоністорів в якості короткочасного резервного живлення

Математична модель сфігмографічного сигналу

Метод дослідження периферичної гемодинаміки серцево–судинної системи людини

Методи аналізу дослідження функції зовнішнього дихання людини

Математична модель шуму для задачі спекл-трекінг ехокардіографії

Удосконалення математичної моделі та методу електроміографії для побудови системи керування протезом передпліччя

Використання інтервалу Q-α для оцінки параметрів периферичного кровообігу

Підвищення енергоефективності систем сонячного гарячого водопостачання

Дослідження впливу несиметричних режимів мережі на показники якості електроенергії на базі асинхронних двигунів

Впровадження систем автономного електрозабезпечення на основі сонячних PV-панелей

Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами

Оцінка використання засобів штучного інтелекту для відновлення електропостачання знеструмлених споживачів

Дослідження перенапруг в розподільчих мережах з ізольованою нейтраллю при однофазному замиканні

Різноспектральні тепличні світлодіодні опромінювачі

Побудова моделі корекції похибок вимірювальних трансформаторів для підвищення точності визначення текучих параметрів режимів електроспоживання

П’єзоелектричні трансформатори як базові елементи для запалювання та стабілізації розряду люмінісцентної лампи

Підвищення ефективності використання енергоресурсів в смт.Шумськ за рахунок встановлення твердопаливних котлів

Підвищення ефективності використання когенераційних установок малої потужності

Підвищення ефективності теплопостачання при врахуванні температурно-погодних факторів

Дослідження синхронізації роботи суміщених генераторів в системах автономного електропостачання

Дослідження впливу несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронних двигунів

Перспективи комплексного виробництва тепла та енергії з сонячного випромінюваня

Створення моделі світлотехнічного пристрою для фотомедичних технологій динамічного опромінення із зворотнім зв’язком

Розрахунок надійності силових трансформаторів при несинусоїдальності та несиметрії напруг мережі

Розробка технічних засобів комерційного обліку електроенергії та контролю режимів електропостачання промислових підприємств

Дослідження методів компенсаціїї реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями

Принципи побудови напівпровідникових пускорегулюючих апаратів на базі п'єзоелектричних трансформаторів

Видавничі сторінки

Комп’ютеризовані системи комерційного обліку електричної енергії

Зміст

Дослідження впливу Бучацької ГЕС на режими роботи підстанцій та розподільних мереж

“вплив реклами на свідомість людини”

Обґрунтування ефективності підключення енергетичних модулів на базі сонячних колекторів до традиційних систем теплопостачання

Феномен конформізму

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus