DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2010 >

Ⅲ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2010) : [792]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Робота конференції проводилася за секціями:

  1. Гуманітарні науки.
  2. Економіка та менеджмент, фінанси.
  3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
  4. Інформаційні технології.
  5. Математика
  6. Математичне моделювання і механіка.
  7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
  8. Машини та обладнання сільського виробництва.
  9. Машинобудування.
  10. Обладнання харчових виробництв.
  11. Приладобудування.
  12. Фізика.
  13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.

Оргкомітет:

  Заступник голови конференції, голова СНТ Окіпний І.Б.
  46001, м. Тернопіль вул. Руська 56, Тернопільський державний технічний університет,
  е-mail: snt@tu.edu.te.ua

Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 22-23 квітня 2010 р.), 2010.- Т. 1. - 472 с.

Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 22-23 квітня 2010 р.), 2010.- Т.2. - 374с.

Матеріали Ⅲ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАТЕМАТИКА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
МАШИНОБУДУВАННЯ
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
296
297
298
299
300
301
302
303
ФІЗИКА
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
 
439
Збірник тез Ⅲ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
 
351

Нові матеріали (усі)

Зміст

Конкурентоспроможність та її важливість на сучасному підприємстві

Інноваційна діяльність підприємств, як джерело науково-технічного прогресу

Історія грошей України

До питання визначення економічної ефективності функціонування логістичної системи підприємства

Актуальність маркетингового бізнес плануваня в умовах світової фінансово-економічної кризової ситуації

Проблеми виходу нового товару на ринок

Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії

Теоретичні засади маркетингу інновацій

Проблеми функціонування фінансових компаній

Розвиток інноваційної інфраструктури туризму

Професійне вигоряння працівників, його причини та можливі наслідки

Мотивація – ідея самоуправління

Шляхи удосконалення організації маркетингу на підприємстві

Особливості сертифікації і стандартизації продукції підприємств України

Формування системи рекламних каналів

Технопарки України: стан та проблеми розвитку

Стратегічне управління як один із способів адаптації підприємства до змін в зовнішньому середовищі

Стан та тенденції розвитку поліграфічного ринку України

Розвиток маркетингових комунікацій в управлінні підприємством

Використання інформаційних технологій в системах управління сучасних підприємств

Сертифікація продукції при імпорті

Інтернет – майбутнє маркетингових комунікацій

Інновації як запорука успіху на ринку

Завдання комплексу маркетингу в умовах ринку

Аспекти трансформації економіки України

Суть антикризового фінансового управління підприємством

Основні аспекти логістичного процесу в виробничо-економічних системах

Актуальність проблеми обліку інтелектуальної власності

Управління персоналом – основа системи управління підприємством

Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту

Інновації – головний важіль підняття ефективності виробництва

Особливості формування маркетингових стратегій підприємства

Методи дослідження споживчих мотивацій

Управління товарною номенклатурою та асортиментом на торговому підприємстві

Особливості формування стратегій підприємства

Особливості формування стратегій підприємства

Конкурентоспроможнісь як міра прибутку підприємства

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків

Облікова політика і звітність як інструмент формування інформаційної моделі суб’єкта господарювання

Конкурентоспроможність товару як вирішальний чинник комерційного успіху підприємства на ринку

Способи одержання статистичної інформації та вимоги до неї

Розробка системи надання послуг споживачам

Недоліки та напрямки розвитку обліку фінансових інвестицій

Проблеми та шляхи активізації діяльності фінансових корпорацій як альтернативної форми банківських об’єднань в Україні

Банківські установи, що безпосередньо надають лізингові послуги

Основні напрями посилення ринкових позицій підприємства

Визначальні фактори маркетингової товарної політики підприємста в умовах ринку

Напрямки покращення системи управління запасами на підприємстві

Облік доходів діяльності підприємств готельного бізнесу

Витрати на виробництво в системі управління витратами

Інтегровані маркетингові комунікації в діяльності підприємства

Екологічний маркетинг як функція управління

Дослідження соціально-етичних аспектів української реклами

Особливості нарахування резерву сумнівних боргів за допомогою методу класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення

Оптимізація грошових потоків підприємства

Місце та роль маркетингового комплексу в системі управління підприємством

Маркетингові стратегії стимулювання міжнародного туризму в Україні

Місце маркетингових комунікацій в концепції маркетингу

Автоматизовані системи управління ресурсами як передумова успішного функціонування підприємства

Атестація персоналу у системі управління персоналом підприємства

Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості

Цінові стратегії маркетингу та їх особливості

Проблеми ліцензування в Україні

Формування робочих груп

Метод оцінювання професійних здібностей «360 градусів»

Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні

Включення мобільного зв’язку до валових витрат

Роль банківського кредитування в суспільному відтворенні

Управління інвестиціями в умовах кризи

Особливості стратегічного управління в умовах глобалізації

Особливості маркетингової діяльності підприємств на ринку видавничої справи та поліграфічної діяльності

Актуальні аспекти брендингу

ABC-аналіз в управлінні матеріальними запасами

Основні поняття і визначення зі стандартизації

Вибір виду транспортного засобу в логістиці

Планування підвищення продуктивності праці

Особливості сучасного маркетингового менеджменту

Роль мерчандайзингу в системі збуту

Соціоніка в управлінні персоналом

Використання сучасних форм фінансової санації підприємства

Оплата праці як елемент виробничої діяльності

Теоретичні особливості маркетингової політики комунікацій

Матеріально-технічне забезпечення в діяльності промислового підприємства

Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування

Економічні механізми активізації розвитку регіонального туризму

Особливості становлення та розвитку грошового ринку в Україні

Недоліки податку на додану вартість та шляхи їх усунення

Товарна політика в реалізації концепції маркетингу як стратегії розвитку підприємства

Конфлікти в системі управління персоналом

Визначення наявних і формування нових конкурентних переваг

Спонсоринг, брендинг, продукт-плейсмент як форми просування товарів фірми

Світовий досвід екологічного оподаткування: уроки для України

Фіскальна достатність та регулюючий потенціал акцизного збору в Україні

Проблеми впровадження МСБО в Україні

Суть та характерні особливості управлінських рішень

Методичні особливості застосування ефективного стимулювання збуту товарів в умовах ринку

Визначення відмінностей між PR та рекламою

Особливості формування мотивації досамовдосконалення

Проблеми ідентифікації і фальсифікації продуктів харчування

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus