DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >

2009 : [61]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

До відома авторів „Галицького економічного вісника“

До питання залучення інвестиційних ресурсів в АПК України

Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення

Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу України в ринкових умовах господарювання

Аспекти організації бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи

Деякі аспекти організації обліку транспортних витрат на перевезення вантажів

Статистичні методи аналізу множинної злочинності

Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері

Технологічні й організаційні особливості нафтопереробних комплексів та їх вплив на методику обліку і контролінгу

Облік витрат за “місцями виникнення” та за “центрами відповідальності” як основа побудови управлінського обліку витрат

Методи інтелектуального аналізу наслідків прийняття управлінських рішень як основа перебудови алгоритмів обробки облікової інформації

Зміна ідеології бюджетного контролю у контексті бюджетної реформи в Україні

Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я дітей подільського регіону: реалії та вектори реформування

Програмно-цільовий метод складання бюджету

Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні

Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектоніки у розрізі страхування автотранспорту в Україні

Еволюція світогляду І. Франка та його погляди на розвиток української економічної думки

До питання створення фонду універсальних послуг

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства

Взаємозв’язок ринку знань з ринком праці в Україні: маркетинговий аспект

Основні помилки та правила створення ефективної реклами

Фактори успішного запровадження стратегії вартісно-орієнтовного управління на підприємствах кондитерської галузі

Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві

Стан і перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області

Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку

Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій

Адаптація підприємства до зовнішнього середовища через механізм реструктуризації

Страховий маркетинг: теоретико-концептуальні засади

Основні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Вплив глобальної фінансово-економічної кризи на динаміку економічного розвитку світового ринку телекомунікацій

Критерії та оцінка конкурентоспроможності країн на міжнародному рівні

Використання Європейського досвіду транскордонного співробітництва у зовнішній політиці України

Методологія дослідження конкурентоспроможності зерна

Управлінський контроль з оперативного реагування на ринковий попит авівантажних перевезень за методом спрямованої дії

Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах

Маркетинговий аналіз у системі споріднених економічних наук

Облік нематеріальних активів у вищих навчальних закладах

До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах

Теоретико-методичні основи оцінки запасів

Виконання бюджету Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи та шляхи їх розв’язання

Использование механизмов упорядочения процесса сокращения доли заемных средств глобальной финансовой системы

Оцінка фінансової стійкості та визначення умов платоспроможності акціонерних товариств пивоварної промисловості

Щодо проблем фінансового забезпечення розвитку підприємств фінансової інфраструктури

Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання

Упорядкованість роботи з податковими ризиками в процесі адміністрування податків

Ринкові реформи М.Х. Бунге на посаді Міністра фінансів Російської імперії (кінець ХІХ ст.)

Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в Україні

Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах

Відмінні особливості залучення інвестицій у будівництво житла в Україні через фонди фінансування будівництва (ФФБ)

Ефективне планування й управління виробництвом як чинник конкурентоспроможності поліграфічного підприємства

Напрями розширення внутрішньогалузевої торгівлі вітчизняною продукцією переробної промисловості

Бізнес-системи у машинобудуванні: сутність, види, особливості формування

Тарифна система як основа оплати праці на підприємстві

Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні

Концептуально-аналітичні основи управління інноваційним процесом на підприємстві

Місцевий економічний розвиток і прямі іноземні інвестиції

Інтелектуальні активи як ефективний ресурс економічного розвитку підприємства

Інноваційна активність України і проблеми її позиціонування в Європі

Теоретичні підходи до визначення сутності інновацій

Огляд теоретичних концепцій стратегічного управління на основі зростання вартості

Глобальна фінансова консолідація: наслідки для формування глобально-центричної моделі фінансової стабільності

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus