DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2012 >

Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ (2012) : [91]

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ 2012 відбулася 20-22 вересня 2012 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

Тематика конференції

 • Фізика конденсованого стану.
 • Фізика напівпровідників і діелектриків.
 • Фізика та технологія наносистем.
 • Вплив НВЧ та лазерного випромінювання на властивості речовини.
 • Впровадження високотехнологічних розробок у промисловість.

Метою проведення конференції є обговорення нових теоретичних і експериментальних результатів в галузі фізики, пошук нових підходів до фундаментальних та прикладних задач.

В ході обговорення результатів досліджень учасників ми сподіваємося створити атмосферу, сприятливу для обміну досвідом та ідеями, налагодження наукових контактів.

Перші два дні конференції засвідчили про плідну діяльність учасників зібрання та актуальність обговорюваної тематики.

Відкривав конференцію заступник голови програмного комітету Дідух Леонід Дмитрович, вступне слово мовив завідувач кафедри фізики ТНТУ Скоренький Юрій Любомирович, також своє відеопривітання учасникам конференції надіслав ректор університету Ясній Петро Володимирович, який в цей день був відсутнім.

Під час першого та другого пленарних засідань з цікавими та грунтовними доповідями виступили:

 • Литовченко В.Г. (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, м.Київ) "Сонячна енергетика – досягнення і перспективи";
 • Шендеровський В.А. (Інститут фізики НАН України, м.Київ) "Деякі аспекти з історії становлення фізики напівпровідників в Україні";
 • Нищенко М.М. (Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України, м.Київ) "Фізичні явища і ефекти в багатошарових вуглецевих нанотрубках і можливості їх застосування";
 • Котлярчук Б.К. (УНТЦ та Інститут прикладних проблем механіки та математики НАН України, м.Львів) "Український науково-технологічний центр: цілі, програми та пріоритети діяльності";
 • Вік Корсун (Український науково-технологічний центр) "Трансфер технологій, інновації та підприємництво – це стимулятори розвитку української науки";
 • Дзумедзей Р.О. (Національний контактний пункт РП7 "Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології") "Захист прав інтелектуальної власності у міжнародних дослідницьких проектах";
 • Химич Г.П. (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) "Наукові парки – механізми впровадження інновацій у виробництво".

У перервах між пленарними та секційними засіданнями учасники конференції мали можливість здійснити екскурсію до музею Івана Пулюя у ТНТУ, відвідати навчальні лабораторії університету, ознайомитись з новим технологічним обладнанням.

Гарним доповненням опісля наукових обговорень стала культурна програма конференції: автобусна поїздка до історичних Збаразького замку та Вишнівецького палацу або ж для екстремалів – нічна прогулянка печерою "Млинки".

Новина про конференцію.

Веб-домівка конференції: aptepf12.at.ua

Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ (м. Тернопіль, 20-22 вересня 2012 року) – Тернопіль: ТНТУ, 2012 – 201 с.

Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“

Зміст


1
4
6
7
10
12
15
18
20
23
25
26
27
30
33
36
39
41
42
43
44
46
47
48
49
52
54
56
59
62
65
68
69
70
71
73
75
77
80
83
84
86
89
93
95
98
101
104
106
108
111
114
119
122
124
125
127
128
130
131
134
137
140
141
143
145
148
149
150
151
152
153
156
159
160
161
163
164
168
170
171
176
177
180
181
183
185
188
190
193

Content


1
4
6
7
10
12
15
18
20
23
25
26
27
30
33
36
39
41
42
43
44
46
47
48
49
52
54
56
59
62
65
68
69
70
71
73
75
77
80
83
84
86
89
93
95
98
101
104
106
108
111
114
119
122
124
125
127
128
130
131
134
137
140
141
143
145
148
149
150
151
152
153
156
159
160
161
163
164
168
170
171
176
177
180
181
183
185
188
190
193

Нові матеріали (усі)

Зміст

Авторський покажчик

Аналіз деформування матеріалу з множинними тріщинами термомеханічної втоми як розломно-блокового середовища

Контроль енергії тестового подразнення при квантовій ретинографії

Застосування металокерамічних твердих сплавів для високотемпературних твердооксидних паливних комірок

Використання лазерного випромінювання для зміцнення деталей машин

Зміна гідрофобності активованого вугілля в результаті обробки електрохімічно активованими водними розчинами

Оптимізація технології отримання стабільного плазмового розряду у вакуумній камері ВУП5М при магнетронному розпорошенні

Вплив енергетичного стану водню на його розчинність у реакторних сталях

Наукові парки - механізми впровадження інновацій у виробництво

Захист прав інтелектуальної власності у міжнародних дослідницьких проектах

Український науково-технологічний центр: цілі, програми та пріоритети діяльності

Трансфер технологій, інновації та підприємництво - це стимулятори розвитку української науки

Математичне моделювання мікромагнітного розподілу поверхні одношарової плівки методом Монте-Карло

Вплив параметрів оксидування на структурно-фазовий стан та властивості сплаву системи Nb-Ti

Фізичний механізм впливу водню на константу магнітострикції феримагнітних сплавів на основі d–перехідних та рідкісноземельних металів

Основний стан і термодинаміка спін-1/2 асиметричного ромбічного ланцюжка Ізінга-Гайзенберга

Вплив форми густини електронних станів на хімічний потенціал в узагальненій моделі Габбарда

Модифікована форма полярної моделі: ефекти міжелектронних взаємодій

Динаміка бінарних нейтральних та іонних рідин: підхід узагальнених колективних мод і теорія збурень

Термодинамічні функції тривимірної ізінгоподібної моделі в зовнішньому полі

Низькотемпературні властивості деформованого ромбічного спінового ланцюжка у сильному магнітному полі

Металічний гелій і внутрішня будова Юпітера

Рівняння стану металічного гелію

Оптична прозорість допованого графену у постлінійному відгуку

Модель типу Юкави в теорії прямих взаємодій: проблеми пуанкаре-інваріантності та унітарності матриці розсіяння

Континуум аперіодичних структур у ґратковому газі на трикутній ґратці

Плоскозонний феромагнетизм Мільке-Тасакі

Релаксаційна оптика та синергетика

Прояви впливу ультразвуку на характеристики вуглецевих матеріалів

Резонансне розсіювання пружної SH-хвилі дефектом на поверхні з’єднання пластини і півпростору

Просвітлення політетрафторетиленової плівки після лазерного бомбардування нанотрубками

Електронна мікроскопія рельєфу поверхні міді та сталі, опромінених в різних середовищах

Розігрів масивних зразків серією імпульсів

Лазерні ударні хвилі малої амплітуди: особливості впливу та застосування

Лазерна ударно-хвильова обробка нанопорошкового ZnO

Підвищення ефективності процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменя

Теорія активної провідності активної зони квантового каскадного лазера у поперечному магнітному полі

Новітні лазерні технології в поверхневій обробці матеріалів

Вплив парів ефіру на електрофізичні параметри гетероструктур SnO2 –n– Si

Вивчення впливу рентгенівського опромінення в інтервалі 0-1000 Р на динамічне гальмування дислокацій у монокристалах LiF

Вплив інверсії типу (L1 – Δ1) абсолютного мінімуму на тензочутливість кристалів германію

Вплив ультразвукового навантаження на електропровідність монокристалів CdTe:Cl

Вплив ультразвуку на термоемісійні процеси в Mo/n-n+-Si структурах

Люмінесцентні властивості ZnS:Cu, отриманого методом самопоширюваного високотемпературного синтезу

Електричні властивості ZnS, отриманого методом самопоширюваного високотемпературного синтезу

Відтворювані технології вирощування напівпровідникових віскерів

Кристалохімічні моделі точкових дефектів кристалічних структур на основі германій, станум і плюмбум телуридів

Дефектна підсистема і властивості ізовалентно легованих кристалів цинк селеніду

Особливості розрахунку кінетичних параметрів кристалів PbTe:Sb(Bi)

Кристалохімія точкових дефектів та їх комплексів у нестехіометричних те легованих кристалах цинк халькогенідів

Квантово-хімічний аналіз фазових переходів у кристалах цинк халькогенідів

Термоелектричні властивості легованого плюмбуму телуриду та твердих розчинів на його основі

Термодинаміка дефектних підсистем кристалів сполук II-VI, IV-VI

Народжений чернігівською землею (до 150-річчя від дня народження видатного вченого-кристалофізика Георгія Вульфа)

Деякі аспекти з історії становлення фізики напівпровідників в Україні

Сонячна енергетика: досягнення та перспективи

Спектральні властивості іридовірусу комара, його капсидних білків, ліпідів та ДНК

Локальна густина електронних станів графену

Вплив країв діафрагми на ближнє поле конічного зонда за осесиметричного збудження

Формування та властивості інтеркалаткних наноструктур конфігурації неорганічний напівпровідник/сегнетоелектричний рідкий кристал

Дослідження інтеркаляції йоду на поверхні активованого вуглецевого матеріалу

Імпедансний відгук та квантова ємність клатратів конфігурації неорганічний напівпровідник/органічний контент

Li+ - інтеркаляційне струмоутворення у супрамолекулярних ансамблях ієрархічної архітектури

Синтез нанокристалів сульфіду кадмію методом ультразвукового спрей-піролізу

Формування нанозернистих товстих плівок срібла як струмопровідних елементів друкованих плат

Умови фазового переходу в підсистемі літієвого інтеркалянта в шаруватих кристалах

Спектр електронів та екситонів у надгратках зі сферичних квантових точок

Природа зсуву Стокса в напівпровідникових квантових точках поміщених в напівпровідникову матрицю

Вплив форми квантової точки гетеросистеми GaAs/AlAs на коефіцієнт поглинання при міжрівневих діркових переходах

Фотоелектричні властивості гетероструктур ITO/n-GaP/n+-GaP, виготовлених спрей-піролізом

Спектр сферичної квантової точки з двома іонами домішки

Нанооб’єкти з точки зору електроніки

Автоматизована установка для вимірювання кінетичних коефіцієнтів тонких плівок

Методи визначення теплопровідності тонкоплівкових конденсатів

Оптимізація процесу вирощування тонкоплівкових структур ZnS методом газодинамічного потоку пари

Конструктивні особливості вакуумних мікропічок для осадження тонких плівок і наноструктур

Процеси освальдівського дозрівання у наноструктурах плюмбум телуриду, вирощених із парової фази

Топологічні особливості зародження і росту наноструктур металічного срібла у наноструктурах Ag|BbTe|-слюда

Процеси формування і структура парофазних конденсатів кадмій телуриду

Поверхневі явища і механізми розсіювання в тонких плівках напівпровідникових сполук

Механізми формування дефектної підсистеми у парофазних конденсатах кадмій телуриду

Квантово-розмірні ефекти у наностуктурах на основі сполук IV-VI

Фізичні явища і ефекти в багатошарових вуглецевих нанотрубках і можливості їх застосування

Эмиссионное преобразование солнечной энергии в электрическую с использованием наноструктурных катодов

Электропроводность нанокомпозита LaNi5 – углеродные нанотрубки

Роль електрон-деформаційних ефектів у формуванні акустоелектронних, акустооптичних та баричних властивостей квантово-розмірних систем

Підсистема дефектів у тонкоплівкових напівпровідникових структурах

Напівпровідникові наноструктури і проблеми термоелектрики

Редакційні сторінки

Матеріали всеукраїнської наукової конференції „Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики“ АПТЕПФ 2012

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus