DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >

Ⅳ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2011) : [732]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ⅳ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція
„Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
19-20 квітня 2011 року

   Робота конференції проводилася за секціями:
 • Гуманітарні науки
 • Економіка та менеджмент, фінанси
 • Електротехніка, електроніка та світлотехніка
 • Інформаційні технології
 • Математика
 • Математичне моделювання і механіка
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій
 • Машини та обладнання сільського виробництва
 • Машинобудування
 • Обладнання харчових виробництв
 • Приладобудування
 • Фізика
 • Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.

   Детальніше про конференцію та вимоги до тез див. на сайті Студентського наукового товариства ТНТУ імені Івана Пулюя

Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2011 р.), 2011.- Т. 1. - 432 с.

Матеріали Всеукраїнської студентської науково - технічної конференції / В 2 т. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2011 р.), 2011.- Т. 2. - 360 с.

Матеріали Ⅳ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (том 1)


1
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
МАТЕМАТИКА
104
105
106
107
107
109
110
111
112
113
114
115
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
116
117
118
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
МАШИНОБУДУВАННЯ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
ФІЗИКА
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
 
399
432
Матеріали Ⅳ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“

Зміст (2 том)


1
ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
 
336
360

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Абу Алі Хусейн ібн–Абдаллах ібн–Алі ібн–Сіна – визначний учений–енциклопедист

Абу Абдаллах Джафар Ібн Мухаммад Рудакі – видатний персько–таджицький поет

Мовна ситуація в Нігерії: погляд крізь призму національної культури

Проблема інтеграції дітей із затримкою психічного розвитку у суспільство

Характерні особливості мови віртуальної комунікації

Критерії успішності ергонімів

Авторський стиль комедії Тараса Шевченка „Сон“ у її англомовному перекладі Джона Вейра

Аналогія відтворення стилістичних прийомів контрасту роману Валерія Шевчука „Око прірви“ в його перекладі англійською мовою

Лінгвістичні аспекти маніпулятивного впливу

Взаємодія викладача-куратора зі студентами як складова навчально-виховного процесу у ВТНЗ

Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на показники дихальних проб у плавців

Зміна м’язів під впливом фізичного навантаження

Особливості середньовічного світогляду на прикладі скандинавського епосу

Болонський процес і реформування вищої освіти Франції

Етимологічні особливості поняття «сленг»

Переклад англійських метафор засобами сучасної російської мови

Теоретичні аспекти адаптації студентів І курсу до навчання у ВНЗ

Адаптація в спорті

Дослівність та відмінність при перекладі англомовних медійних терміносполук українською мовою

Проблема стилістичного аспекту перекладу художніх творів

Мода як спосіб вираження індивідуальності

Особливості перекладу політичного дискурсу

Особливості функціонування художнього образу: антропологічний вимір

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: кримінально-правовий аспект

Фізична підготовленість та її роль у навчально-тренувальному процесі волейболістів

Місце англійської мови серед міжнародних мов

Образність оповідання Володимира Дрозда „Пори року“ та його перекладу англійською мовою

Еквівалентність і аналогія при перекладі фразеологізмів на позначення рис характеру

Професійна деформація педагогів ВТНЗ та система запобігання їй

Інноваційна діяльність педагога в процесі його професійного становлення

Психічна анорексія у дівчат в процесі соціалізації

Просторово-часове поле соціального добра і зла

Пренатальний розвиток психіки дитини як визначальний етап онтогенезу

Виникнення та адаптація неологізмів у сучасній англійській мові

Практична спрямованість інженера-педагога в процесі його професійного становлення

Нелітературні підсистеми в структурі національного варіанту полінаціональної мови

Шляхи поліпшення умов праці на виробництві

Вимоги до іншомовної підготовки майбутніх вчителів

Використання комп’ютерної програми "Reaction-Test" у тренуванні збірної команди ТНТУ з плавання

Розвиток перекладу назв кінофільмів

Політичні партії в Україні

Лексема spin як компонент англомовних новотворів політичної сфери

Церковне життя на території України в роки окупації

До питання про глобальне потепління

Міміка та жести як важливі засоби передачі інформації при обмані

Характеристика німецької моделі університетського типу

Психологічні концепції П.Р. Чамати та проблематика розвитку особистості

Становище жінок Наддніпрянської України в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

Розробка та дослідження системи автоматичного регулювання температури води у басейні градирні

Вплив рольових комп’ютерних ігор на формування психологічної залежності людини від комп’ютера

Фізіологічні основи оздоровчого тренування

Акселерація психічного розвитку дітей

Кохання у житті видатних письменників

Степан Бандера: реалії і видумка

Питання перекладу рекламних текстів

Проблемне навчання студентів ВТНЗ як оптимізація традиційної системи навчання

Специфіка утворення військово-політичних лексичних одиниць в сучасній англійській мові

Розвиток іншомовної інтерактивної компетентності учнів основної школи при виконанні проблемних завдань

Специфіка психоемоційних стресів у ранньому юнацькому віці

Мовні паралелі та проблема «удаваних друзів перекладача»

Способи презентації текстів іншомовних та україномовних серіалів на українському телебаченні

Гуманізація педагогічної освіти як фактор гармонійного розвитку особистості викладача ВНЗ

Лінгвістичні основи формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку

Емоційний інтелект як здатність до самовладання

Ахроматичні кольори в рекламних слоганах

Лідерство, як багатогранне поняття

Шляхи передачі назв англомовних фільмів російською мовою

Знання та уміння ведення здорового способу життя в студентів ТНТУ

Ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту

Психологічні особливості розвитку релігійності в нетрадиційних релігійних системах

Дослідження показників сили волі студентів ТНТУ за допомогою комп’ютерної програми "Воля – 1"

Психологічні ідеї українських етнонаціональних досліджень першої половини ХХ століття

Англомовні новотвори з нумеральним компонентом

Невроз як наслідок психотравмуючих ситуацій

Відтворення смислу сонетів Вільяма Шекспіра в перекладі Остапа Тарнавського

Іван Мазепа – меценат української культури та мистецтва

До проблеми класифікації інтернаціоналізмів

Психологія релігійної особистості

Структурно-семантичні особливості англомовних термінів

Причини і основні риси глобальної трансформації

Особливості перекладацької роботи над відтворенням релігійно-сакрального змісту

Проблеми моделювання виборчих процесів засобами теорії ігор

Важливість позамовної інформації при перекладі мультфільмів

Розвиток особистості у творчій спадщині П.Д. Юркевича (психологічний аспект)

Особливості застосування засобів у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи

Основні принципи спортивного тренування, етапи, цикли

До проблеми визначення англійської юридичної терміносистеми

Самостійна робота студентів з формування культури здоров’я в контексті Болонського процесу

Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи

Роль фізичного виховання у професіональній підготовці студентів

Фізіологія кохання та взаєморозуміння

Нові можливості в проведенні занять з фізичного виховання в новітніх системах дистанційної освіти

Особливості становлення психології в Україні в ХХ ст.

Стан промислової безпеки та охорони праці

Формування соціокультурних знань учнів профільної школи у діалозі культур

Англомовні новотвори сфери брендінгу із ядерним компонентом brand

Терміни-англіцизми в українській мові

До проблеми визначення поняття «національний варіант полінаціональної мови»

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus