DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2013 : [1252]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Застосування нечіткої логіки для вирішення економічних задач

Основні напрями покращення ефективності використання основних засобів

Проблеми та шляхи вирішення венчурного бізнесу в Україні

Методи регресійного аналізу в наукових дослідженнях

Капіталізація українських фондових бірж

Розвиток підприємництва в Україні

Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності малих підприємств

Прогнозування розвитку кредитного ринку України

Напрямки та показники розвитку житлового будівництва в Тернопільській області на 2013 рік

Моделі управління державним боргом: європейський досвід

Моделювання показників ефективності використання основних фондів

Формування механізму покращення використання основних фондів підприємства

Аналіз особливостей розвитку енергоринку України

Оптимізація зон транспортного обслуговування поштового відділення

Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні економіко-виробничих систем

Інформаційні системи та технології в муніципальному управлінні

Формування категорії собівартості продукції в ринковій економіці

Рефінансування як сучасний метод управління дебіторською заборгованістю

Роль та особливості ділової комунікації

Формування системи стратегічного розвитку економічної системи

Теоретичні засади моделювання фінансового стану підприємства

Динамічна модель оподаткування туристичної галузі

Система підтримки прийняття рішень щодо планування цінової політики підприємства

Особливості використання OLTP і OLAP-технологій у підтримці прийняття рішень

Методичні аспекти використання системи MOODLE у процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики

Прогнозування імовірності банкрутства методами нечіткої логіки

Ефективність управління фінансовими ресурсами підприємства

Етапи розрахунку інтегрального показника мотивацій трудових факторів ділової активності підприємства

Механізм діагностики діяльності підприємства з врахуванням ризику

Дослідження взаємозв’язку між поняттями «інновація» та «інноваційний процес»

Оптимізаційна модель для управління транспортним парком

Аналіз інноваційної складової інвестиційної діяльності підприємства

Оптимізація використання коштів автодорожнього підприємства на дорожні роботи

Сучасні тенденції українського біржового ринку акцій

Модель співвідношення страхового тарифу та ймовірності страхового випадку

Державне регулювання біржової діяльності в Україні

Моделювання соціально-економічних процесів на базі нечіткої логіки

Розробка ефективної збутової політики підприємства

Models depending on purchasing power of generalized demand functions

Моделювання інноваційного розвитку економіко-виробничих систем

Сучасні тенденції та проблеми розвитку фондового ринку України

Титульна сторінка

Застосування скорингових моделей у споживчому кредитуванні

Моделювання фрактальних характеристик фінансових ринків

Особливості розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні

Моделювання процесу ціноутворення на ринку нафтопродуктів

Редакційна сторінка

Просування товарів і послуг у соціальних мережах

Роль маркетингового стратегічного планування в управлінні підприємством

Онтології узгодження властивостей структури доменного простору економічної безпеки підприємства

Диагностические экспертные системы с бинечеткими входными данными

Моделювання процесу прийняття управлінських рішень

Організація взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах

Підвищення ефективності виробничої діяльності аграрних лізингоодержувачів за допомогою механізму оптимізаційного моделювання

Необхідність впровадження CRM у компаніях сфери послуг

Расщепление неоднородного нечетко заданного потока на составляющие

Електронний документообіг та його вплив на підвищення якості прийняття управлінських рішень

Моделювання впливу доходів населення на індекс споживчих цін

Методологічні та прикладні аспекти інноваційної діяльності на підприємствах галузі тваринництва

Прогнозування категорії якості кредиту домогосподарства за допомогою економетричних моделей мультиваріантного порядкового вибору

Прогнозування рівня безробіття молоді в Україні за допомогою економетричних методів

Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва

Застосування методу моделей задач прогнозування соціально – економічного розвитку регіону

Моделирование нестационарных временных рядов экономической динамики на основе уравнения фоккера-планка

Сучасні методи оптимального управління суб’єктами господарювання

Тренди сучасної купівельної поведінки клієнтів

Моделювання системи узагальнюючих показників ефективності діяльності підприємства

Особливості фінансування сфери ритуальних послуг

Прогнозування обсягів виробництва продукції ВАТ «Чортківський цукровий завод» із використанням методики трендового аналізу

Концепції створення ефективного інформаційного середовища

Економічна безпека підприємства

Застосування програмного комплексу “Audit Expert”для аналізу фінансово–господарської діяльності підприємства

Умови розвитку підприємств в сучасному ринковому середовищі

Методи економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційним розвитком підприємства

Моделювання розвитку будівельного комплексу на основі використання системного аналізу

Основні стратегії поводження підприємства на ринку

Порівняння програм формування та подачі електронної звітності

Податкове навантаження як критерій ефективності податкової політики

Проблеми та перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку

Визначення оптимальної стратегії торгівлі на валютному ринку Forex

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

Використання математичних моделей стосовно прогнозу водневого показника у гідроекосистемах

Моделювання впливу взаємозамінності проектів на стратегічний розвиток підприємства

Моделювання приросту населення України

Світовий та вітчизняний неприбутковий сектор: тенденції та перспективи розвитку

Експертні системи в управлінні підприємством

Проектування науково-дослідницької роботи студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»

Оценка эффективности функционирования системы обслуживания с нечетким входящим потоком

Управління економічною рентабельністю підприємства на основі детермінованої факторної моделі «DuPont»

Роль податкових стратегій в управлінні підприємством

Інформаційна система оцінки якості електронних видань

Моделювання розвитку малого підприємництва на основі взаємодії з іншими суб’єктами бізнес-середовища

Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації

Ефективність комунікацій в прийнятті управлінських рішень

Інформаційне забезпечення управління підприємством в інформаційних системах

Дослідження можливостей використання генетичних алгоритмів для побудови оптимізаційних моделей виробничих підприємств

Комплексна оцінка ризиків впровадження виробництва біоетанолу на спиртових заводах

Роль і місце факторного аналізу у прибутку підприємства

Проблеми розвитку та перспективи фондового ринку України

Видавничі сторінки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus