DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >

Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2011) : [101]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Наукова конференція факультету економіки і підприємницької діяльності „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“

   Запрошуємо викладачів, аспірантів, магістрантів, науковців і практиків взяти участь у роботі Наукової конференції факультету економіки і підприємницької діяльності „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“. Конференція відбулася 18 травня 2011 року о 11-00 на базі факультету економіки і підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Дата і час проведення: 18 травня 2011 року, 1100-1700
Відповідальні особи: декан ФПД к.е.н., доц. Ціх Г.В.
Місце проведення: конференц-зал ОМЦ „Політехнік“ (Білогірська, 50)

При проведенні конференції була передбачена робота секцій:
  • Актуальні проблеми теорії і практики фінансів, обліку і контролю.
  • Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економічних процесів та їх моделювання.
  • Інноваційні маркетингові технології підприємств: сучасні тенденції та перспективи розвитку.

   Детальніше про конференцію та вимоги щодо тез див. у новинах університету.

Нові матеріали (усі)

Застосування маркетингової концепції в управлінні розвитком міста

Вплив маркетингу на обгрунтування концепції інноваційного розвитку аграрних підприємств

Суть та особливості забезпечення безпеки функціонування логістичних процесів на підприємстві

Основні тенденції розвитку видавничого підприємництва в Україні та Тернопільському регіоні зокрема

Місце концепції управління зв'язками з клієнтами в ринковій орієнтації підприємства

Конкурентоспроможність продукції та її оцінювання

Формування стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання

Сучасні методи маркетингових досліджень промислового ринку

Нейромаркетинг – інструмент вивчення споживацьких переваг у ринкових умовах ХХІ століття

Освітній консалтинг: перспективи розвитку в Україні

Підходи формування логістичної політики збройних сил НАТО

Проблеми підвищення ефективності маркетингового потенціалу підприємства

Способи підвищення прибутковості фірми при виході на глобальний ринок

Розробка організаційної складової управління маркетинговими інтелектуальними активами на підприємстві

Малобюджетна реклама: суть та ефективність

Економічні аспекти використання методів інтернет-просування продукту

Економічні аспекти використання методів інтернет-просування продукту

Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми

Формування маркетингових заходів щодо залучення і утримання клієнтів

Формування стратегічної поведінки підприємства на засадах маркетингу інновацій

Маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Місткість товарного ринку, як економічна форма прояву споживчого потенціалу

Маркетингові аспекти формування системи ефективної вищої освіти в Україні

Використання event-маркетингу в плануванні діяльності ТОВ «Микулинецький Бровар»

Логістичні технології як сектор середовищних технологій

Креативність як чинник професійного саморозвитку особистості

Інтернет продуктів: засади економіки і права

Маркетингові технології формування попиту і стимулювання збуту

Самомаркетинг або про кого мріють роботодавці?

Теоретичне обґрунтування конкурентних переваг

Актуальність дослідження регіональної конкурентоспроможності

Формування іміджу банківських організацій

Проблеми використання мерчандайзингу у діяльності роздрібних торгівельних підприємств

Сучасні підходи до проблем медіапланування

«Метаменеджмент» як теорія побудови управління

Багатофакторні математичні моделі в оцінюванні конкурентоспроможності підприємств

Методологічні принципи стратегічної діагностики промислових підприємств

Міжнародний досвід запровадження пенсійних систем

Забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств на базі залучених інвестицій

Використання єдиної інформаційно-аналітичної системи у роботі центрів зайнятості України

Моделі оновлення виробництва машинобудівних підприємств

Економетрична оцінка основних чинників динаміки заробітної плати в Україні

Культура як фактор економічного зростання

Дослідження економічного неоконсерватизму у межах сучасних моделей розвитку науки

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства

Щодо вдосконалення функціонування соціально-економічних систем

«Валютні війни» – характерна риса сучасних міжнародних валютних відносин

Види інноваційних процесів на малих підприємствах

Поняття „критерій” та „показник” економічної ефективності

Оцінка ефективності системи антиризикованих заходів

Оптимізація міжнародних вантажних перевезень за допомогою теорії масового обслуговування

Аналіз критеріїв транспортної логістики пасажирських перевезень

Модель управління якістю PDCA: нові підходи використання

Модернізація техніки і технології як фактор технічного оновлення виробництва

Техніко-економічні аспекти відбору інновацій

Використання методу найменших квадратів для оцінки запасу фінансової міцності суб’єктів малого підприємництва

Інтегральна оцінка розвитку мотиваційних процесів на підприємстві

Застосування теорії нечіткої логіки для оцінки ефективності інвестиційних проектів

Проблеми управління витратами промислових підприємств

Проблеми функціонування фондових бірж в Україні

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Теоретичні аспекти політики залучення позикових коштів підприємства

Реформування системи місцевого оподаткування в контексті світового досвіду

Конкретизація сутності поняття “фінансові ресурси” промислових підприємств

Фінансові аспекти сільськогосподарського страхування

Аналіз основних кількісних характеристик інвестиційного проекту

Аудит і конфлікт інтересів

Значимість проблем управління формуванням та використанням фінансових ресурсів

Сутність поняття “фондові індекси”

Форми трансферту технологій

Особливості аналізу ліквідності та платоспроможності банку

Вплив факторів зовнішнього середовища на активізацію діяльності підприємств

Стабілізація діяльності підприємства шляхом проведення фінансової реструктуризації

Можливості адаптації світового досвіду в питаннях створення ефективної системи управління місцевими позиками та інвестиціями

Проблеми організації бухгалтерського обліку в єдиному інформаційному просторі підприємства

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Методика аудиту дебіторської заборгованості

Особливоcті та сучасні проблеми бюджетування руху запасів на підприємствах

Кредитні ризики банку

Диверсифікація діяльності машинобудівних підприємства як один із варіантів подолання економічної кризи

Показники ефективності використання виробничих ресурсів у діяльності будівельних підприємств

Шляхи підвищення мотивації праці

Організація внутрішнього контролю в системі державної контрольно-ревізійної служби України

Джерела відтворення засобів праці в цукровій промисловості та їх облікова інтерпретація

Основні підходи до визначення поняття “ризик”

Власний капітал – основа бізнесу

Проблемні питання обліку готової продукції

Технологія здачі бухгалтерської звітності в електронній формі для користувачів економічних програм «1С»

Деякі аспекти обліку та аналізу витрат на інноваційні процеси підприємств

Економічна сутність доходу підприємства

Дослідження структури інноваційного процесу

Наукові підходи до формування конкурентного середовища

Перспективи впровадження угоди Базель-3 у діяльність банків України

Облік оплати праці, її аналіз та аудит

Інвестиційна привабливість будівельної галузі

Бухгалтерський баланс як об’єкт аналізу та аудиту

Важливість реформування податкової системи України як стимулюючого фактору розвитку підприємництва

Аудит фінансової звітності в Україні

Сучасні підходи до класифікації основних засобів підприємств

Прибуток як економічна категорія: функції та основні характеристики

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus