DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Галицький економічний вісник >
2016 >
Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51) >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20638

Назва: Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон
Інші назви: Probability modeling of automobile freight flows through the customs border
Автори: Дмитрів, Дмитро Володимирович
Рогатинська, Олена Романівна
Капаціла, Юрій Богданович
Dmytriv, Dmytro
Rogatynska, Olena
Kapatsila, Yuriy
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Дмитрів Д. В. Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон / Дмитро Володимирович Дмитрів, Олена Романівна Рогатинська, Юрій Богданович Капаціла // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 123–131. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Dmytriv D., Rogatynska O., Kapatsila Y. (2016) Ymovirnisne modeliuvannia avtomobilnykh vantazhopotokiv cherez mytnyi kordon [Probability modeling of automobile freight flows through the customs border]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 123-131 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 5-гру-2016
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 658.012
Ключові слова: математична модель
теорія масового обслуговування
потік заявок
модель черги
експоненціальний розподіл
інтенсивність обслуговування
довжина черги
вартісні параметри моделі
mathematical model
queuing theory
applications flow
queue model
exponential distribution
intensity of service
queue length
cost parameters of the model
Кількість сторінок: 9
Діапазон сторінок: 123-131
Початкова сторінка: 123
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): На підставі проведеного аналізу робіт присвячених здійсненню міжнародних вантажних перевезень, зокрема механізму перетину міжнародного кордону, в статті розроблено математичну модель обслуговування автотранспорту на митних пунктах пропуску. Для побудови моделі використано теорію масового обслуговування. Це дало змогу за заданими параметрами вантажопотоку визначити обґрунтовану кількість сервісів (засобів обслуговування) та оптимальне співвідношення між витратами на утримання сервісів і вартістю часу очікування водіїв. Впровадження розробленої моделі дозволить проводити оптимізацію вантажопотоків та в підсумку мінімізувати черги на пунктах пропуску.
The mathematical model of vehicles service at customs checkpoints is developed in the article and is based on the analysis of papers devoted to the realization of international freight transportations and the mechanism of crossing the international border in particular. Queuing theory is used to build the model. This made it possible to determine a reasonable number of services (facilities maintenance) and the optimal balance between costs of services maintenance and cost of drivers waiting time due to set parameters. Implementation of the developed model will allow to optimize freight flows and as a result to minimize queues at checkpoints.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20638
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_3_11
Перелік літератури: 1. Бондарєва, Т.І. Застосування теорії масового обслуговування в організації діяльності митного пункту пропуску [Текст] / Т.І. Бондарєва, Н.С. Гребенюк // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2014. – № 3. – С. 91 – 102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_3_11.
2. Міжнародні перевезення: навч. посібник [Текст] / М.Ф. Дмитриченко, І.А. Вікович, І.Л. Самсін, Р.В. Зінько. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 308 с.
3. Транспортні технології в системах логістики: підручник [Текст] / М.Ф. Дмитриченко, П.Р. Левковець, А.М. Ткаченко, О.С. Ігнатенко, Л.Г. Зайончик, І.М. Статник. – Київ: Інформавтодор, 2007. – 676 с.
4. Донченко, О.О. Міжнародні перевезення, опорний конспект лекцій [Текст] /О.О. Донченко. – К.: Видавничий центр КНЕТЕУ, 2004. – 110 с.
5. Управління автомобільним транспортом: навч. посіб. [Текст] / П.Р. Левковець, Д.В. Зеркалов, О.І. Мельніченко, О.Г. Казаченко, за ред. Д.В. Зеркалова. – К.: Арістей, 2006. – 416 с.
6. Савенко, В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: підручник [Текст] / В.Я. Савенко, В.А. Гайдукевич. – К.: Арістей, 2006. – 256 с.
7. Смирнов, І.Г. Транспортна логістика: навчальний посібник для вузів [Текст] / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
8. Сокур, І.М. Транспортна логістика: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В.В. Герасимчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 222 с.
References: 1. Bondarieva T.I., Hrebeniuk N.S. Zastosuvannia teoriji masovoho obsluhovuvannia v orhanizaciji dijaĺnosti mytnoho punktu propusku. Ekonomika ta upravlinnia pidprýemstvamy mašynobudivnoji haluzi, 2014, no. 3, pp. 91 – 102. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_3_11 [in Ukrainian].
2. Dmytrychenko M.F., Vikovych I.A., Samsin I.L., Zinko R.V. Mizhnarodni perevezennia. Lviv, Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. 308 p. [in Ukrainian].
3. Dmytrychenko M.F., Levkovets P.R., Tkachenko A.M., Ihnatenko O.S., Zaionchyk L.H., Statnyk I.M. Transportni tekhnolohii v systemakh lohistyky. Kyiv, Informavtodor, 2007. 676 p. [in Ukrainian].
4. Donchenko O.O. Mizhnarodni perevezennia, opornyi konspekt lektsii, Kyiv, KNETEU Publ., 2004. 110 p. [in Ukrainian].
5. Levkovets P.R., Zerkalov D.V., Melnichenko O.I., Kazachenko O.H. Upravlinnia avtomobilnym transportom, navch. posib, Kyiv, Aristei Publ., 2006. 416 p. [in Ukrainian].
6. Savenko V.Ya., Haidukevych V.A. Transport i shliakhy spoluchennia, Kyiv, Aristei, 2006. 256 p. [in Ukrainian].
7. Smyrnov I.H., Kosareva T.V. Transportna lohistyka, Kyiv, 2008. 224 p. [in Ukrainian].
8. Sokur I.M., Sokur L.M., Herasymchuk V.V. Transportna lohistyka, Kyiv, 2009. 222 p. [in Ukrainian].
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
GEB_2016n2_(51)_Dmytriv_D-Probability_modeling_of_123-131__COVER.jpg156,73 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Dmytriv_D-Probability_modeling_of_123-131.djvu580,03 kBDjVuПереглянути/Відкрити
GEB_2016n2_(51)_Dmytriv_D-Probability_modeling_of_123-131.pdf4,96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus