DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“ >

2013 : [75]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Класифікація інноваційних стратегій підприємства

Біогаз: українська перспектива

Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки

Ефективність використання податкового стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні України

Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy

Формування інтегрованої системи бюджетування машинобудівних підприємств

Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства

Моделирование воздействия управленческих технологий на устойчивое функционирование предприятий машиностроения

Розподіл ролей у процесі формування стратегій інноваційного розвитку

Складні питання в обліку основних засобів

Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей

002_Зміст_2013_2_9_ua

001_First page_2013_2_9_eng

001_Перша сторінка_2013_2_9

Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством

Особливості врегулювання нетарифних обмежень у зовнішній торгівлі між США та ЄС

Макрологістичний підхід до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни

Теоретичні засади забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства

Класифікація та просування різних типів інформаційного продукту методами інтернет-маркетингу на прикладі підприємств машинобудування

Особливості комплексу маркетингу в екологічному маркетингу

Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід

Дослідження міжнародних асиметрій в рамках нової економічної географії

Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку

Оцінювання ефективності виробництва: аналіз підходів

Інвестиційний механізм розвитку соціальної відповідальності на засадах державно-приватного партнерства

Аналіз стану та перспектив розвитку підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області

Формування та розвиток регіональних інноваційних структур як нова парадигма співпраці вищих навчальних закладів і бізнесу

Класифікація інформаційних систем управління взаємовідносинами з клієнтами

Роль банківських установ у фінансуванні інноваційного розвитку економіки України

Експортно-імпортні операції з бараниною у світі

Представники українства у світовій науці (Михайло Яримович – видатний учений, державний та громадський діяч США)

Метод анализа использования факторов производства экономики Украины в пятисекторной модели

001_First page_2013_1_8_eng

002_Contents_2013_1_8_eng

Технології управління структурними зрушеннями в межах реального сектору економіки

Можливості зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України

Підходи до визначення соціально-економічної ефективності освіти

002_Зміст_2013_1_8_укр

Моделирование инновационного организационно-экономического механизма в аграрном природопользовании

Diversification as a direction of enterprise's stabilization

Дослідження моделей бенчмаркінгу

Конкурентний розвиток сільськогосподарських підприємств Франції

Аналіз можливостей застосування вартісних теорій для оцінки інформаційної праці

Факторы деградации рыбного хозяйства Украины в контексте формирования механизма управления предприятиями отрасли

Організаційно-економічний механізм функціонування плодоовочевого ринку

Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства

Стан та перспективи розвитку державного фінансування сільськогосподарських підприємств України

Управління конкурентоспроможністю інтегрованих промислових структур

Адресність соціальної допомоги як напрям покращення методики планування видатків соціального призначення

Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення

Методологія управління екологічними протиріччями

Класифікація витрат підприємства

Екологізація міжнародних відносин в сфері освоєння морського середовища

Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління акціонерним товариством

Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону

Фінансові відносини суб’єктів загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування в контексті нового пенсійного законодавства України

Класифікація ризиків та їх вплив на результативність сільськогосподарських підприємств

Організаційно-економічні засади адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища

Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки

Прогнозування вимірів енергоефективності регіонального промислового виробництва з урахуванням масштабів розвиненості його стратегічного потенціалу

Перспективи розвитку системи контролю витрат виробництва на основі комп’ютеризації

Антикризовий менеджмент у процесах покращення якості кредитного портфеля банківських установ України

001_Перша сторінка_2013_1_8

Релевантні фактори стабільності функціонування фінансового сектора

Детерминанты конкурентных преимуществ Украины в круизной индустрии

Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва

Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем

Базові стратегії як основа розвитку підприємства

Механізм стабільної діяльності машинобудівних підприємств

Менеджмент освітніх інновацій: Сутність та особливості впровадження

Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности

Развитие кадрового потенциала с использованием инструментов менеджмента качества

Причини та аналіз волатильності цін на продовольство: наслідки для модернізації підприємств

Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у харківському регіоні)

Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus