DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >

ⅩⅤ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2011) : [314]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

14-15 грудня 2011 року відбулась ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Привітав учасників конференції та виголосив вступне слово проректор з наукової роботи Роман Михайлович Рогатинський.

Доповідали:

 • Є. Ріпецький Методи оцінки і покращення функціональних несучих параметрів сільськогосподарських грейферних навантажувачів
 • М. Подригало, А. Коробко Експериментальне дослідження аеродинамічних властивостей автомобіля
 • Ю. Скоренький, О.Крамар Роздільна здатність комп’ютерних засобів тестового контролю

Напрямки роботи конференції:

 1. Математичне моделювання і механіка
 2. Машинобудування
 3. Інформаційні технології
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 5. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій
 6. Електротехніка та світлотехніка
 7. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 8. Математика
 9. Фізика
 10. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології
 11. Обладнання харчових виробництв
 12. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 13. Економіка та підприємництво
 14. Гуманітарні науки

Додаткова інформація у новинах університету за грудень 2011 року.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 14-15 грудня 2011 року) / ММОНмолодьспорту України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 347 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
162
163
164
165
166
167
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
168
169
170
171
172
173
174
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
319
342

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
162
163
164
165
166
167
SEKTSIIA: MATEMATYKA
168
169
170
171
172
173
174
SEKTSIIA: FIZYKA
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
312. Zmist
319
342

Нові матеріали (усі)

Видавничі сторінки

Зміст

Методологічні особливості підготовки бакалаврів технічного напрямку в коледжах

Математичне моделювання формоутворення мікрорельєфу поверхні в процесі абразивної обробки спечених пористих матеріалів

Організація фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах

Використання відеоматеріалів на заняттях іноземної мови в коледжах технічного профілю

Проблеми управління малого бізнесу

Нормативно-правове регулювання оборотних активів в бухгалтерському обліку

Методика організації та перевірки колективного проекту обробки даних, який вимагає застосування кількох інформаційних технологій

Практичні заняття як домінуючий елемент у набутті професійних навичок із дисципліни "діловодство"

Характеристика виробництва та споживання молока на Україні

Особливості стічних вод молокозаводів

Розвиток навичок мислення у студентів засобами проектних технологій на заняттях української мови за професійним срямуванням

Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів якшлях розвитку особистісних компетентностей студентів на заняттях історії

Домінанти творчості Івана Карпенка-Карого – комедіографа

Культурна ідентичність в умовах глобалізації

Політичний та економічний потенціал діаспор

Теоретичні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму

Навчання студентів плаванню по схемам-алгоритмам

Лiкувальна фiзична культура при захворюваннях серцево-судинної системи

Іван Могильницький – видатний діяч українського національного відродження

До проблеми соціально-економічної трансформації українського суспільства

Ідеологічна толерантність як один з показників політичної культури

Тенденції соціальної мобільності в сучасній Україні

Вплив соціально-психологічних чинників на міжетнічну ситуаціюв Україні

Передумови успішності рухової підготовки студентів в процесі навчання

Розвиток вестибулярної стійкості баскетболістів на загальнопідготовчому етапі

Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій

Навчальні проекти з іноземної мови для студентів

Основні аспекти економічної діяльності УНДО (1930–1935)

Мультимедійна презентація як інноваційна форма навчання

Емоційний інтелект – показник копінг-поведінки

Актуальність дистанційної форми навчання з використанням сучасних засобів телекомунікацій у вивченні іноземної мови

Плавання – засіб фізичної реабілітації метеозалежних людей

Інтермедіальні аспекти у літературно-мистецькій спадщині Якова Струхманчука

Електричні поля та випромінювання – фактор ризиків впливу на організм людини

Психологічні передумови формування цинічності в педагогічні й професії

Методологічний аспект усунення міждисциплінарних комунікативних розривів

Професійно-прикладна фізична підготовка у студентів спеціального медичного відділення

Фізичний стан спортсменів гировиків за різних погодних умов

Конформізм: міфи і реальність

Лікувальна фізична культура при остеохондрозі шийного відділу хребта

Лейбніц про суб’єктивну здатність осягнення істини

Козацтво як одна із потужних сил в обороні православної віри

Комп’ютерне тестування у професійній підготовці інженерів

Іван Франко та наукове товариство ім. Т. Шевченка

Деякі проблемні питання правових наслідків недійсності правочину

Особливості перекладу науково-технічних текстів

Вплив фізичного виховання на здоров’я нації

Самостійна робота студентів з формування культури здоров’я

Застосування комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі з плавання

Дидиктичні та лексикографічні аспекти складання галузевого глосарія

The origins and causes of the world economic crisis

Стан, проблеми та тенденції розвитку фондів людських ресурсів підприємств транспорту

Фінансово – економічні погляди Л.М. Яснопольського

Фінансова стійкість підприємства

До питання формування ефективних ланцюгів поставок

Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності

Актуальні проблеми вивчення конфліктів на підприємстві

Необхідність використання соціальної реклами в Україні

Економічна безпека в Україні

Формування системного підходу в управлінні підприємствами регіону

Причини виникнення та перспективи розвитку “зеленого” маркетингу

Аналіз методу «пошукова оптимізація» як інструмент Інтернет-маркетингу

Поняття технічної естетики та ергономіки та їх значення при розробці нового товару

Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки України

Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки України

Роль інноваційної політики у системі соціально-економічного розвитку України

Необхідність планування діяльності підприємства

Теоретичні основи оцінювання рівня конкуренції на промисловому ринку

Формування ринкової системи оплати і мотивації праці в Україні

Реформування економіки України в контексті євроінтеграційної проблематики

Сучасний етап розвитку соціального партнерства в Україні

Еволюція наукової думки на проблему формування споживчого попиту

Функціональний підхід до визначення економічної ефективності інноваційно-комплексного провайдингу розвитку малого підприємництва

Сутність ризику у вітчизняній та зарубіжній довідковій літературі

Проблеми дорожньої галузі України

Мотивація праці персоналу підприємства

Інноваційна стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах ринку

Маркетинговий аналіз обсягу продажу товарів підприємства

Маркетингові стратегії підприємства

Аналіз конкурентоспроможності підприємств як об’єктивна необхідність

Переваги та недоліки вибіркових спостережень суспільних явищ

Проблеми закупівлі комунальних послуг державними установами України у світлі змін законодавства

Проблеми розвитку нових форм валютного кредитування підприємств України банківськими установами

Сутність поняття фінансової стійкості підприємства

Класифікація детермінантів формування конкурентоспроможності галузі

Сутність поняття ризику у діяльності підприємства

Аналіз стратегічного потенціалу як основа формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємств

Сутність лізингової діяльності в фінансово-економічному аспекті

Актуальні проблеми ефективного управління персоналом

Оцінювання ступеня підприємницького ризику

Інновація як фактор випереджального розвитку економіки

Інновації в освіті

Проблеми формування і реалізації інноваційного потенціалу в трансформаційній економіці

Удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю продукції

Соціальна відповідальність бізнесу

Софтизація промисловості: поняття та значення

Організаційна культура як фактор управління інтелектуальним капіталом та впливу на діяльність підприємства

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus