DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2013 : [90]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Методичний підхід до вибору системи оподаткування підприємств малого бізнесу

Узагальнення соціальних витрат у звітності підприємств

Підходи до визначення ефективності бюджетної політики в умовах розвитку інтеграційних зв’язків

Модернізація внутрішньогосподарського контролю запасів у системі управління целюлозно-паперовими підприємствами

До питання вартості робочого часу, витраченого на податковий контроль

Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства

Інституційна організація державного регулювання банківської діяльності

Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України та визначення основних проблем її розвитку

Використання трудового потенціалу сільського населення України

Дерегуляція малого та середнього бізнесу як пріоритетний напрямок реалізації ефективної державної політики

Напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму

Напрямки удосконалення державної інвестиційної політики в Україні

Міжнародна торгівля пшеницею: роль України

Регіональний економічний розвиток та доцільність уточнення суті і змісту поняття «регіональний менеджмент»

Принципи інформаційного забезпечення взаємовідносин з клієнтами

Утримання комунальної власності територіальних громад: досвід країн загального добробуту

Сучасні тенденції функціонування інтегрованих корпоративних систем

Теоретико-методичні засади застосування рейтингів для оцінювання ділової репутації підприємства в муніципальній економічній системі

Мотиваційна гнучкість підприємств в умовах інноваційної діяльності

Теоретико-методологічне значення категорії «економічна ментальність» для аналізу управлінських процесів господарської діяльності

Дослідження маркетингових комунікаційних заходів з подолання попиту, що призводить до торгівлі людьми

Брендинг вищого навчального закладу

Оцінювання сприйнятливості до нововведень як етап бенчмаркінгового проекту машинобудівних підприємств україни

Маркетинг у структурі матеріально-технічного забезпечення інноваційного підприємства

Проблеми класифікації нематеріальних активів як об’єктів бухгалтерського обліку

Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію

Проблеми організації обліково-аналітичної системи відтворювального процесу засобів праці на підприємствах цукрової промисловості

Форми бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Бюджетне відшкодування пдв при здійсненні експортно-імпортних операцій підприємств хімічної промисловості

Кластерний підхід в організації управління господарством сучасного регіону та можливості оцінювання ефективності функціонування кластерів

Теоретичні засади державного регулювання зайнятості населення

Управління бюджетною безпекою України

Концептуальні підходи до трактування економічної сутності антикризового менеджменту

Визначення сутності стратегічного розвитку підприємств телекомунікаційної галузі

Стратегічні напрями інноваційного розвитку машинобудівного підприємства

Вплив інвестиційної конкуренції на діяльність будівельних підприємств

Необхідність використання вартісних методів в управлінських технологіях

Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки

Основні напрямки оцінювання ефективності кадрового забезпечення машинобудівного підприємства у процесі диверсифікації

Організаційно-правові засади ресурсокористування (екологічний контекст)

Моделювання логістичних потокових процесів у системі державних закупівель для забезпечення державних потреб України в необхідних ресурсах

Реалізація активного маркетингового адаптивного управління українськими переробними підприємствами

Механізми впливу переконуючої реклами на суспільний добробут

Аналіз напрямків інвестування недержавних пенсійних фондів

Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість

Інвентаризація інформаційних ресурсів: організаційний аспект підтвердження їх достовірності

Особливості нормування управлінської праці, обліку та аналізу робочого часу менеджера в умовах антикризового менеджменту

Вексель в обліково-аналітичній практиці

Фундаментальний аналіз фінансового ринку

Джерела та фактори транспортного ризику при здійсненні вантажних перевезень автомобільним транспортом

Специфічність трансакційних витрат як один з ключових факторів існування тіньового сектора господарства в країнах посттрансформаційної економіки

Антикризові програми уряду в регулюванні будівельної сфери України

Світовий досвід оздоровлення неплатоспроможних підприємств та можливості його застосування в Україні

Соціальний захист населення в контексті надання соціальних допомог: сучасний стан і пріоритети

Uwarunkowania i metody pomiaru kapitału intelektualnego

Багатофакторна модель економічної поведінки

Особливості організації освітлювальних систем в умовах міського господарства та шляхи підвищення їх ефективності

Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві

Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики

Аналіз готовності випускників вищої технічної школи до виконання професійних обов’язків

Особливості розвитку теорії і методології сучасного управління конкурентоспроможністю підприємств

Дослідження особливостей виникнення економічних конфліктів у господарській діяльності підприємств

Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості

Сучасні тенденції інноваційного розвитку транспортно-логістичного комплексу Європейського Союзу

Энергетическая составляющая в интеграционных процессах стран СНГ

Іноземні інвестиції та економічний розвиток у перехідний період

Фінансові аспекти управління розвитком людського потенціалу у міжнародному середовищі

Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів

Міжнародна фрагментація виробництва високотехнологічної продукції

Проблеми оцінювання ризиків в інноваційному процесі

Шляхи формування інноваційного вектору розвитку економіки України

Інноваційні шляхи розвитку транспортного обслуговування в умовах активної автомобілізації населення посттоталітарного суспільства

Науково-дослідна та інноваційна діяльність як успішні складові розвитку ВНЗ

Прогнозування розвитку ринку науково-технічної (інноваційної) продукції окремого підприємства

Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України

Фінансово-екологічна політика держави у сфері природокористування

Прагматика реалізації дохідної поведінки домогосподарствами в контексті сучасних тенденцій

Неформальна та тіньова економіка: категоріальні відмінності

Методологічні основи прогнозування регіонального розвитку

Інструменти управління взаємовідносинами на роздрібному ринку електроенергії України

Дослідження міграційних поведінкових схем учнівської молоді

Тенденції поширення франчайзингових мереж в Україні

Удосконалення системи управління екологічним станом східних регіонів України

Оцінювання перспективної потреби кадрового забезпечення економіки Донецької області

Методологічні підходи до визначення рівня економічної свободи країни

Застосування сучасних інформаційних систем для підтримки управлінських рішень

Аналіз факторів впливу на якість професійної діяльності викладачів ТНТУ ім. І. Пулюя

Формування моделей ланцюга постачання у стратегічному менеджменті

Науково-методичні засади побудови ефективної системи економічної безпеки на машинобудівному підприємстві

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus