DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2010 >

ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010) : [212]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
27-28 жовтня 2010 року.
Напрямки роботи конференції:
 • Математичне моделювання і механіка.
 • Машинобудування.
 • Інформаційні технології.
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 • Електротехніка та світлотехніка.
 • Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій.
 • Математика.
 • Фізика.
 • Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 • Обладнання харчових виробництв.
 • Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 • Економіка та підприємництво.
 • Гуманітарні науки.
Новина 1.
Новина 2.

Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 27-28 жовтня 2010 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя. В 3 т. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. — Т. 1 : Природничі науки та інформаційні технології. – 80 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 27-28 жовтня 2010 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя. В 3 т. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. — Т. 2 : Матеріалознавство та машинобудування. – 82 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 27-28 жовтня 2010 р.) / МОН України, ТНТУ ім. І. Пулюя. В 3 т. – Тернопіль : ТНТУ, 2010. — Т. 3 : Гуманітарні, соціальні та економічні науки. – 78 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“

Зміст (том 1 : Природничі науки та інформаційні технології)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
МАТЕМАТИКА
48
49
50
51
52
53
54
55
ФІЗИКА
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
65
66
67
68
69
70
71
 
72
75
Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя "Матеріалознавство та машинобудування"

Зміст (том 2 : Матеріалознавство та машинобудування)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
60
61
62
63
64
65
66
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
67
68
69
70
72
73
 
74
77
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“

Зміст (том 3 : Гуманітарні, соціальні та економічні науки)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
34
35
36
37
38
39
40
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
 
72
74

Нові матеріали (усі)

Зміст

Алфавітний покажчик

Оптимальні параметри роботи роторно-вихрового емульсора

Підвищення надійності та довговічності гідравлічних систем

Гідродинамічна кавітація у харчовій промисловості. Результати і перспективи

Показники якості процесу подрібнення м’ясної сировини

Довговічність робочих органів кутера

Основні вимоги при конструюванні технологічного обладнання харчових виробництв

Енергоекономічність та окупність електронних пускорегулювальних апаратів для люмінесцентних ламп

Градуювання матричних оптичних перетворювачів та фотокамер на їх основі

Визначення коефіцієнта корисної дії напівпровідникових джерел світла

Використання оптичного випромінювання для затвердіння лакофарбових покрить

Автоматизація вимірювань рівня освітленості від світильників місцевого освітлення

Вплив теплового розігріву джоуля на квантову ефективність світлодіодів

Актуальність впровадження енергозберігаючих джерел світла в системи зовнішнього освітлння

Статистична оцінка властивостей сталі ВСт3пс на ділянці термічного впливу від зварного шва

Пластмасові лопатки турбодетандерів: розрахунок напружень в замковій частині

Відновлення роботоздатності кульових кранів Ду-50 «Grove» шляхом реставрації кулі та модернізації полімерних ущільнень

Дослідження мікроструктури матеріалу осей колісних пар локомотивів

Дослідження працездатності ущільнювальних пар гідроприводів затворів

Визначення напруженого стану в мікрозонах контактів скло-метал та скло-ситалоцемент методом фотопружності

Вплив термомеханічного перевантаження на тримку здатність сталі корпусу реактора

Оцінювання граничного стану роликів машин безперервного лиття заготовок

Корозійна пошкоджуваність сталі колектора пароперегрівача

Вплив пластичного деформування та наводнювання на параметри магнітної дефектоскопії

Стадійність зародження множинних дефектів за умов малоциклової втоми

Дослідження граничного стану структурно неоднорідного матеріалу з тріщиною за допомогою програмного комплексу ANSYS

Вибір раціональних режимів работи швидкохідних гвинтових конвеєрів

Особливості застосування методу мінімуму потенціальної енергії деформації для розрахунку статично невизначуваних систем

Установка для подрібнення та змішування кормів

Дослідження і вдосконалення конструкції механізму підіймання стріли роторного екскаватора

Навісний ямокопач

Дослідження процесу підживлення транспортних потоків в гнучких рукавах

Вдосконалення технології індукційного наплавлення деталей сільськогосподарських машин з використанням інерційних сил (вібрації)

Експериментальне забезпечення досліджень тріщиностійкості металоконструкцій несучих рам с\г транспортних засобів

Особливості досліджень характеристик втомного руйнування металоконструкцій рам с\г машин

Визначення характеристик довговічності мобільних с/г машин

Гвинтовий змішувач з пересипом

Перевантажувальний патрубок гвинтового конвеєра

Структурна модель очисних роторних дисків навісного коренезбирального пристрою

Дослідження характеристик гвинтових робочих органів ямокопачів

Дослідження горизонтальної гідродинамічної сили удару рідини об стінки прямокутної ємності обприскувача ОПШ-2000-2

Конструктивні особливості автотракторних шин та різального інструменту для порізки

Конструкторсько-технологічні засоби підвищення довговічності приводних багаторядних ланцюгів

Аспекти використання технологій Веб 2.0 у дистанційному навчанні

Технологічне забезпечення процесу чистової обробки плоских поверхонь віброобкочуванням

Протяжка для виготвлення напікруглих швинтових шліцьових канавок

Пристрій для складання пруткових транспортерів

Дослідження інерційного моменту карданної передачі

Плаваюча головка для оброблення довгомірних заготовок

Процеси деформації при прокатуванні внутрішніх різьбових поверхонь

Моделювання зміни температури в січені заготовки в процесі формоутворення гвинтових деталей

Аналіз технологічності гвинтових заготовок деталей машин

Механізм періодичної подачі заготовок в зону оброблення

Обробка сферичних поверхонь в одиничному виробництві

Аналіз нерівномірності адаптивного зв’язку при роботі верстатного оснащення

Верстат для заточування ножових блоків для розрізання гладкої конвеєрної стрічки на смуги

Визначення конструкторсько-технологічних параметрів багато різцевих розточних головок з одночасним поділом товщини та ширини зрізуваного шару

Конвеєр для заповнення лікарських препаратів в банки

Визначення кінематики переміщення флакона вздовж косої напрямної

Динамічні навантаження у приводі із запобіжно-компенсуючою муфтою

Пристрій для шліфування сферичних поверхонь

Обґрунтування вибору схеми технологічного процесу обробки віброабразивного оброблення

Розробка загальних принципів автоматизованого проектування гвинтових конвеєрів

Дорн для калібрування гартованих шпонкових поверхонь

Спосіби оброблення зубчастих коліс з внутрішнім еліптичним зачепленням

Новий тип гнучкого конвеєра для транспортування сипких матеріалів

Стенд для дослідження характеристик гнучких гвинтових конвеєрів

Пошук раціональної послідовності механічної обробки деталі на основі методу уніфікаційного синтезу

Зміцнення важконавантажених деталей машин

Редакційні сторінки

Зміст

Алфавітний покажчик

Дослідження впливу основних систем навчання плаванню на розвиток ранніх швидкісних можливостей

Фізична культура і здоровий спосіб життя студентів ТНТУ

Музично-ритмічний розвиток студентів у взаємодії фізичного і естетичного виховання

Фізична підготовка студентів спеціальних медичних груп

Спорт як індикатор якості життя

Причини і профілактика травм у силових видах спорту

Плавання як засіб підвищення стійкості організму людини до несприятливих впливів погоди

Діаспора як фактор захисту національних інтересів України на міжнародній арені

Оцінка ставлення студентів Гусятинського коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя до здорового способу життя та занять фізичними вправами

Світоглядна настанова та устновка (філософсько-психологічний ракурс)

Особливості вживання закінчень родового, давального і місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVІІІ ст.

Братські школи України

Особливості соціально - економічного розвитку України в процесі глобалізації

Техносфера як матеріальна основа явищ і процесів глобалізації

Політична соціологія Макса Вебера в контексті політичних траансформацій в сучасній Україні

Обґрунтування необхідності покращення рівня психофізичної підготовленості студентів

Розвиток навичок аудіювання. система вправ

До питання визначення сатири як літературознавчої проблеми

Кредитно-модульна система навчання англійської мови спеціального вжитку як форма соціалізації особистості

Деякі особливості комунікативного підходу у навчанні англійській мові

Деякі аспекти ступеневої підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах

Гуманітаризація освіти і гуманітарні науки

Вплив технологічної дії електричного поля на організм людини

«Шведський дім» і «шведська модель»: історія виникнення концепції

Особливості і методи викладання дисципліни «Основи психології і педагогіки вищої школи» в технічному університеті

Кредитне забезпечення поміщицтва Правобережної України у першій половині ХІХ ст.

Історичні умови розвитку культури у ХІХ ст.

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus