DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >

2008 : [785]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Видавнича сторінка

Зміст

Алфавітний покажчик

The ppp approach to communicative language teaching

Музично-ритмічний розвиток студентів у взаємодії фізичного і естетичного виховання

Аспекти імпресіоністичної критики творчості Богдана Лепкого

Особливості вивчення української мови як іноземної

Методичні передумови діагностики позитивного мислення осіб раннього юнацького віку

Оздоровча та загальна фізична підготовка студентів групи спеціальної медичної спрямованості

Діяльність спортивних організацій протягом 1921-1939р.

Буття як побут

Українські періодичні видання для жінок в Галичині (др. пол. XIX – початок XX ст.)

Внутрішньополітичні конфлікти в ОУН(б) на зламі 1942-1943 років

Культура у світі національного буття та формування людської духовності

Політична культура і маніпулювання громадською думкою

Оцінка фізичного здоров’я студентів за допомогою різних діагностичних систем

Поняття літературної мови та мовної норми

Парламентська діяльність УНДО: оборона інтересів Української православної церкви (1930-1935)

Тарас Шевченко в працях С. Єфремова

Українська преса в німецькій окупаційній політиці на території Тернопілля (1941–1944 рр.)

Інтелект і креативність

Моральний аспект у детективних романах А. Конана Дойля і А. Крісті

Суб’єктивізм в українському романтизмі

Особливості швидкості стартової реакції плавців

Фізичне виховання в умовах зовнішнього середовища

Інновації оцінки впливу агрохімікатів, нафтопродуктів і детергентів на оранізм тварин, здоров'я людини і воду водоймищ Тернопільщини

Характеристика сили нервових процесів у студентів, які займаються плаванням

До питань активізації навчальної діяльності студентів

Політика Польщі щодо західноукраїнських земель у 1921 -1939 рр.

Ретроспектива фізичних вправ як основних засобів фізичного виховання

Плавання – ефективний засіб підвищення метеорезистентності організму людини

Промисловий розвиток Поділля в першій половині ХІХ ст.

Соціальні наслідки сімейних розподілів подільських селян у другій половині ХІХ ст.

Розвиток освіти в Україні (ХVII - ХVIII ст.)

Економічний наслідок аграрних реформ 2-ої половини XIX ст.

Процес відновлення м’язів після фізичного навантаження

Дослідження тенденцій і порівняльна характеристика фізичних кондицій випускників загальноосвітніх шкіл – студентів першокурсників 2004-2007 років

Дослідження тенденцій фізичних кондицій студентів за період навчання в університеті

Порівняльна характеристика показників сили рук у спортсменів – гирьовиків

Осмислення проблеми оптимізму в сучасній українській філософії

Рецепція терміносполуки “make-believe fiction” в українському літературознавстві

Зв'язок креслення з іншими дисциплінами і майбутньою спеціальністю студента

Антропологічна концепція у світогляді українського мислителя І.Я.Франка

Показники фізичної підготовленості студентів-першокурсників

Перевищення меж необхідної оборони: проблемні питання

Віртуальна реальність як філософська проблема

Ефективність застосування методів релаксації в навчально-спортивній діяльності студентів

Особливості розвитку українського модернізму

Особливості дихальних проб у плавців за різних метеоумов

Особливості соціально-економічного розвитку України у другій половині XIX – на початку ХХ ст.

Історія української еміграції в Канаду

Проблеми конфлікту в зарубіжній науці

Деякі аспекти викладання навчального курсу «Основи психології і педагогіки вищої школи» для аспірантів

Власність як економічна категорія. Історичний і юридичний аспекти власності

Лізинг як спосіб фінансування реструктуризації підприємств

Переваги створення інтегрованої системи менеджменту організації

Проблеми інвестування економіки регіонів та вплив органів державної влади на інвестиційні процеси України

Проблеми ціноутворення на ринку міжнародних автомобільних перевезень вантажів

Інтелектуалізація праці як основа розвитку виробництва

Внутрішнє і зовнішнє інвестування

Інтегрований інформаційний зв’язок як невід’ємна складова стратегії логістичного ланцюга

Важливість рекламних заходів при виході підприємства на нові ринки

Шляхи вибору стратегії асортиментної політики підприємства

Видатні постаті економічної думки в Західній Україні кін.ХІХ- поч.ХХ ст.

Зарубіжний досвід розвитку промисловості будівельних матеріалів

Розвиток приватного сектору в промисловості України періоду НЕПУ

Особливості фінансування житлового будівництва

Характеристика рейдерства в умовах сьогодення

Ефективність залучення інвестицій в туристично – рекреаційну сферу України

Ефективність інструментів грошово-кредитної політики в умовах реформування економіки України

Формування конкурентних переваг в умовах ринкової економіки України

Проблематика кількісного аналізу ринку маркетингових досліджень

Валютне регулювання у контексті сучасних лібералізаційних тенденцій

Обмеження застосування традиційних методик маркетингових досліджень ринку об’єктів промислового призначення

Управління проектами в інтегрованому суспільстві і його інструменти

Формальна аналогія у вивченні співвідношень структурних елементів ціни

Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

Напрями розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва регіону

Теорія раціональних очікувань в системі макроекономічного регулювання економіки

Місце і роль людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

Використання мобільного маркетингу для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Місце історії економіки та економічної думки в системі економічних наук

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Сучасні маркетингові комунікативні технології

Прибуток як складова власного капіталу підприємства

Можливості розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні та за кордоном

Проблеми фінансового забезпечення інноваційних процесів підприємств України

Етнопедагогіка як фактор менталетворення

Оцінка ефективності здійснення маркетингових комунікацій виноробним підприємством в роздрібній торговельній мережі

Аналіз конкурентів як один із важливих розділів бізнес-плану

Вдосконалення правового забезпечення інноваційної діяльності

Конкурентна розвідка

Критерії та чинники створення та функціонування стратегічних альянсів

Методи оцнки ефективності стратегій конкурентоспроможності

Економічний аналіз використання коштів на технічне переозброєня виробництва

Євро чи долар: хто переможе?

Прикладні аспекти використання теорії нечітких множин в маркетингу

Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств

Шляхи реформування країн СНД

Загальнодержавне значення іновацій для економіки та національної безпеки

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus