DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >
Кафедра економічної кібернетики (БЕ) >
Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20462

Назва: Концепція інтердіяльнісного навчання
Автори: Кареліна, Олена Володимирівна
Приналежність: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Бібліографічний опис: Кареліна О. В. Концепція інтердіяльнісного навчання [Текст] / О. В. Кареліна // Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка). — 2016. — №4 (55). – С. 12-16.
Bibliographic description: Karelina O. V. Concept of interpactice learning // Pedagogyc process: theory and practice (Part: Pedagogyc). - 2-16. - #4 (55). - P. 12-16.
Журнал/збірник: Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка)
Випуск/№ : 4 (55)
Дата публікації: 2016
Дата подання: 8-кві-2017
Країна (код): UA
Ключові слова: діяльнісний підхід до навчання
формування професійної компетентності
інтерактивне навчання
педагогічна технологія
майбутні фахівці бізнесу та управління
інтердіяльнісне навчання
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 12-16
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 16
Короткий огляд (реферат): У статті запропонована концепція нового поняття «інтердіяльнісне навчання», підґрунтям якого є технології інтерактивного навчання та методики впровадження діяльнісного підходу до навчання. Визначено обсяг поняття та компоненти педагогічної технології інтердіяльнісного навчання: мета навчального процесу, зміст, форми та методи навчання, їх послідовність, час та етапи застосування. Метою навчального процесу в інтердіяльнісному навчанні є оволодіння діяльністю, що є об’єктом вивчення. Оскільки найадекватніші засоби для оволодіння діяльністю надає інтерактивне навчання, саме його форми і методи використовуються у технології інтердіяльнісного навчання. Визначено педагогічні умови реалізації технології інтердіяльнісного навчання.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20462
ISSN: 2078-1687
Власник авторського права: © Кареліна О. В., 2016
Перелік літератури: 1. Завражин А. В. Реализация деятельностного подхода в интерактивном обучении / А. В. Завражин// Молодой ученый. – 2016. – №7. – С. 80 – 83. 2. Кареліна О. В. Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування / О. В. Кареліна // Молодий вчений. — 2016. — №4. – С. 529–533. 3. Петерсон Л. Г. Дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000…» как механизм реализации стандартов второго поколения / Л. Г. Петерсон // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2013. – №5. – С. 3 – 9. 4. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти —К.:Видавничий Дім «Слово», 2004.— 616 с. 5. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К., 2007. – 144 с. 6. Сергієнко А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5. – С. 20 – 24. 7. Сипченко Н. М. Використання технології особистісно–діяльнісного підходу навчання в розвитку освітніх компетентностей молодших школярів на уроках природничо–математичних дисциплін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39542/ (дата звернення 11.07.2016) – Назва з екрана. 8. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально–методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін–т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с. 9. Harishankar V. B., Ghode A., Bandyopadhayay A., Scotlin M., Murthy H. A., Gonsalves T. A., Jhunjhunwala A., 2007, in IFIP International Federation for Information Processing, Volume 241, Home Informatics and Telematics: ICT for the Next Billion, eds. Venkatesh A., Gonsalves T., Monk A., Buckner K., (Boston: Springer), pp. 79–89. 10. Joost Heijs . (December 2011). Innovation Capabilities and Learning . In Interactive Learning for Innovation . (pp.206–233). Retrieved from http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230362420.0018
References: 1. Zavrazhin A. V. Realizacija dejatel'nostnogo podhoda v interaktivnom obuchenii [Realization the activity approach in the interactive learning]. Young scientist. 2016. No. 7. Pp. 80-83 (rus). 2. Karelina O. V. Zastosuvannja procesnogho pidkhodu do upravlinnja navchaljnoju dijaljnistju u VNZ majbutnikh fakhivciv biznesu ta administruvannja [Process approach in the management of the future business and administration specialist`s learning activities in the higher educational establishments]. Young scientist. 2016. No. 4. Pp. 529-533 (ukr). 3. Peterson L. G. Didakticheskaja sistema dejatel'nostnogo metoda «Shkola 2000…» kak mehanizm realizacii standartov vtorogo pokolenija [Didactic system of activity method «School 2000…» as a mechanism for implementing the second generation of standards]. Municipal education: innovation and experiment. 2013. No. 5. Pp. 3-9 (rus). 4. Pidlasyj I. P. Praktychna pedaghoghika abo try tekhnologhiji. Interaktyvnyj pidruchnyk dlja pedaghoghiv rynkovoji systemy osvity [Practice pedagogy or three technologies. Interactive textbook for teachers of education market]. Kyiv, Publishing House «The Word». 2004, 616 p. (ukr). 5. Pometun O. I. Encyklopedija interaktyvnogho navchannja [The interactive learning encyclopedia]. Kyiv. 2007. 144 p. (ukr). 6. Serghijenko A. Realizacija komunikatyvnogho ta dijaljnisnogho pidkhodiv do navchannja na urokakh ukrajinsjkoji literatury [Implementation of communication and activity approach to learning the lessons of Ukrainian literature]. Ukrainian literature in a secondary school. 2014. No. 5. Pp. 20-24. (ukr). 7. Sypchenko N. M. Vykorystannja tekhnologhiji osobystisno-dijaljnisnogho pidkhodu navchannja v rozvytku osvitnikh kompetentnostej molodshykh shkoljariv na urokakh pryrodnycho-matematychnykh dyscyplin [Use of personal-active approach to learning competencies of educational primary school children in the classroom natural and mathematical sciences]. Available at: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39542/ (ukr). 8. Sysojeva S. O. Interaktyvni tekhnologhiji navchannja doroslykh: navchaljno-metodychnyj posibnyk [Interactive technologies adult training: textbook]. Kyiv, Publishing House «EKMO». 2011. 324 p. (ukr). 9. Harishankar, V. B., Ghode, A., Bandyopadhayay, A., Scotlin, M. Murthy, H. A., Gonsalves, T. A., Jhunjhunwala, A., 2007, in IFIP International Federation for Information Processing, Volume 241, Home Informatics and Telematics: ICT for the Next Billion, eds. Venkatesh, A., Gonsalves, T., Monk, A., Buckner, K., (Boston: Springer), pp. 79-89 (eng). 10. Joost Heijs. (December 2011). Innovation Capabilities and Learning. In Interactive Learning for Innovation, pp. 206–233. Available at: http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230362420.0018, DOI: 10.1057/9780230362420.0018 (eng).
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
2__COVER.png584,76 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
2.djvu181,59 kBDjVuПереглянути/Відкрити
2.pdfстаття300,12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus