DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2008 >

Ⅻ наукова конференція ТДТУ (2008) : [373]

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
14 - 15 травня 2008 року пройшла Ⅻ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Секції:
 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільсько-господарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Математичне моделювання масопереносу в неоднорідних і непористих середовищах
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво
 16. Гуманітарні науки
Детальніше див. у новинах університету. Матеріали Ⅻ наукової конференції ТДТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МАШИНОБУДУВАННЯ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
МАТЕМАТИКА
198
199
200
201
202
203
204
205
ФІЗИКА
206
207
208
209
210
211
212
213
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА, ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЯ
214
215
216
217
218
219
220
221
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ В НЕОДНОРІДНИХ І НЕПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
 
368
373
390

Content


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MASHINOBUDUVANNIA
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
PRILADOBUDUVANNIA
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
ELEKTROTEKHNIKA TA SVITLOTEKHNIKA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
MATEMATIKA
198
199
200
201
202
203
204
205
FIZYKA
206
207
208
209
210
211
212
213
KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA, TA KHARCHOVA TEKHNOLOHIIA
214
215
216
217
218
219
220
221
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA MASOPERENOSU V NEODNORIDNYKH I NEPORYSTYKH SEREDOVYSHCHAKH
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
HUMANITARNI NAUKY
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
 
368
369. Zmist
373
390

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Алфавітний покажчик

The ppp approach to communicative language teaching

Музично-ритмічний розвиток студентів у взаємодії фізичного і естетичного виховання

Аспекти імпресіоністичної критики творчості Богдана Лепкого

Особливості вивчення української мови як іноземної

Методичні передумови діагностики позитивного мислення осіб раннього юнацького віку

Оздоровча та загальна фізична підготовка студентів групи спеціальної медичної спрямованості

Діяльність спортивних організацій протягом 1921-1939р.

Буття як побут

Українські періодичні видання для жінок в Галичині (др. пол. XIX – початок XX ст.)

Внутрішньополітичні конфлікти в ОУН(б) на зламі 1942-1943 років

Культура у світі національного буття та формування людської духовності

Політична культура і маніпулювання громадською думкою

Оцінка фізичного здоров’я студентів за допомогою різних діагностичних систем

Поняття літературної мови та мовної норми

Парламентська діяльність УНДО: оборона інтересів Української православної церкви (1930-1935)

Тарас Шевченко в працях С. Єфремова

Українська преса в німецькій окупаційній політиці на території Тернопілля (1941–1944 рр.)

Інтелект і креативність

Моральний аспект у детективних романах А. Конана Дойля і А. Крісті

Суб’єктивізм в українському романтизмі

Особливості швидкості стартової реакції плавців

Фізичне виховання в умовах зовнішнього середовища

Інновації оцінки впливу агрохімікатів, нафтопродуктів і детергентів на оранізм тварин, здоров'я людини і воду водоймищ Тернопільщини

Характеристика сили нервових процесів у студентів, які займаються плаванням

До питань активізації навчальної діяльності студентів

Політика Польщі щодо західноукраїнських земель у 1921 -1939 рр.

Ретроспектива фізичних вправ як основних засобів фізичного виховання

Плавання – ефективний засіб підвищення метеорезистентності організму людини

Промисловий розвиток Поділля в першій половині ХІХ ст.

Соціальні наслідки сімейних розподілів подільських селян у другій половині ХІХ ст.

Розвиток освіти в Україні (ХVII - ХVIII ст.)

Економічний наслідок аграрних реформ 2-ої половини XIX ст.

Процес відновлення м’язів після фізичного навантаження

Дослідження тенденцій і порівняльна характеристика фізичних кондицій випускників загальноосвітніх шкіл – студентів першокурсників 2004-2007 років

Дослідження тенденцій фізичних кондицій студентів за період навчання в університеті

Порівняльна характеристика показників сили рук у спортсменів – гирьовиків

Осмислення проблеми оптимізму в сучасній українській філософії

Рецепція терміносполуки “make-believe fiction” в українському літературознавстві

Зв'язок креслення з іншими дисциплінами і майбутньою спеціальністю студента

Антропологічна концепція у світогляді українського мислителя І.Я.Франка

Показники фізичної підготовленості студентів-першокурсників

Перевищення меж необхідної оборони: проблемні питання

Віртуальна реальність як філософська проблема

Ефективність застосування методів релаксації в навчально-спортивній діяльності студентів

Особливості розвитку українського модернізму

Особливості дихальних проб у плавців за різних метеоумов

Особливості соціально-економічного розвитку України у другій половині XIX – на початку ХХ ст.

Історія української еміграції в Канаду

Проблеми конфлікту в зарубіжній науці

Деякі аспекти викладання навчального курсу «Основи психології і педагогіки вищої школи» для аспірантів

Власність як економічна категорія. Історичний і юридичний аспекти власності

Лізинг як спосіб фінансування реструктуризації підприємств

Переваги створення інтегрованої системи менеджменту організації

Проблеми інвестування економіки регіонів та вплив органів державної влади на інвестиційні процеси України

Проблеми ціноутворення на ринку міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Інтелектуалізація праці як основа розвитку виробництва

Внутрішнє і зовнішнє інвестування

Інтегрований інформаційний зв’язок як невід’ємна складова стратегії логістичного ланцюга

Важливість рекламних заходів при виході підприємства на нові ринки

Шляхи вибору стратегії асортиментної політики підприємства

Видатні постаті економічної думки в Західній Україні кін.ХІХ- поч.ХХ ст.

Зарубіжний досвід розвитку промисловості будівельних матеріалів

Розвиток приватного сектору в промисловості України періоду НЕПУ

Особливості фінансування житлового будівництва

Характеристика рейдерства в умовах сьогодення

Ефективність залучення інвестицій в туристично – рекреаційну сферу України

Ефективність інструментів грошово-кредитної політики в умовах реформування економіки України

Формування конкурентних переваг в умовах ринкової економіки України

Проблематика кількісного аналізу ринку маркетингових досліджень

Валютне регулювання у контексті сучасних лібералізаційних тенденцій

Обмеження застосування традиційних методик маркетингових досліджень ринку об’єктів промислового призначення

Управління проектами в інтегрованому суспільстві і його інструменти

Формальна аналогія у вивченні співвідношень структурних елементів ціни

Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

Напрями розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва регіону

Теорія раціональних очікувань в системі макроекономічного регулювання економіки

Місце і роль людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

Використання мобільного маркетингу для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Сучасні маркетингові комунікативні технології

Прибуток як складова власного капіталу підприємства

Можливості розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні та за кордоном

Проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів підприємств України

Етнопедагогіка як фактор менталетворення

Оцінка ефективності здійснення маркетингових комунікацій виноробним підприємством в роздрібній торговельній мережі

Аналіз конкурентів як один із важливих розділів бізнес-плану

Вдосконалення правового забезпечення інноваційної діяльності

Конкурентна розвідка

Критерії та чинники створення та функціонування стратегічних альянсів

Методи оцнки ефективності стратегій конкурентоспроможності

Економічний аналіз використання коштів на технічне переозброєня виробництва

Євро чи долар: хто переможе?

Прикладні аспекти використання теорії нечітких множин в маркетингу

Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств

Шляхи реформування країн СНД

Загальнодержавне значення іновацій для економіки та національної безпеки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus