DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Вісник ТНТУ >

2012 : [91]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

 • Вісник ТНТУ, 2012, № 1 (65) [31]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012 рік, том 65, № 1

 • Вісник ТНТУ, 2012, № 2 (66) [29]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012 рік, том 66, № 2

 • Вісник ТНТУ, 2012, № 3 (67) [19]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012 рік, том 67, № 3

 • Вісник ТНТУ, 2012, № 4 (68) [12]

  Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012 рік, том 68, № 4

Нові матеріали (усі)

Результати експериметальних досліджень технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей

Розширення технологічних можливостей вібраційно-відцентрового оброблення деталей

Дослідження стійкості дискових ножів при розрізуванні еластомерів

Структурний синтез імпульсних запобіжних муфт і шнеків методом морфологічного аналізу

Взаємозв’язок між конструктивними характеристиками гвинтових механічних систем і захисних механізмів та характеристики навантаження

Розширення технологічних можливостей гвинтових конвеєрів

Удосконалення методики оцінювання ресурсу роботи несучих систем сільськогосподарських машин

Дослідження розмірних зв’язків при абразивній обробці спечених пористих матеріалів

Особливості розрізування еластомерів на мірні заготовки

Про характер зміни подачі при виході інструмента з тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів

Математична модель нелінійних згинних коливань Шнека

Подрібнення зливної стружки при дволезовому точінні інструментом з електромеханічним зв’язком

Математична модель однозернового висіву насіння дисковим апаратом

Аналіз систем зовнішнього освітлення та шляхів підвищення їх ефективності

Удосконалення метрологічного програмного тесту вимірювального каналу температури

Фізична еквівалентна схема інжекційно-прольотного транзистора в режимі прямого зміщення емітерного переходу

Математична модель для дослідження технічних характеристик інтегрального мікросенсора кутової швидкості

Застосування теплової обробки утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах

Кусково-однорідна ортотропна пластинка з коловим розрізом, береги якого частково контактують при згині

Концентрація напружень та ефективні механічні характеристики пластинок із подвійно періодичними системами підкріплених отворів

Зіставлення результатів експериментальних та числових досліджень механічного з’єднання арматурних стрижнів обтискною муфтою

Технологія формування епоксикомпозитних покриттів з волокнистими і дисперсними наповнювачами

Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множиною отворів довільної конфігурації

Методологія аналізу поперечних коливань прямокутних багатопрогонових пластин змінної згинальної жорсткості

Трибологічна поведінка електродугових покриттів із порошкових дротів системи Fe-Cr-B-Al за робочих умов штоків запірних вентилів ТЕС

Фактори, що впливають на швидкість повертання перицентра планет

Тиск циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний шар при неідеальному тепловому контакті

Про розсіювання енергії в циклічно навантажуваному контакті зубця з шарошкою

Напружений стан вузла з’єднання колектора з корпусом парогенератора ПГВ-1000М з каверною

Прийняття рішень з управління ризиками при оцінюванні стану об’єктів критичного застосування на основі нечітких суджень

Техніко-економічне обґрунтування радіовимірювального приладу потужності оптичного випромінювання

Метод інтервального прогнозування водоспоживання із використанням моделі періодичної авторегресії

Математичне моделювання процесів магнітного фільтрування і регенерації та оцінка їх ефективності

Методика визначення струму, що протікає в індукторі нагрівального приладу

Кластерна модель комп’ютерної візуалізації мережі сенсорів

Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними

Elliptic curve points calculation method with the Rademacher–Krestenson’s bases

Автоматизована система релейного захисту від замикань на землю

Класифікація атак на бездротові сенсорні мережі і шляхи їх візуалізації

Методики відображення внутрішньої структури віртуальних організацій у грід-інфраструктурах

Дослідження узагальненого перетворювача іммітансу на польовому транзисторі при зміні полярності напруги на затворі

Оцінювання точності обчислювальної процедури розрахунку параметрів теплового поля при обмеженій точності вхідних даних

Дослідження еволюційної динаміки та статистичне моделювання комп’ютерних мереж

Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії Рамсея

Дослідження структури Fe–Ti, утвореної методом СВС

Оцінювання інерційних навантажень вітроколеса

Модель методики розрахунку залишкового ресурсу ресори за наявності тріщиноподібного дефекту

Експериментальне вимірювання жорсткості моделі гексапода

Дослідження сил натягу канатів при роботі натяжних механізмів машин

Деформівно-напружений стан несучої системи грейферного навантажувача ПЕА-1А

До питання про фізичні співвідношення деформаційної теорії термопластичності

Стиснення двома жорсткими кільцевими штампами ізотропного шару з наявними залишковими деформаціями

Розрахунок критичного приведеного напруження зсуву для полікристалічного титану

Кавітаційно-ерозійна зносостійкість зміцнених поверхонь конструкційних сталей в середовищах харчових виробництв

Дослідження напружено-деформованого стану триплексів при експлуатації в умовах знижених температур

Експериментальне оцінювання механічних властивостей металу трубопроводу зі сталі 17Г1С–У після тривалої експлуатації

Визначення напруженого стану залізобетонної балки, підкріпленої поперечною арматурою

Підвищення опору руйнуванню зразка з тріщиною внаслідок обробки імпульсним магнітним полем

Пружно-пластична задача для обмеженої пластинки з м’яким еліптичним включенням

Згин кусково-однорідної пластинки з криволінійним розрізом за умови контактування його берегів

Вплив параметрів оксинітрування на формування структурно-фазового стану поверхневих шарів титану

Пружна рівновага пластинки з криволінійним контуром, частково підсиленим системою пружних ребер

Вплив ультразвукового оброблення на реологію епоксикомпозитів з комбінованим наповнювачем

Influence of Ge isovalent impurity on anisotropic parameters of n-Si single crystals

Вплив параметрів термодифузійного модифікування на твердорозчинне зміцнення поверхні титанового сплаву ВТ1-0

Напружений стан навантаженої внутрішнім тиском циліндричної оболонки кусково-сталої товщини

Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень у композитних матеріалах із використанням методу спекл-кореляції

Особливості спікання твердих сплавів на полікарбідній основі

Розпаралелення процесу побудови дискретної динамічної моделі двообмоткового трансформатора

Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання

Створення температурного поля на поверхні спрацьованого металевого колеса, коли температура в частині цієї зони перевищує температуру точки Кюрі

Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі MATLAB

Вплив магнітного поля на транспортні характеристики матеріалів з двократним орбітальним виродженням

Комп’ютерна технологія для перекладу з української на жестову мову

Дослідження розбірного тягового ланцюга з шарнірами тертя кочення

Застосування методу парціальних прискорень для визначення енергонавантаження автомобіля, що гальмує

Обладнання для експериментального дослідження статичних та динамічних характеристик пружних шпонкових з’єднань

Оптимізація режиму пуску скребкового конвеєра

Математична модель динаміки руху стрічкового ківшового елеватора з одностороннім зв’язком тягового органа

Технологія зміцнення оброблених торцевих сферичних поверхонь

Контрольно-вимірювальні прилади для заміру внутрішніх поверхонь корпусних деталей

Розрахунок профілю зуба черв’яка з умови рівномірності обертання зубчастого колеса

Удосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів

Комп’ютерно-картографічне моделювання антропогенного впливу енергетичного об’єкта на ландшафти

Високонадійна служба центрального каталога даних на базі технології IBM Mainframe в українській національній грід-інфраструктурі

Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами

Моделювання антенної системи з опорно-поворотним пристроєм на основі платформи стюарта

Принципи оцінювання результатів науково-технічної діяльності

Інформаційна технологія прогнозування циклічних економічних процесів

Застосування гідродинамічної кавітації у сорбційних процесах доочищення води

Зміна вмісту основних біологічно активних компонентів плодів глоду за контактного методу сушіння

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus