DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Матеріали конференцій, семінарів, читань >
2011 >
Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20333

Назва: Використання інформаційних технологій при розв’язуванні економіко-математичної моделі розвитку виробництва підприємства за умов стохастичного ринкового середовища
Інші назви: Using information technologies for solving economic and mathematical models of the development of production an enterprise in the stochastic market environment
Автори: Васьків, О. М.
Vaskiv, O.
Приналежність: Львівська державна фінансова академія
Бібліографічний опис: Васьків О. М. Використання інформаційних технологій при розв’язуванні економіко-математичної моделі розвитку виробництва підприємства за умов стохастичного ринкового середовища / О. М. Васьків // Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“», 06-08 жовтня 2011 року. — Т. : ТНТУ, 2011. — С. 134–136. — (Секція 4. Інформаційні технології в моделюванні економіки).
Bibliographic description: Vaskiv O. (2011) Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii pry rozviazuvanni ekonomiko-matematychnoi modeli rozvytku vyrobnytstva pidpryiemstva za umov stokhastychnoho rynkovoho seredovyshcha [Using information technologies for solving economic and mathematical models of the development of production an enterprise in the stochastic market environment]. Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience" (Tern., 06-08 zhovtnia 2011 roku), pp. 134-136 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Proceedings of the Ⅱ International scientific-technical conference of young economists cybernetics Forum "Simulation economy: challenges, trends and experience"
Конференція/захід: Ⅱ Міжнародна науково-методична конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Журнал/збірник: Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»
Дата публікації: 6-жов-2011
Видавець: ТНТУ
TNTU
Район розташування: Тернопіль
Часове охоплення: 06-08 жовтня 2011 року
УДК: 004
330.4
519.856
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 134-136
Початкова сторінка: 134
Кінцева сторінка: 136
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20333
Перелік літератури: 1. Юринець В.Є. Оптимальне використання ресурсів за умов невизначеності / Володимир Юринець, Оксана Васьків // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2006. – № 10. – С. 365 – 371.
2. Юринець Р. Математичне програмування в економіці: навч. посібник / Юринець Р. Мищишин О. – Львів: Львівський державний фінансово- економічний інститут, 2001. – 134 с.
3. Васьків О. М. Математична модель процесу розвитку виробничої діяльності підприємства в невизначеному ринковому середовищі / О. М. Васьків // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць. – 2010. – С. 205-207.
4. Моделирование процессов оперативного планирования производства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених [„Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”], (Дніпропетровськ, 26 лют. 2003 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – 184 с.
5. Ивановский Р. И. Компьютерные технологии в науке. Практика применения систем MatCAD 7.0 Pro, MatCAD 8.0 Pro, MatCAD 2000 Pro: учеб. пособие / Р.И. Ивановский – СПб.: Из-во СПбГТУ, 2001. – 200 с.
6. Морозов Б. И., Рыкин О. Р. Информационные технологии. Исследовательские расчеты в среде Маткад 2001: учебн. пособие / Б.И. Морозов, О.Р. Рыкин – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. – 308 с.
References: 1. Yurynets V.Ye. Optymalne vykorystannia resursiv za umov nevyznachenosti, Volodymyr Yurynets, Oksana Vaskiv, Visnyk Lvivskoi derzhavnoi finansovoi akademii, 2006, No 10, P. 365 – 371.
2. Yurynets R. Matematychne prohramuvannia v ekonomitsi: navch. posibnyk, Yurynets R. Myshchyshyn O, Lviv: Lvivskyi derzhavnyi finansovo- ekonomichnyi instytut, 2001, 134 p.
3. Vaskiv O. M. Matematychna model protsesu rozvytku vyrobnychoi diialnosti pidpryiemstva v nevyznachenomu rynkovomu seredovyshchi, O. M. Vaskiv, Statystychna otsinka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: Zb. nauk. prats, 2010, P. 205-207.
4. Modelyrovanye protsessov operatyvnoho planyrovanyia proyzvodstva: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh ["Ekonomiko-matematychni metody pryiniattia upravlinskykh rishen na suchasnomu etapi"], (Dnipropetrovsk, 26 liut. 2003 y.) – Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2003, 184 p.
5. Ivanovskii R. I. Kompiuternye tekhnolohii v nauke. Praktika primeneniia sistem MatCAD 7.0 Pro, MatCAD 8.0 Pro, MatCAD 2000 Pro: ucheb. posobie, R.I. Ivanovskii – SPb., Iz-vo SPbHTU, 2001, 200 p.
6. Morozov B. I., Rykin O. R. Informatsionnye tekhnolohii. Issledovatelskie raschety v srede Matkad 2001: uchebn. posobie, B.I. Morozov, O.R. Rykin – SPb., Izd-vo SPbHPU, 2003, 308 p.
Розташовується у зібраннях:Ⅱ Міжнародна конференція «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
YECF_2011_Vaskiv_O-Using_information_technologies_134-136__COVER.jpg139,49 kBJPEGЕскіз
Переглянути/Відкрити
YECF_2011_Vaskiv_O-Using_information_technologies_134-136.djvu42,59 kBDjVuПереглянути/Відкрити
YECF_2011_Vaskiv_O-Using_information_technologies_134-136.pdf737,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus