DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) >
Кафедра будівельної механіки (БМ) >
Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19870

Назва: Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування
Інші назви: Techmque for providing financial stability enterprises of machine building
Автори: Василюк, А.П.
Василюк, П.М.
Vasylyuk, A.P.
Vasylyuk, P.M.
Бібліографічний опис: Василюк А.П. Механізм забезпечення економічної стабільності підприємств машинобудування : Монографія / Василюк А.П. Василюк, П.М. . – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя: Тернопіль. 2014, – 164 с.
Дата публікації: 2014
Країна (код): UA
Район розташування: ТНТУ
Члени комітету: Андрушків, Б.М.
Рибак, Т.І.
УДК: 658 + 338
ББК: 65 9(2)304.15
В19
Короткий огляд (реферат): У монографії авторами пропонується наступна формула взаємопов’язаних понять: сталий розвиток суспільства формує стабільний розвиток виробництва стійких підприємств, або стійкий розвиток підприємств забезпечує стабільний розвиток його виробництва в умовах сталого розвитку суспільства. За основні показники стабільного розвитку підприємства автори взяли коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпеченості власними коштами, кефіцієнт обертання матеріальних запасів, показник оборотності активів, агрегованого відносного показника, який задається функціональною залежністю. Авторами запропоновані причинно-наслідкові залежності між обсягом продукції й заробітною платою (фондом заробітної плати), інвестиціями та заробітною платою (фондом заробітної плати), інвестиціями й обсягом продукції, інвестиціями та заробітною платою (фондом заробітної плати), прибутком і заробітною платою (фондом заробітної плати) від часу (роки), що набирають форми спіралі. Серед основних потенціалів підприємств увагу приділено людському та інтелектуальному потенціалу. Крім того запропоновані аналітичні залежності між об’ємом готової продукції і запасами, динаміку запуску виробництва чи випуску нової продукції з виходом на проектну потужність, модель управління підприємством з врахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища.
Such indices, which are interrelated according to the principle of determination, are under the factor analisis, because only in this case the cause and effect dependence takes place. The cause and effect dependences between the amount of production and wages ( wage fund), investments and wages (wages fund), investments and amount of production, investments and wages (wage fund), profit and wages (wages fund), have been proposed. Besides analytical dependencies between the production volume and resources, dynamics of the manufacturing setting up or new production manufacturing reaching the power projection, the model of enterprise control taking into account internal and external factors, have been proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/19870
ISSN: 978-966-305-063-8
Власник авторського права: ©A.P.Vasylyuk, P.M.Vasylyuk, 2014
Перелік літератури: 1. Смирнов, Є. М. Методика оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства /Є. М. Смирнов // Торгівля і ринок України : [темат. зб. наук. пр.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 28.
2. Кизим, М.О. Збалансована система показників. / M.O.Кизим, A.A.Пилипенко, B.A.Зінченко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 192 с.
3. Основи стійкого розвитку / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.
4. Василенко, В. О. Системний менеджмент стійкого розвитку підприємств: Автореф. дис. д-ра екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами».Ф– /В.О.Василенко Дніпропетровськ.- 2007. – 36 с.
5. Шемаєва, Л. Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем / Л.Г. Шемаєва. – Харків: ХНЕУ, 2007. – 280 с.
6. Костирко, Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства /Л.А.Костирко. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2004. – 240 с.
7. Ячменьова, В.М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. д-ра економ. наук: спец. 08.00.04 «Технологія машинобудування» /В.М. Ячменьова – Луганськ, 2008. – 36 с.
8. Шубравська, О. В. Регіональний аспект сталого економічного розвитку агропродовольчої системи України / О. В. Шубравська // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 68-76.
9. Національна економіка / за ред. П. В. Круша. – К.: Каравела, 2008. – 428 с.
10. Дейлі, Ґ. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Ґ. Дейлі; пер. з англ. Ін-т сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 234 с.
11. Токмакова, І. В. Дослідження сутності стійкого розвитку залізничного транспорту / І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 227-229
12. Фадеева, А.С. Концепция устойчивого развития туризма /А.С.Фадеева // Культура народов Причерноморья. — 2006. — №89. —С. 48–51.
13.Петрищенко, Н.М. Формирование механизма устойчивого развития предприятия (на примере предприятий машиностроения): дисс. на соискание уч. степени к.э.н. / Н.М. Петрищенко. – М., 2003. –146 с.
14. Павловська, В.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник/ В.О.Павловська, Л.М.Притуляк, Н.О. Невмержицька // Мін-во освіти і науки України, К1ІЕУ. - 2-е вид., без змін. - K.: КНЕУ, 2007. — 592 с.
15. Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. планування /Г.О.Крамаренко - K.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Vasuljyk_monograf__COVER.png66,35 kBimage/pngЕскіз
Переглянути/Відкрити
Vasuljyk_monograf.djvu1,64 MBDjVuПереглянути/Відкрити
Vasuljyk_monograf.pdf1,17 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus